Home > Sun Tzu > ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ

ဆြန္ဇူး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အတတ္ပညာ

မာတိကာ

ဆြန္ဇု ႏွင့္ အပ်ဳိေတာ္မ်ား

၁။ စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္

၂။ စစ္ပဲြ ဆင္ႏႊဲျခင္း

၃။ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ သံုးသပ္ခ်က္

၄။ တပ္ျဖန္႔ျခင္း

၅။ ဖဲြ႕စည္းျခင္း

၆။ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္

၇။ စစ္ကစားျခင္း

၈။ ကိန္းရွင္ ၉ ခု

၉။ စစ္အင္အား စု႐ံုးျခင္း

၁၀။ ေျမျပင္အေျခအေန

၁၁။ အေျခအေန ၉ မ်ဳိး

၁၂။ မီး ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း

၁၃။ သူလွ်ဳိ

ဆြန္ဇု ႏွင့္ အပ်ဳိေတာ္မ်ား

ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ ဆြန္ဇု ဟု ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ စြန္း၀ူ ကို ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ႏွစ္ ၅၀၀ ခန္႔က ေမြးဖြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြီ ျပည္နယ္သားျဖစ္သည္။ ဆြန္ဇုသည္ “ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ပညာက်မ္း” ကို ေရးသားခဲ့သည္။ ဘီစီ ၄၇၆-၂၁၁ အတြင္း ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းေနၾကေသာ ေခတ္တြင္ သူသည္ ဝူ ျပည္နယ္တြင္ မင္းမႈထမ္းခဲ့သည္။ အခန္း ၁၃ ခု ပါေသာ သူ၏ စစ္ပညာက်မ္းသည္ နာမည္ႀကီးသည္။ ထိုက်မ္းကို ဝူျပည္နယ္ ၏ မင္းသား ဝူေဟလူ က ဖတ္႐ႈၿပီး လြန္စြာ သေဘာက်သျဖင့္ ဆြန္ဇုအား နန္းေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚေတြ႔ဆံုသည္။

“စြန္းဝူ (ဆြန္ဇု) ေရးသားထားတာ ေတာ္ေတာ္ရွင္းလင္းျပၫ့္စံုတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ ၁၃ ခန္းလံုး ဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ေကာင္းတယ္”

“ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္ ဘုရား”

“ဒီထဲကအတိုင္း ငါရဲ႕တပ္ေတာ္ေတြကို က်င့္သံုးေစရန္ ရႏိုင္မလား”

“ရႏိုင္တာေပါ့ ဘုရား”

“ေသခ်ာရဲ႕လား”

“ေသခ်ာပါတယ္ ဘုရား”

“ကဲ မ်က္ျမင္ဒိ႒ စမ္းသပ္လို႔ရတယ္ဆိုရင္ နန္းေတာ္ထဲက ေမာင္းမိႆံ အမ်ဳိးသမီး ၁၈၀ ထြက္ေစ”

ဆင့့္ေခၚစု႐ံုး၍ ဆြန္ဇု၏ စစ္က်မ္းထဲမွ သင္ခန္းစာအတိုင္း အသံုးခ်၍ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစ၏။ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္လိုက္ေလသည္။ ဆြန္ဇုသည္ စစ္ေရးျပကြင္း အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ာအား တပ္ဖဲြ႕ ၂ ဖဲြ႕ ခဲြလိုက္သည္။ တဖဲြ႕တဖဲြ႕စီကို မင္းသား၏ အျမတ္ႏိုးဆံုး ကိုယ္လုပ္ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးအား တဦးစီခဲြ၍ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္။ အဖဲြ႕ဝင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၈၀ တို႔အား ဓား၊ လွံ လက္နက္မ်ား အသီးသီးေပးအပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဆြန္ဇုက ေမးသည္။

“ေရွ႕ဘက္၊ ေနာက္ဘက္၊ ဘယ္ဘက္၊ ညာဘက္ ဆိုတာေတြ မယ္မင္းတို႔ သိၾကရဲ႕လား”

“သိပါတယ္”  ဟု အမ်ဳိးသမီးအားလံုက တၿပဳိင္တည္း ေအာ္၍ ေျဖဆိုၾကသည္။ ဆြန္ဇုက ဆက္၍ ေျပာလိုက္သည္။

“ေကာင္းၿပီ၊ ငါက ေရွ႕ဖက္ လို႔ အမိန္႔ေပးတဲ့အခါမွာ မယ္မင္းတို႔က ေရွ႕တၫ့္တၫ့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ဘယ္ဘက္လွၫ့္ ဆိုတဲ့အခါမွာ ဘယ္ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ညာဘက္ လွၫ့္ လို႔ အမိန္႔ေပးတဲ့အခါ ညာဖက္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ေနာက္ဘက္ လို႔ အမိန္႔ေပးတဲ့ အခါ ေနာက္ေက်ာဖက္ကို လွၫ့္ရမယ္”

အမ်ဳိးသမီးအားလံုးက သေဘာတူ ေခါင္းညိတ္ၾကသည္။ ဆြန္ဇုက သူ၏ စည္းကမ္း ႀကီးမႈကို အေလးအနက္ျပဳသၫ့္အေနျဖင့္ လက္မ႐ြံ႕အာဏာသားအား ဓားလက္နက္ အသင့္ ရွိေနေစသည္။ ထို႔ေနာက္ စည္တီး၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္ပဲြ စတင္ျပဳလုပ္သည္။ အမိန္႔သံထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုး တေယာက္မွ် ေနရာမေရြ႕ တဟားဟား ႏွင့္ ရယ္ေမာေနၾကသည္။

ဤတြင္ အမိန္႔ေပးမႈ မရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား နားမလည္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ နားမလည္ျခင္းအတြက္ အမိန္႔ေပးသူတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆြန္ဇုက စိတ္ရွည္စြာ ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံေလ့က်င့္ရန္ ၫြန္ၾကာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္စည္စစ္ေမာင္းမ်ား တီးခတ္ကာ ထပ္မံ အမိန္႔ေပးျပန္သည္။ ဤ အႀကိမ္ တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ မျပဳလုပ္ပဲ ရယ္ေနၾကျပန္၏။ သို႔ျဖင့္ ဆြန္ဇုကေျပာသည္။

“အမိန္႔ေပးမႈ မရွင္းလင္းတဲ့အတြက္ နားမလည္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ အမိန္႔ေပးသူ မွာ အျပစ္ရွိတယ္။ အမိန္႔ေပးမႈ ရွင္းလင္းေပမယ့္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြ လိုက္နာမႈ မရွိရင္လည္း အဲဒီအတြက္ သူတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲတဲ့ အရာရွိေတြမွာ အျပစ္ရွိတယ္”

ဆြန္ဇုက ယင္းသို႔ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ “တပ္ဖဲြ႕ ႏွစ္ဖဲြကို ဦးေဆာက္ကြပ္ကဲရေသာ ကိုယ္လုပ္ ေတာ္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးအား ကြပ္မ်က္ရန္ ေခၚထုတ္သြားၾက” ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္ပဲြကို မ႑ပ္ေဆာင္ စင္ျမင့္ေပၚမွ ၾကၫ့္႐ႈေနေသာ မင္းသား ေဟလူ သည္ သူ၏ အျမတ္ႏိုးဆံုး ကိုယ္လုပ္ေတာ္ႏွစ္ဦးအား ကြပ္မ်က္ရန္ ေခၚထုတ္သြားသည္ကို ျမင္ရ ေသာအခါ အလြန္ စိတ္မခ်မ္မသာ ျဖစ္မိေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ စာခၽြန္ေတာ္ကို ဆြန္ဇုထံ သို႔ ေပးပို႔လိုက္သည္။

“စစ္သူႀကီးမင္း စစ္ေရးျပ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း မိမိ ယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္လုပ္ေမာင္းမ ႏွစ္ဦး မရွိေတာ့ပါက မိမိ၏ ပဲြေတာ္စာမွာ အရသာ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအား အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေစလိုသည္”

သို႔ေသာ္ ဆြန္ဇုက မိမိသည္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲ၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခြင့္ကို မင္းသားထံမွ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္၍၊ အေျခအေနအရ လိုအပ္လွ်င္ မင္းသား၏ အမိန္႔အာဏာကို ဖီဆန္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ စံနမူနာအျဖစ္ တပ္ဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္လုပ္ေမာင္းမ ႏွစ္ဦးအား ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္ေစသည္။ ၎တို႔ေနရာတြံင္ အျခား ႏွစ္ဦးကို အစားထိုးခန္႔ထားကာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ကြပ္ကဲေစသည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ေရးျပပဲြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ အလံုးစံု ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္ေလသည္။ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလံုးသည္ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ဝဲ၊ ယာ လွၫ့္ျခင္း၊ ဒူးေထာက္ထိုင္ျခင္း၊ ျပန္ထျခင္း တို႔ကို ရယ္ေမာျခင္း သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္သၫ့္အမူအယာ မ်ား လံုးဝမျပပဲ က်ဳိးႏံြစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ စည္းကမ္းတက် စစ္ေရးျပေလ့က်င့္ထားၿပီးေသာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို မင္းသား ကိုယ္ တိုင္ ႂကြေရာက္စစ္ေဆးရန္ ေလွ်ာက္တင္ေစသည္။ စြမ္းရည္ျပပဲြတြင္ သ႐ုပ္ျပျဖတ္ေက်ာ္ ရန္ ေရ၊ မီး အတားအဆီးမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ မင္းသား ေဝေဟလူ သည္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆြန္ဇုက “မင္းသားဟာ စကားေျပာဖို႔ေလာက္ ႏွစ္သက္သူျဖစ္တယ္။ စကားကို လက္ ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ႏိုင္ရွာ” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္ခ်စကားကို ၾကားသျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ရွက္သြားေသာ္လည္း မင္းသားသည္ ဆြန္ဇု၏ အစြမ္းအစကို အသိအမွတ္ျပဳသၫ့္အေနျဖင့္ ဝူ တပ္မေတာ္ ၏ စစ္သူႀကီးအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

ဘီစီ ၅၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဆြန္ဇုသည္ ဇု (Zhu) ျပည္နယ္အား ငါးႀကိမ္ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဝူျပည္နယ္သည္ ဇု ျပည္နယ္ ၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္းကို ခံရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝူ တပ္မေတာ္သည္ ဇု ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ယင္ဒု (Ying-du) ကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇူ ျပည္နယ္ ဘုရင္ ဇာအို (Zhao) မွာ ျပည္နယ္ကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသြားရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ဆြန္ဇု ကြပ္ကဲေသာ ဝူတပ္မေတာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္းျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကြီ (Qi)၊ ကြင္ (Qin)၊ ယူး (Yue) ျပည္နယ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆြန္ဇု ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဆက္ခံခဲ့ၾကေသာ စစ္သူႀကီး အဆက္ဆက္တို႔သည္ ဆြန္ဇု၏ စစ္ပညာသေဘာတရားမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္လာေသာ ရန္သူမ်ားကို ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္ ေအာင္ႏိုင္မႈမရွိေတာ့ပဲ၊ ဘီစီ ၄၇၃ တြင္ ဝူ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဝူ ႏိုင္ငံ ၿပဳိကဲြပ်က္သုဥ္းခဲ့သည္။

ဆြန္ဇု၏ စစ္ပညာသေဘာတရားမ်ားသည္ စာအုပ္ထဲမွာ သာရွိေနျခင္းမဟုတ္၊ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးလိုက္နာပါက ေအာင္ျမင္ေစၿပီး အသံုးမခ်တတ္ပါက စစ္ပဲြမ်ား ႐ႈံးနိမ့္ေစႏိုင္သည္။ တိုက္ပဲြမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမွ ေပၚထြက္ လာခဲ့ေသာ စစ္ပါရဂူ၊ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွိတဦး၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ပညာ အဆီအႏွစ္ကို ၿခဳံငံု ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ က်မ္းတေစာင္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ် စစ္ပညာကၽြမ္းက်င္သူ ဆာ ဘာဆီ ဟင္နရီ လစ္ဒဲလ္ဟတ္ က “ဆြန္ဇုအား စစ္အတတ္ပညာ၌ မွီႏိုင္သူမရွိ၊ စစ္သူႀကီး ကားလ္ ဗြန္ ကေလာ့ဇ္ဝပ္ သည္ပင္ ဆြန္ဇု၏ ထိုးထြင္း ႏွံ႕စပ္ သိျမင္မႈကို မယွဥ္ႏိုင္” ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။

၁ စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္

စစ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးလွေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ စစ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ရွင္ေရးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေသေၾက ပ်က္စီးေရးႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္လွ်က္ ရွိယံုမွ်မက ႏိုင္ငံေတာ္ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ပ်က္သုဥ္းေရးကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပညာကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုတိုက္ ေလ့လာဆည္းပူးထိုက္သည္။

စစ္မက္ေရးရာကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံအခ်က္ႀကီး ၅ ရပ္ ပါဝင္ရမည္။

ယင္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ပထမ     စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လႊမ္းမိုးေရး

ဒုတိယ    သဘာဝ ရာသီဥတု (ကာလ)

တတိယ  ေျမျပင္အေျခအေန (ေဒသ)

စတုတၳ    ေခါင္းေဆာင္မႈ (ပုဂၢလ)

ပဥၥမ       လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား

စိတ္ဓာတ္ေရးရာ – ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ စသည္တို႔တြင္ တညီတၫြတ္တည္း ျဖစ္ေစရသည္။ ျပည္သူ ႏွင့္ အစိုးရသည္ တူညီေသာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝ ခံစားၾကရမည္။ ျပည္သူ ႏွင့္ အစိုးရသည္ ေတြ႕ႀကံဳရသမွ် အေကာင္းအဆိုးမွန္သမွ်ကို ေသအတူ ရွင္မကြာ ယွဥ္တဲြ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ စည္း႐ံုး လႈံ႕ေဆာ္ေရး ဆဲြေဆာင္သိမ္းသြင္းေရး တစိတ္တဝမ္း တည္း စည္းလံုးေရး သည္ အေရးႀကီး ဆံုးေသာ ပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု- ေႏြရာသီ၏ ပူျပင္းမႈ၊ မိုးရာသီ၏ စြတ္စိုထိုင္းမႈိင္းမႈ၊ ေဆာင္းရာသီ၏ ေအးျမမႈ၊ စစ္ဆင္ေရး အေပၚတြင္ ယင္း ရာသီဥတုတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မႈမ်ား တြက္ခ်က္ သံုးသပ္ ရာတြင္ ပါဝင္သည္။

ေျမျပင္အေျခအေန – လမ္းပမ္းအဆက္အသြယ္၊ အကြာေဝး၊ ေရ ေျမ ေတာ ေတာင္၊ ျမစ္ ေခ်ာင္း အင္း အိုင္၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားက စစ္မက္ေရးရာကို ေသျခင္း၊ ရွင္ျခင္း အခြင့္အလမ္း တခုခု ေပးသည္။ ကြင္းျပင္က်ယ္လွ်င္ တပ္ကို ျဖန္႔ႏိုင္မည္။ လမ္းက်ဥ္း ေတာင္ကမ္းပါးယံ လွ်ဳိေျမာင္ အေနအထားဆိုလွ်င္ တပ္အင္အား အနည္းငယ္ျဖန္႔ၿပီး ခ်ီတက္ရမည္။ တိုက္ပဲြဆင္သင့္သၫ့္ ေျမ အေျခအေနကို ႀကဳိတင္ေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ရမည္။

ေခါင္းေဆာင္ကြပ္ကဲမႈ – စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ စစ္သူႀကီးသည္ ဉာဏ္ပညာရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈ (႐ိုးသားျခင္း)၊ စာနာတတ္ျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိ ႏွင့္ စည္းကမ္းကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာျခင္း အရည္အေသြး ၅ ရပ္ ျပၫ့္စံုေစရမည္။

စည္းစနစ္ – ဆုေပးစနစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့ေပးစနစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပံု၊ မွန္ကန္စြာ တာဝန္ခဲြေဝပံု၊ ရာထူး ခန္႔အပ္ပံု စသၫ့္ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ရမည္၊ ထိေရာက္ရမည္။

အထက္ပါအေျခခံအခ်က္ႀကီး ၅ ခ်က္ကို မသိေသာ စစ္သူႀကီး ဟူ၍ မရွိေပ၊ ယင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ နာလည္ေသာ စစ္သူႀကီးသည္ စစ္ပဲြႏိုင္လိမ့္မည္။ ထိုအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို ေကာင္းစြာ မသိျမင္တတ္သၫ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စစ္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္ၾကလိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္၍ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆဲြျပင္ဆင္ရာ၌ အထက္ပါအေျခခံ မရွိမျဖစ္၊ မသိမျဖစ္ အခ်က္မ်ားကို သတိတရား အထူးတလည္ထား၍ စဥ္းစား သံုးသပ္ရမည္။

မည္သူသည္ ျပည္သူ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ပိုမို က်စ္လစ္ခိုင္မာေစရန္ စည္း႐ံုးဆဲြေဆာင္ႏိုင္ သနည္း၊ မည္သၫ့္ဖက္က စစ္ေခါင္းေဆာင္သည္ အရည္အေသြး သာသနည္း ဆိုသၫ့္ အေျခခံမ်ားအေပၚ သာသၫ့္ႏိုင္ငံက စစ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး သာလိမ့္မည္။ မည္သၫ့္တပ္ က ရာသီဥတု သဘာဝ ႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနတို႔ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္သည္၊ မည္သၫ့္ ဘက္က က်င့္သံုးသၫ့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဦးစီးတာဝန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည္ ဆိုသၫ့္ အေျခခံမ်ား၌ သာလြန္သၫ့္ တပ္က စစ္ေရးစြမ္းအား ပိုမိုႀကီးမားလိမ့္မည္။

မည္သူက ေလ့က်င့္ေရးအရည္အေသြး သာလြန္သည္ …

မည္သူက ဆုေပး ဒဏ္ေပးစနစ္ကို မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးသည္ …

ဆိုသၫ့္ အခ်င္းရာတို႔အေပၚ ေလ့လာခ်ိန္ထိုး စိစစ္ၿပီး မည္သၫ့္ဖက္က ေအာင္ႏိုင္လိမ့္ မည္၊ မည္သၫ့္ဖက္က ႐ႈံးနိမ့္လိမ့္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ႀကဳိတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ႏိုင္သည္။

စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို အေလးထား အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး က်င့္သံုးသူသည္ ေသခ်ာေပါက္ စစ္ပဲြ ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဤ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အတတ္ပညာတို႔ကို လိုက္နာအသံုးခ်ရန္ ပ်က္ကြက္သူ သည္ မုခ် စစ္႐ႈံးရလိမ့္မည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးထားသံုးသပ္လ်က္ အျမတ္ထုတ္တတ္သူသည္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္။ အေျခအေနဆိုသည္မွာ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းသိမ္းၿပီး ရည္ရြယ္ ခ်က္ ထေျမာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အလံုးစံုေသာ စစ္ေရး စစ္ရာဟူသမွ်တို႔သည္ လွၫ့္စားျခင္းအေပၚ အေျခခံသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ႀကီးမားစဥ္ အင္အား ခ်ိနဲ႔ေနဟန္၊ ထက္ျမက္ သြက္လက္ေနခ်ိန္တြင္ မလႈပ္မရွားၿငိမ္ေနေလဟန္ လွၫ့္စားႏိုင္ရမည္။

ရည္မွန္းခ်က္ေနရာ ႏွင့္ ေဝးေနခ်ိန္၌ ရန္သူက ေဝးေနေသးသည္ ဟု ယူဆေစရမည္။ အေဝးတြင္ မိမိရွိေနခိုက္ ရန္သူ က မိမိ သူ႔အနီးတြင္ ကပ္ေနၿပီ ဟု ယံုၾကည္ေနေစရမည္။

ရန္သူကို ငါးစာျပကာ မွ်ားေခၚရမည္။ က်ဳံးသြင္း ရမည္။ မိမိတပ္ ဖယိုဖရဲ ျဖစ္ေလဟန္ ဟန္ျပ၍ အငိုက္ဖမ္းတိုက္ခိုက္ရမည္။

ရန္သူ စုစည္းေနလွ်င္ မိမိက ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ရန္သူ အင္အား ေတာင့္တင္းေနခ်ိန္ မိမိက ေရွာင္ရွားရမည္။

ရန္သူ႔တပ္မႉးမ်ား ေဒါသူပုန္ထေစရန္ ဆြေပးရမည္။ စိတ္႐ႈပ္ေထြေစရန္ ေခါင္းပူေစရန္ အလုပ္ ေပးထားရမည္။

မိမိ အင္အား ခ်ိနဲ႔ ေသးငယ္ဟန္ ေဆာင္ရမည္။ ရန္သူ ေမာက္မာမႈကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳေပးရမည္။ ဘဝင္ျမင့္ေစရန္ ေလပင့္ေပးရမည္။

အဆက္မျပတ္ စိတ္ဖိစီးေနေစရမည္။ ရန္သူ ေအးေအးေဆးေဆး သက္ေတာင့္သက္သာ မေနႏိုင္ေစရန္ အဆက္မျပတ္ဆြေပးလ်က္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ေစရမည္။

ရန္သူ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးျပဳ၍ ၿဖဳိခဲြရမည္။ အုပ္စုကြဲရန္ သပ္လွ်ဳိ ရမည္၊ ေသြးခဲြရမည္။ အဆင့္လိုက္၊ အလႊာလိုက္၊ ေနရာအလိုက္၊ တပ္အလိုက္ စိတ္ဝမ္းကဲြ ျပားေစရန္ ေသြးထိုးရမည္။

ရန္သူ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္၍ တိုက္ခိုက္ပါ။ ရန္သူ မေမွ်ာ္လင့္ ေသာ ဘက္မွ ထြက္၍ တိုက္ပါ။ အငိုက္ဖမ္းႏိုင္ျခင္း သည္ ေအာင္ပဲြ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဤ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ စစ္ေအာင္ျမင္ေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေသာခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မေဆာင္ရြက္ေသးမီ မေပါက္ၾကားေစရ။

စစ္ပဲြ မစတင္မီ ရန္သူ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အဘက္ဘက္မွ ခ်ိန္ဆ သံုးသပ္ရမည္။ မိမိတပ္ဘက္က အေလးသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိမည္။ မိမိတပ္ဘက္က အေရးမသာေသးလွ်င္ ႐ံႈးနိမ့္ဖြယ္ရာ ရွိသည္။ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ စီမံတြက္ဆျခင္း သည္  ေအာင္ပဲြသို႔ ေရွ႕႐ႈသည္။ မေရမရာ စီမံခ်က္သည္ ေအာင္ပဲြ ႏွင့္ လဲြေခ်ာ္တတ္သည္။ မျပင္မဆင္ပဲ မစီမံပဲ စစ္ ဆင္ႏဲႊျခင္းသည္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အေျဖထြက္သည္။

၂ စစ္ဆင္ႏႊဲျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးတရပ္ တိုက္ခိုက္ေတာ့မည္ဆိုပါက စစ္ေျမျပင္အတြက္ တိုက္ပဲြဝင္ စစ္ျမင္းရထား ၁၀၀၀ လိုအပ္မည္။ ၄ ေကာင္ဆဲြ ဝန္တင္ ျမင္းလွည္း၊ ႏြားလွည္း ၁၀၀၀ လိုသည္။ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေဝးေသာ အရပ္သို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္စြမ္းေသာ စစ္သည္ ၁၀၀ ၀၀၀ လိုအပ္သည္။

ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး၊ စစ္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စစ္အႀကံေပးမ်ား၊ သံတမန္မ်ား ဧၫ့္ခံ ေႂကြးေမြးေရး၊ စစ္ရထား၊ သံခ်ပ္ကာ၊ လက္နက္ ခဲယမ္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး စသၫ္ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိ္တ္မ်ား၊ သြယ္ဝိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါဝင္ ကုန္က်မၫ့္ စရိတ္စက မ်ားသည္ ေရႊစ ၁၀၀၀ မက ေန႔စဥ္ သံုးစဲြက်ခံရမည္။ ဤမွ် ကုန္က်စရိတ္ က်ခံမွသာလွ်င္ တိုက္ပဲြဝင္ စစ္သည္ ၁၀၀ ၀၀၀ ပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္ တရပ္သည္ အဆင္သင့္ ျဖစ္မည္။

တပ္မေတာ္၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုက္သည္ စစ္ပဲြ ေအာင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္ပဲြသည္ ၾကာေညာင္းရက္ရွည္ပါက လက္နက္မ်ား တံုးလိမ့္မည္။ သံေခ်း တက္လိမ့္မည္။ စစ္သည္မ်ား စိတ္ဓာတ္က်လာမည္။ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားအား တိုက္စစ္ဆင္ရပါက အင္အားေလ်ာ့ပါးကာ စစ္ပန္းလာမည္။

တပ္မေတာ္တခု၏ တိုက္ပဲြစဥ္သည္ ေျမာအီၿပီး ေရရွည္ဆဲြတိုက္ေနရပါက တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝအရင္အျမစ္မ်ား၊ ဥစၥာဓနမ်ား ဆံုးပါေစမည္။ ဆင္းရဲ မဲြေတေစလိမ့္ မည္။

လက္နက္ ခဲ ယမ္း မီး ေက်ာက္ မ်ား ဆံုးပါး ပ်က္စီးသည္ႏွင့္အမွ် စစ္အင္အား ေလာ့ပါး လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ပန္းသည္။ ထို႔အတူ ဘ႑ာေငြလည္း အကုန္အက် မ်ားလာ သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ေထာင္တို႔မွ မင္းတို႔က မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈအေပၚ အျမတ္ထုတ္ လာၾကမည္။ ပညာရွိေသာ အထက္တန္း အရာရွိမ်ားသည္ ရွိသည္မွန္ေစ၊ ေငြေၾကး ခ်ဳိ႕တဲ့ပါက သူတို႔လည္း အႀကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းမ်ား တင္ျပႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

လ်င္ျမန္စြာ ပဲြရေစရန္ တိုက္ခိုက္ပါ။ ေရရွည္ဆဲြ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ စစ္ပဲြတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ ရသည္ ဟု တႀကိမ္တခါမွ် မျမင္စဖူး၊ မၾကားရစဖူးေပ။

ေရရွည္စစ္ပဲြ ဆင္ႏႊဲျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိဘူးေသာ တိုင္းျပည္ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါကမွ် မရွိခဲ့ေခ်။

စစ္သည္ ရွည္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈပိုသည္။ ထို အႏၲရာယ္ကို မသိမျမင္ျခင္း သည္ အက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ စစ္မဆင္တတ္ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အာဏာျဖင့္ ဆင့္ေခၚ စုေဆာင္းျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ စစ္မႈထမ္းေစျခင္း၊ ရိကၡာေထာက္ပံ့ရ သျဖင့္ အကုန္အက်မ်ားရျခင္း တို႔ကို စစ္ျပဳတတ္သူတို႔အဖို႔ မျဖစ္ေစရ။

စစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္သူတို႔အဖို႔ မိမိတိုင္းျပည္မွ မူလရရွိေသာ လက္နက္ ခဲ ယမ္း ရိကၡာတို႔ျဖင့္ လံုေလာက္ေစၿပီး ထပ္မံလိုအပ္သမွ်ကို ရန္သူလက္မွ တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ ရယူႏိုင္ရမည္။ သို႔မွသာ ေအာင္ပဲြခံတပ္မေတာ္သည္ ရန္သူပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူလ်က္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိသည္။

စစ္ဆင္ေရးစရိတ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘ႑ာ ပစၥည္း ကုန္က်စရိတ္ မ်ားလွသည္။ ေဝးကြာေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျပည္သူလူထုကို စား ဝတ္ ေန ေရး မျပၫ့္စံု ၾကပ္တည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။

တပ္မေတာ္တည္ရာ၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တတ္ၾကရသည္။ ထိုေဒသရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ ေစ်းတက္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းၾကမည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို ေတာင္သူ ယာသမား ဆင္းရဲသားမ်ား ခ်က္ခ်င္း ခံစားၾကရမည္။

ေရရွည္စစ္ပဲြ ၾကာေညာင္းျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္၏ စြမ္းအားကို ကုန္ခမ္းေစသည္။ စီးပြား ေရးကို က်ဆင္းဆုတ္ယုတ္ေစသည္။ လူအမ်ားကို ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေစသည္။

စစ္ျမင္းမ်ား ေသဆံုးမႈ၊ စစ္ရထားပ်က္စီးမႈ၊ ေလးျမား မ်ား က်ဳိးပဲ့မႈ၊ လက္နက္ ႏွင့္ ဒိုင္း လႊား မ်ား ျပင္ဆင္ရမႈ အစရွိသၫ့္ က်ခံသံုးစဲြရမၫ့္ ေငြေၾကးဘ႑ာသည္ တိုင္းျပည္ အဝွမ္း အသံုးစရိတ္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိတတ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ပညာရွိေသာ စစ္သူႀကီးသည္ မိမိတိုင္းျပည္ကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ရန္သူ၏ ရိကၡာ လက္နက္ ခဲ ယမ္း မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္တတ္ရသည္။ ရန္သူ႔ ရိကၡာသိုေလွာင္႐ံုတခုသည္ မိမိ စစ္ရထားတပ္ဖဲြ ၂၀ အတြက္ လံုေလာက္သည္။ ရန္သူ ၏ ရိကၡာ ဆန္ ၁ အိတ္သည္ မိမိတိုင္းျပည္မွ ဆန္အိတ္ ၂၀ ႏွင့္ ညီမွ်စြာ သက္သာေစသည္။ တန္ဖိုးရွိသည္။

ရန္သူကို မိမိတပ္က သတ္ျဖတ္ရျခင္းမွာ ယင္းတို႔က ေဒါသျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိတပ္က သတ္ျဖတ္ခ်င္စိတ္မ်ား ႏိုးႂကြေစရန္ ႏႈိးဆြေပးရမည္။ တိုက္စိတ္ ခိုက္စိတ္ သြင္းေပးရမည္။

မိမိတပ္သည္ မိမိတို႔ ဝတ္ဆင္ရန္ ရန္သူ႔ထံမွ စစ္ဖိနပ္ကိုပင္ ရယူရမည္၊။

ရန္သူ၏ စစ္ရထား ၁၀ စင္းကို ပထမဦးဆံုး ရယူႏိုင္စြမ္းသူအား ေရႊစ ၁၀ ဆုေပးရမည္။ ရာထူး တိုးေပးရမည္။ ရထားေပၚမွ ရန္သူ႔ အလံ ႏွင့္ တံခြန္ကို မိမိရထား၌ တပ္ဆင္ရမည္။ ရန္သူ႔ထံမွ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာ စစ္ရထားမ်ားကို မိမိတပ္မ်ား၌ ျဖၫ့္စြက္အသံုးခ်ရမည္။

သံု႔ပန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ လက္နက္ခ်အၫံ့ခံသူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုေမြးျမဴပါ။ ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ရာ၌ ၎တို႔ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေစရမည္။ သူတို႔အကူအညီကို ယူရမည္။ ျပန္လည္အသံုးခ်ရမည္။

ဤ အခ်က္မ်ားအား စစ္ေအာင္ပဲြခံျခင္း ႏွင့္ အင္အား ပိုမိုႀကီးမားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟု ေခၚဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္၏ အႏွစ္သာရသည္ ေအာင္ပဲြခံေရးျဖစ္သည္။ ရက္ လ ရွည္ၾကာ အခ်ိန္ဆဲြ ၍ ဆင္ႏႊဲေနရန္ မဟုတ္၊ လ်င္ျမန္စြာ တိုက္ခိုက္၍ ေအာင္ပဲြကို အျမန္ရယူရန္ျဖစ္သည္။ စစ္ပညာကို နားလည္တတ္ႂကြမ္းသူ စစ္သူႀကီးသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကံကို ေကာင္းစြာ ဖန္တီးႏိုင္သူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ခံုသမာဓိလည္း ျဖစ္သည္။

၃ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ထိုးစစ္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ မူဝါဒသည္ တိုင္းျပည္တျပည္ ကို မထိမခိုက္ ရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတိုင္းျပည္ကို ဖ်က္စီးလိုက္ျခင္းသည္ နိမ့္က် ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ရန္သူ၏ တပ္ေတာ္တရပ္ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ယင္းကို ေျခမႈန္းဖ်က္စီးလိုက္ျခင္း ထက္ ပိုမို အက်ဳိးရွိသည္။ ရန္သူ၏ တပ္ရင္း တရင္း၊ တပ္ခဲြတခဲြ၊ အိုးစားတဖဲြ႕ပင္ ျဖစ္ေစ မထိမခိုက္ သိမ္းပိုက္ရရွိျခင္းသည္ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။

တိုက္ပဲြတရာ ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ေအာင္ပဲြတရာ ရရွိလာျခင္းအား စစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ျခင္းဟု မဆိုႏိုင္ေသး။ လက္နက္စဲြကိုင္ တိုက္ခိုက္ရျခင္းမရွိပဲ ရန္သူကို ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ဳိးသည္သာ စစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္မႈ၏ အျမင့္ဆံုး ဟု ဆိုရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွာ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးအရာသည္ ရန္သူ၏ စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို တိုက္ခိုက္ ေျခမႈန္းရန္၊ ရန္သူ၏ အႀကံအစည္ အစီအမံကို လံုးဝ ပ်က္ျပားေစရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒမွာ ရန္သူ၏ မဟာမိတ္မ်ားကို ၿဖဳိဖ်က္ရန္ျဖစ္ သည္။

တတိယမူဝါဒ မွာ ရန္သူ၏ စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။

အဆိုးဝါးဆံုးမူဝါဒသည္ ရန္သူ၏ ၿမဳိ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားအား ခ်ီတက္ဝန္းရံ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား နည္းလမ္းေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္မသာမွသာလွ်င္ ဤနည္းလမ္းကို သံုးသင့္ သည္။

ဒိုင္းလႊား လက္နက္မ်ားကို အနည္းဆံုး ၃ လ ႀကဳိတင္၍ အသင့္ စုေဆာင္းထားရမည္။ ရန္သူ ခံတပ္ၿမဳိ႕႐ိုးႏွင့္အညီ ေျမကတုတ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကိုု ၎ထက္ အနည္းဆံုး ၃ လ မတိုင္မီ ၿပီးစီးေနရမည္။

စစ္သူႀကီးသည္ တိုက္ခိုက္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးစီးပါက ရန္သူ၏ ခံၿမဳိ႕တံတိုင္းကို ပုရြက္မ်ားသဖြယ္ တြယ္တက္ရန္ စစ္သည္မ်ားကို အမိန္႔ေပးရလိမ့္မည္။ ခံၿမဳိ႕ကို မသိမ္းပိုက္ရေသးမီပင္ စစ္သည္ သံုးခ်ဳိးတခ်ဳိး က်ဆံုးရေတာ့မည္။

စစ္ပညာကို အမွန္တကယ္ ႂကြမ္းက်င္သူတို႔သည္ ရန္သူအား စစ္ပဲြမဆင္ႏႊဲရပဲ ေအာင္ႏိုင္ၾက သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ မိုးေကာင္းကင္ေအာက္ရွိ အရာမွန္သမွ်ကို မပ်က္မစီ သိမ္းပိုက္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ႀကံရြယ္ရေပမည္။ သို႔မွသာ စစ္သည္မ်ားလည္း မပင္ပန္း၊ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ လည္း ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစမည္။ ဤသည္ကား ထိုးစစ္ မဟာဗ်ဴဟာ အတတ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ တပ္အင္အားကို အသံုးခ် တိုက္ခိုက္ေတာ့မည္ဆိုပါက မွတ္သားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္။ ရန္သူထက္ မိမိက အင္အား ဆယ္ဆ မ်ားေနပါက ဝိုင္းဝန္း ပိတ္ဆို႔ၿပီး လက္ရဖမ္းပါ။

မိမိက ရန္သူထက္ အင္အား ငါးဆ သာေနပါက တိုက္စစ္ဆင္ပါ။

အင္အား ႏွစ္ဆ သာေနပါက ရန္သူကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြပါ။ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္ ၫႇပ္တိုက္ပါ။

အင္အား ဆတူျဖစ္ေနေသာ္ တိုက္လိုက တိုက္ႏိုင္သည္။ (အလြန္ေတာ္ေသာ စစ္သူႀကီး မွသာ ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ႏိုင္မည္။)

မိမိအင္အား နည္းပါးက ခြာစစ္ဆင္ပါ။

ႏိႈင္းဆသမွ် အရာရာမွာ မိမိ အားနည္းေနပါက ရင္ဆုိင္မတိုက္မိေစရန္ ေရွာင္တိမ္းပါ။ (တပ္အင္အားနည္းေသာ္ျငားလည္း လက္နက္သာလြန္ပါက ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျမန္ ခြာသင့္သည္။)

စစ္သူႀကီးသည္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္သူျဖစ္သည္။ ပတ္လည္ လံုၿခဳံမႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ ႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္အင္အား ေတာင့္တင္းလိမ့္မည္။ အကယ္၍ စစ္ဖက္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းပါက တိုင္းျပည္လည္း မလဲြမေသြ အားနည္းလိမ့္မည္။

အုပ္စိုးသူက စစ္တပ္အေပၚ ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေန ၃ မ်ဳိးရွိသည္။

ပထမ အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ မခ်ီတက္သင့္ေသာ အေျခအေနတြင္ စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ ေပးျခင္း၊ အနားမေပးသင့္ေသာ အေျခအေနတြင္ အနားေပးေစရန္ အခ်ိန္လြဲမွားစြာ အမိန္႔ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္ေတာ္ကို ထူးခတ္၍ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ျပႆနာအခက္အခဲမွာ စစ္ဘက္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မသိနားမလည္ပဲ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ အရာရွိမ်ားကို စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစတတ္သည္။

တတိယျပႆနာမွာ ကြပ္ကဲမႈျပႆနာကို ႂကြမ္းက်င္မႈမရွိပဲ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အရာရွိမ်ား စိတ္ထဲတြင္ မရမရာ သံသယ ဝင္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အတြင္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပြားေနပါက အိမ္နီးခ်င္း မင္းဘုရင္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေရွးထံုးစကားပံုတခုပမာျဖစ္သည္။ စိတ္႐ႈပ္ေထြး ေသာ တပ္မေတာ္သည္ အျခားတိုင္းျပည္အတြက္ေအာင္ပဲြကို ေပးအပ္ရာေရာက္ေစသည္။

ေအာင္ပဲြကို ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ရန္ အေျခအေန သြင္ျပင္ လကၡဏာ ငါးရပ္ ရွိသည္။

မည္သၫ့္အခ်ိန္ တြင္ ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ႏိုင္သည္။ မည္သၫ့္အခ်ိန္တြင္ မတိုက္ႏိုင္ဆိုေသာ အခ်က္ကို နားလည္ သိျမင္သူသည္ ေအာင္ပဲြရလိမ့္မည္။

တပ္အင္အား အႀကီး၊ အငယ္ ကို မည္သို႔ အသံုးခ်ရမည္ကို နားလည္ ႂကြမ္းက်င္သူသည္ ေအာင္ပဲြရလိမ့္မည္။

အဆင့္ အသီးသီးတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ရွိေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ၌ မမွိတ္မသုဥ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေစႏိုင္သူသည္ ေအာင္ပဲြခံလိမ့္မည္။

သတိရွိစြာျဖင့္ အရာရာကို ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရန္သူ အသင့္မျဖစ္ေသးခ်ိန္ ကို ေရြးခ်ယ္ ေစာင့္ဆိုင္း တိုက္ခိုက္တတ္သူသည္ ေအာင္ပဲြခံလိမ့္မည္။

အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားကို လူမွန္ ေနရာမွန္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္တတ္သူ အုပ္စိုးသူ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ခ်ယ္လွယ္ေႏွာင့္ယွက္မႈကိုလက္မခံသူ ထိုစစ္သူႀကီးသည္ ေအာင္ပဲြခံလိမ့္မည္။

အထက္ပါအခ်က္ႀကီး ၅ ခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၾက သည္ဟု မွတ္ယူသိရွိထားရမည္။

ရန္သူအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိပါ။ ရန္သူအေၾကာင္းကို တိတိက်က်သိပါ။ မိမိအေျခ အေနမွန္ကို မွန္ကန္စြာ သိပါ။ တိုက္ပဲြတစ္ရာတြင္ တိုက္ပဲြတိုင္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

အၾကင္သူသည္ ရန္သူ၏ အေျခအေနကိုလည္း လံုးဝ မသိရွိ။ မိမိအေျခအေနကိုလည္း ေကာင္းစြာနားမလည္။ ထိုသူသည္ စစ္ပဲြအားလံုးတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းသာ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ေသေၾက ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိမ့္မည္။

၄ တပ္ျဖန္႔ျခင္း

ေရွးကာလမ်ားကပင္ ႂကြမ္းက်င္ေသာ တပ္မႉးမ်ားသည္ ရန္သူ မျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေစရန္ ဖံုးကြယ္ ပံုဖ်က္ ေစာင့္ဆိုင္းတတ္သည္။ ရန္သူ အထိနာေစမၫ့္ ခ်က္ေကာင္းကို ရွာတတ္ရ သည္။

ရန္သူမျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေစရန္ ဖံုးကြယ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းသည္ မိမိ၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အထိနာ ေစမၫ့္ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသူမွာ ရန္သူျဖစ္သည္။

စစ္အတတ္ပညာ တတ္ႂကြမ္းသူအဖို႔ မျမင္သာေစရန္ ဖံုးကြယ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္သူ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္ကို အထိနာေစျခင္းကား မိမိဘက္ တခုတည္းျဖင့္ မေသခ်ာ ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ တစံုတဦးသည္ တိုက္ပဲြ မည္ကဲ့သို႔ တိုက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ကို သိပင္သိျငား ေသာ္လည္း ထို သိၿပီးျဖစ္သၫ့္အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္လာေရး ဆိုသည္ကား အတိအက် လက္ေတြ႕တြင္ မေရရာ။ မေသခ်ာေသးလွ်င္ ခံစစ္ျပင္ဆင္ထားရမည္။

ခံစစ္မွာ မျမင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ာ တိုက္စစ္ပင္ျဖစ္သည္။

မိမိအင္အားက တိုက္စစ္ဆင္ရန္ မလံုေလာက္ခ်ိန္မ်ဳိး၌ ခံစစ္ဆင္ရသည္။ မိမိက ရန္သူထက္ အင္အား သာလြန္ေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ထိုးစစ္၊ တိုက္စစ္ ဆင္ရသည္။

ခံစစ္တြင္ အထူးတလည္ႂကြမ္းက်င္သူတို႔သည္ ေျမကို လွ်ဳိးသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ တပ္ကို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ တိုက္စစ္တြင္အထူးႂကြမ္းက်င္သူတို႔က မိမိတပ္၏ ေျခမႈန္းေရး စြမ္းအားကို ေကာင္းကင္မွ မိုးသီးမိုေပါက္မ်ားႏွယ္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခံစစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္သူသည္ တိုက္စစ္အတြက္လည္း အသင့္ျဖစ္ပါက တိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မည္။

သာမန္ လူၿပိန္းမ်ားကပင္လွ်င္ ႀကဳိတင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ပြဲကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏိုင္ျခင္း သည္ စစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္မႈ၏ အထြဋ္အထိပ္ မဟုတ္ေသးေပ။

တိုက္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္ယံုမွ်၊ ႂကြမ္းက်င္သူ ဟု ခ်ီးက်ဴး ၾသဘာေပး ခံရယံုမွ်ျဖင့္ စစ္ဘက္ အတတ္ပညာ၏ အထြဋ္အထိပ္ ဟု ဆုိဖြယ္ရာ မဟုတ္ေသး။ ယုန္တေကာင္၏ အေမြး ကို ႏႈတ္ရန္ ႀကီးမားေသာ အင္အားမလို။ ေန လ ကို ျမင္ျခင္းသည္ အျမင္စူးရွျခင္းမဟုတ္။ မိုးၿခိမ္းသံကို ၾကားျခင္းသည္ နားပါးျခင္း မဟုတ္။

ေရွးအစဥ္အလာအရ ရန္သူအေပၚ အလြယ္တကူ အႏိုင္ရေအာင္ယူၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ မ်ဳိးကိုသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ပညာ၌ အမွန္တကယ္ တတ္ႂကြမ္းသူ ဟု ေခၚဆိုရ သည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရကာ ေအာင္ႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ စစ္ပါရဂူ စစ္သူႀကီးမ်ားသည္ ပညာျပၫ့္စံုျခင္း အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိရွိျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားျခင္း မရရွိၾကေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို မပင္မပန္း အလြယ္ တကူ ေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ၾကသည္။ ခက္ခဲပင္ပန္စြာ တိုက္ပဲြဆင္၍ ရရွိလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈကိုသာ လူတို႔က အထင္တႀကီး ဂုဏ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ပါရဂူမ်ားသည္ ရန္သူအေပၚ ႂကြမ္းက်င္စြာျဖင့္ အလြယ္တကူပင္ ေျခမႈန္း ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႂကြမ္းက်င္ေသာ စစ္သူႀကီးသည္ ရန္သူ၏ ေျခမႈန္းျခင္းကို မခံရေစႏိုင္သၫ့္ အေနအထား ကို ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခံစစ္ျပင္ဆင္သည္။ ရန္သူကို အၿပီးတိုင္ ေျခမႈန္းႏိုင္မၫ့္ အခြင့္အလမ္းကို လက္မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္ ဖမ္းယူႏိုင္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ပဲြမဝင္မီကျပင္ ေအာင္ပဲြအတြက္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုတပ္မေတာ္သည္ ခံစစ္ ျပင္ဆင္ဆဲ၌ပင္ မူခ် ေအာင္ျမင္ရ မည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ သံႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာၿပီးျဖစ္သည္။

ထက္ျမက္ေသာ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ေခါင္းေဆာင္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ထားသည္။ မိမိတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ေအာင္ပြဲခံေစမၫ့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ မူ ဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည္။ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစသည္။

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ပညာ ၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ …

ပထမ     အကြာအေဝး အတိုင္းအတာ

ဒုတိယ    လိုအပ္ခ်က္ အေရအတြက္မ်ား

တတိယ  စစ္အင္အား ခဲြျခားစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္

စတုတၳ    အင္အား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တို႔မွ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ ခ်က္)

ပဥၥမ       ေအာင္ပြဲခံမၫ့္ စီမံခ်က္

အကြာအေဝး အတိုင္းအတာဆိုသည္မွာ ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚ မူတည္ တြက္ဆရ သည္။

လိုအပ္ခ်က္ အေရအတြက္မ်ား မွာ လူသူ၊ ဆင္ျမင္း၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ရိကၡာ၊ ယာဥ္ စသၫ့္ တပ္အင္အားအေပၚ မူတည္ တြက္ခ်က္ရသည္။ အင္အား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ မွာ ကိန္း ဂဏန္းအေရအတြက္ခ်င္း၊ တူရာ တူရာ ယွဥ္ထိုး စဥ္းစား သံုးသပ္ ၿပီး အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္း ကို စစ္သူႀကီးက ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ပဲြသည္ နည္းလမ္း ႏွင့္ စီမံခ်က္ မွန္ကန္ ေစ့စပ္ျခင္းမွ ဆင္းသက္ေပၚထြက္လာသည္။

ေအာင္ပြဲခံမၫ့္ တပ္မေတာ္၏ တိုက္စြမ္းရည္ မ်ားသည္ ခုခံအား တစ္မူးသားမွ် ေလးသၫ့္ ရန္သူ႔အေပၚသို႔ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အဆအားျဖင့္ တဟုန္ထိုး ထုႏွက္လိုက္သကဲ့သို႔ ရွိေစရမည္။

တပ္ျဖန္႔ပံုအေနအထားဖဲြ႕စည္းပံု ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံမၫ့္ စစ္သူႀကီးသည္ မိမိ၏ စစ္သည္မ်ားအား ရန္သူကို အဟုန္ျပင္းစြာ တိုက္ခိုက္ေစၿပီး အသူတရာနက္ေသာ ေခ်ာက္ ကမ္းပါးထဲသို႔ ထိုးဆင္းသြားေသာ ေရတံခြန္ ႏွင့္ အတူ ေမ်ာပါသြားသကဲ့ သို႔ ရန္သူမ်ား က်ဆံုးသြားေစရန္ ေျခမႈန္းႏိုင္ေလသည္။

၅ ဖဲြ႕စည္းျခင္း

ႀကီးမားေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးကို ခန္႔ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ တပ္ဖဲြ႕တခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ စုဖဲြ႕မႈ၏ အေရးကိစၥျဖစ္သည္။

မ်ားေျမာင္ေသာ စစ္အင္အားထုႀကီးကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ရျခင္းသည္လည္း အဖဲြ႕ငယ္ တခု ကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ရသၫ့္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာဆက္သြယ္ေရး၏အေရးကိစၥ ျဖစ္သည္။

ရန္သူ ထိုးစစ္ျပဳလာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရွင္သန္ႏိုင္ေစရန္မွာ အဓိက အေရးအရာသည္ ၿခဳံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု တိုက္ခိုက္မႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

ရန္သူႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရသၫ့္အခါ မိမိတပ္သည္ ၾကက္ဥအား ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ထုေျခသကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္ရမည္။ အမာဆံုးအရာႏွင့္ အခံြအကာကို တိုက္သလိုျဖစ္ရမည္။

တိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ရာ၌ သဘာဝအင္အားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ပါ။ မိမိ အားသာခ်က္ျဖင့္ ရန္သူ႔ အားနည္းခ်က္ကို ထိုးႏွက္ပါ။ အငိုက္ဖမ္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္သူက အခြင့္အေရး သာလိမ့္မည္။

သဘာဝကို လြန္ေသာ စြမ္းအားအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ဤမိုး ဤေျမအၾကားတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ သည္အထိ ရွိၾကသည္။ ႂကြမ္းက်င္ေသာ စစ္သူႀကီးသည္ ထို အရင္းအျမစ္မ်ားအား အေျပာင္းအလဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဉာဏ္က်က္စားသေလာက္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ ျမစ္မေရသည္ မခမ္းေျခာက္ႏိုင္ပဲ အလ်ဥ္မျပတ္ စီးဆင္းေနသကဲ့သို႔ အဆက္မျပတ္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

စက္ဝန္းလည္ေနသၫ့္သဖြယ္ ေန ႏွင့္ လတို႔ ေပၚထြန္းပံု၊ ေပ်ာက္ကြယ္ပံု၊ တိုးလာပံု၊ ဆုတ္ သြားပံု၊ ရာသီမ်ား ေျပာင္းလဲျဖတ္သန္းသြားပံုမ်ားမွလည္း နည္းနာ ရရွိသည္။

ဂီတသံစဥ္ အေျခခံ ၅ ခုသာ ရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း ေတးသြားအမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြ စပ္ဆို တဲြဖက္ တီးခတ္ႏိုင္သည္။ မဆံုးႏိုင္ မကုန္ႏိုင္။

အေျခခံအေရာင္ ၅ မ်ဳိးထက္မပိုေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု တဲြစပ္ ေရာယွက္ ျခင္းျဖင့္ အႏု အရင့္၊ အလင္း အေမွာင္ တို႔ျဖင့္ လွပေသာ သဘာဝ ပန္းခ်ီကားႀကီးမွာ မ်က္ေစ့တဆံုး ႐ႈျမင္၍ မကုန္ဆံုးႏိုင္ေပ။

ရသာ ၅ ပါး ကို အေျခခံ၍ အသြယ္သြယ္ေရာေႏွာ ခ်က္ျပဳတ္လိုက္ေသာအခါ မေရတြက္ ႏိုင္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အနံ႔အရသာမ်ား မတူျခားနားစြာ ေပၚထြက္လာသကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ပဲြတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ သဘာဝ ႏွင့္ သဘာဝမဟုတ္ေသာ စစ္ပဲြ (ရင္ဆိုင္ ႏွင့္ ၿခဳံခို) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးသာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဉာဏ္ျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ ပြားလိုက္ပါက အဆံုးအစမဲ့ မ်ားျပားေသာ စစ္နည္ပရိယာယ္မ်ား ရရွိမည္။ မည္သူကမွ် အလံုးစံုကိုၿခဳံငံုၿပီး အဆံုးတိုင္ တတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိႏိုင္။ အႀကံဉာဏ္ရွိသေလာက္ အစီအမံျပဳႏိုင္သည္။

ႏွစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ စစ္အင္အား ႏွစ္ခုတြင္ အျပန္အလွန္ မဆံုးတမ္းစစ္ကစားၾကစဥ္ မည္သူ က အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္နည္း၊ မည္သၫ့္ေနရာတြင္ အဆံုးသတ္မည္နည္း၊ အျခားတဖက္ က မည္သၫ့္အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္နည္း။

အရွိန္အဟုတ္ျပင္းစြာ စီးဆင္းေသာ ျမစ္ေရသည္ ခိုင္မာေသာ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္ ကမ္းကိုပင္ ၿပဳိကဲြေစသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အရွိန္အဟုန္၏ စြမ္းအားသေဘာ တရား ပင္တည္း။

သိမ္းငွက္သည္ သားေကာင္ကို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္၍ အစာအျဖစ္ျပဳႏိုင္သည္မွာ အဘယ္ ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုသိမ္းငွက္၏ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္သူသည္ အရွိန္အဟုန္တည္း ဟူေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ကို အသံုးခ်လ်က္ စစ္နယ္အဝွမ္းကို ပ်ံ႕ႏွံ႕လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေလသည္။ ၎၏ ထိုးစစ္သည္ မွန္ကန္ တိက်သည္။ စည္းစနစ္က်သည္။

အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ႏွင့္ ခ်ိန္သားကိုက္ ခ်ိန္ရြယ္ကာ ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ ေလးသည္ေတာ္၏ ျမႇားသည္ စက္ကြင္း၏ဗဟိုသို႔ မလဲြသည္သို႔တည္း။

ဆူညံ႐ႈပ္ေထြး၍ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာ အသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ စစ္ေျမျပင္သည္ ရွိေနေသာ္လည္း မိမိတပ္မ်ားသည္ စနစ္တက် ဆုတ္တက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရမည္။ အစုအစည္း မပ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ရမည္။ ကြပ္ကဲမႈ အစဥ္မျပတ္ပါက စစ္မ႐ႈံးႏိုင္ေပ။

အသြင္သ႑ာန္ အေပၚယံသေဘာအားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနဟန္ရွိေနေစကာမူ အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ တိက် သပ္ရပ္ေသာ