Home > E-Policy, Economic, Professionals > ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းလမ္းကို တစ္ခြန္းတည္းေျပာရင္ ‘စည္းမ်ဥ္းေတြကိုေလွ်ာ့ျခင္း’ ပဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းလမ္းကို တစ္ခြန္းတည္းေျပာရင္ ‘စည္းမ်ဥ္းေတြကိုေလွ်ာ့ျခင္း’ ပဲ

– ေဒါက္တာ ဆီးဘဲလ္

စႏၵာလြင္ (MT) အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၄၄ ( ၁၈ – ၂၄ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၁)

ေက်းလက္ေဒသ အေသးစားေငြေၾကး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပါရဂူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Dr. Hans Deiter Seibel သည္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ၊ University of Cologne မွ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူဇင္ဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ European Microfinance Platform တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူေပးရန္ လာေရာက္သည့္ အီးယူ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ႏို၀င္ ဘာလ ၇ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပ သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး ပြဲ၌ Role of the Financial Sector in Supporting Economic Growth and Poverty Reduction စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

စာတမ္းဖတ္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ၎ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

* ပထမဆံုး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးက႑အေနအထားအေပၚ ဆရာ့သံုးသပ္ခ်က္ကို သိပါရေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးက႑ လည္ ပတ္ေနတာဟာ သူ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေျခရွိတာေအာက္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့တယ္။ ဒါ အဓိကေတာ့ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလို႔ ျဖစ္ေနပံုပဲ။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၊ ဗဟိုဘဏ္၊ အေသး စား ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြပါတဲ့ ေငြေၾကးက႑ရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္းကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြခ်ၿပီး ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း ထိန္းညႇိမႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။

* ဆရာလက္ခံတဲ့ ေငြေၾကးက႑ ယႏၲရားလည္ပတ္ပံု အေျခခံသေဘာ တရားကိုလည္း ဦးစြာသိပါရေစ။

ေငြေၾကးက႑ရဲ႕ အေျခခံသေဘာ တရားက ေငြေၾကးမ်ားကို ၾကားခံဆက္ သြယ္ေပးျခင္းပဲ။ ၾကားခံဆိုတာ တစ္ဖက္က အပ္ေငြကို ရွာတယ္၊ ၿပီး ေခ်းေငြအျဖစ္ ေျပာင္းတယ္။ ဒီႏွစ္ခုၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒီႏွစ္ခုမွာလည္း ေငြေခ်းျခင္းကို အသားမေပးဘဲ ေငြအပ္ျခင္းကို အသားေပးျခင္းျဖင့္ ရတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးက အပ္ေငြေတြ အကန္႔အသတ္မရွိ ရျခင္းပဲ။ အပ္ေငြတိုးၿပီဆိုမွေတာ့ ေငြေခ်းမႈလည္း တိုးတာပဲ။ ေနာက္တစ္ခု ရွိေသးတယ္။ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ဟာ အပ္ေငြယူလိုက္ရင္ အဲဒီဘဏ္ဟာ အဲဒီေငြအပ္သူေတြဆီ တာ၀န္ခံတယ္။ ဆိုလိုတာက အပ္ေငြေတြ ကို ျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေခ်းေငြေတြကို လည္း ျပန္ရဖို႔ေသခ်ာေအာင္ သူလုပ္ ေတာ့မွာေပါ့။

* ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး ဖို႔အတြက္ ဘာကို အေရးအႀကီးဆံုးထား လုပ္ရမယ္လို႔ယူဆပါသလဲ။

အင္း..စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေလွ်ာ့ျခင္းပဲ။ တစ္လံုးတည္းေျပာရင္ အဲဒါ စည္းမ်ဥ္းေတြကိုေလွ်ာ့ျခင္း (Liberalization) ပဲ။ ဗဟုိဘဏ္ကို သူ႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ ေပးရမယ္။ ဘဏ္ေတြကို၊ အေသးစား ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ၊ ေက်း ရြာရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ေတြကို သူတို႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္။ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ခြင့္ဆိုတာ စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ၊ အတိုးႏႈန္း ဆံုးျဖတ္ရာမွာ၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတို႔ ဘာသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရ မယ္။ ေငြေၾကးက႑ စီမံခန္႔ခြဲေရးဟာ အစိုးရရဲ႕အလုပ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါက ႏိုင္ငံေပါင္း ဒါဇင္ေပါင္း၊ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းကို မလိုက္နာတဲ့အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ျခင္းဆိုတဲ့ တန္ဖိုးအႀကီးႀကီးကို ေပးခဲ့ရၿပီ။ လူဆင္းရဲေတြကို ပိုဆင္းရဲေစတယ္။ ႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲေစတယ္။ ေငြေၾကး က႑ကို ပိုခ်ဳိ႕ငဲ့ေစတယ္။

* အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္တယ္။ အဲဒီအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေရာ ဘယ္လို သေဘာထားရွိပါသလဲ။

စည္းမ်ဥ္းေတြေလွ်ာ့ျခင္းဟာ အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းအတြက္လည္း ပါတယ္။ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း ဥပေဒ မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ေတာ့မယ္လို႔ သိရတယ္။ ဥပေဒမွာ .. ကြ်န္ေတာ္နားလည္တာက အေသးစား ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမွာ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့တာဟာ ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ ႀကီးထြားမႈကို ဟန္႔တား လိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ။ တို႔ လိုအပ္တာက အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ႀကီးထြားဖို႔၊ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ ေက်းလက္ ေဒသေတြကလူေတြ ကိုယ့္ေဒသက ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းငယ္ (ေဒသဘဏ္အေသးစား)ေတြမွာ စုေငြ အပ္ႏိုင္၊ ေခ်းေငြရႏိုင္လာမယ္။ ဒါေတြ တင္မက အာမခံထားလို႔ ရလာမယ္။ ေငြေပး ေငြယူ၊ ေငြလႊဲေတြလုပ္ႏိုင္မယ္။ ဒုတိယအခ်က္က အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တာဟာ သိပ္ အႏၲရာယ္ႀကီးတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို လုပ္ခြင့္ေပးရမယ္။ PACT Myanmar လို အေသးစား ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေက်းရြာရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ေတြကို လုပ္ခြင့္ ေပးရမယ္။ စီးပြားေရးဘဏ္ႀကီးေတြကို လုပ္ခြင့္မေပးတာဟာ ဒီလုပ္ငန္း ကေန ဒီအားေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြကို ဖယ္ထုတ္ထားတာပဲ။ အစိုးရဟာ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကည့္ သင့္တယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ မွားယြင္းတဲ့၊ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အစီအမံေတြေၾကာင့္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ ေတြ ရွိတယ္။

* အဲဒီအေျခအေနေတြကို ျပဳျပင္တဲ့အခါ အဓိက စိန္ေခၚမႈေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

အဓိကစိန္ေခၚမႈက Political Will ကိုပဲ ျပန္ေရာက္မွာပဲ။ ေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔၊ စနစ္ပိုင္းမွာ စည္းမ်ဥ္းေတြ ေလွ်ာ့ဖို႔၊ ဗဟိုဘဏ္ကို ပိုၾကံ့ခိုင္ေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ၊ အမ်ားပိုင္ဘဏ္ေတြ၊ အစိုးရဘဏ္ေတြ၊ အေသးစား ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း ေတြကို ပိုအားေကာင္းေစဖို႔ အစိုးရမွာ Political Will ရွိေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ။ Political Will က ကိစၥတိုင္းအတြက္ ေသာ့ခ်က္ပဲ။ Political Will ရွိဖို႔ အစိုးရကို ေတာ္တဲ့ အၾကံေပးပညာရွင္ေတြက အၾကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းေတြေပးဖို႔ပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေတာ္တဲ့အၾကံေပး ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

* ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ဳိး ထပ္ရွာေဖြဖို႔ လိုပါသလား။

မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ေလ့လာမႈေတြလုပ္ဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသတြင္းနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈ ေတြနဲ႔လည္း ယွဥ္ ၿပီး ၾကည့္တာေပါ့။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ မ်ားစြာဟာလည္း အေတြ႕အၾကံဳ အေကာင္းေတြေရာ၊ အဆိုးေတြကိုေရာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့အခါ နည္းပညာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဂ႐ုစိုက္ ရပါတယ္။

* ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးက႑ တိုး တက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေျခအေနအထားကိုေရာ ဘယ္လိုသံုးသပ္ပါသလဲ။

အင္း .. ဒီအတြက္ေတာ့ အေျဖမရွိဘူး။ အစိုးရရဲ႕ Political Will ၊ က႑တြင္းက တျခားပါ၀င္သူေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အေျခအေန၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးအေပၚ မူတည္ေနတာဆိုေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခု သိရမွာက ေငြေၾကးက ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ ဆိုတာ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔ လုပ္ႏိုင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ လုပ္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားတိုးတက္ ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ဆိုတာ ရွည္လ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္တာ၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စတည္ေဆာက္တာ၊ သိပ္ထိေရာက္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ စလုပ္တာ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ျပဳျပင္ တာေတြကို အဆံုးအျဖတ္ေတြ အလြန္ကို ျမန္ျမန္ခ်၊ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလည္း ေတြ႕ဖူးတာပါပဲ။ ဗီယက္နမ္ေပါ့။ ဗီယက္နမ္မွာ အစိုးရနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္က စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ျပဳျပင္ေရးမွာ ေသာ့ခ်က္ေနရာက လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုပ္ငန္း စဥ္ဟာ တကယ္လည္း အင္မတန္မွ ျမန္ျမန္ျဖစ္သြားခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သိပ္ၿပီးအေကာင္းျမင္တာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာယူခဲ့ရတာကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒါကို ျမန္ျမန္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Political Will ရွိလို႔ပဲ။

* တတ္ကြ်မ္းမႈေတြလည္းရွိလို႔ ျဖစ္တာလား။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္။

* ေနာက္ဘာမ်ား ေျပာခ်င္တာရွိပါေသးလဲ ဆရာ။

ဒီမွာ တင္ျပၾကတဲ့ စာတမ္းေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္းေတြကို ေတြ႕ရေတာ့ အင္မတန္မွ ၀မ္းေျမာက္ၿပီး ေက်နပ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ တကယ္ အထင္ႀကီးပါတယ္။ ေဒသတြင္းမွာ ၂၅ ႏွစ္၊ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ၂၅ ႏွစ္ လုပ္ခဲ့ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေတာ့ ပထမဆံုး ေရာက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ အခု ျမင္ရ ေတြ႕ရတာေတြကို တကယ္ပဲ အထင္ႀကီးပါတယ္။

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements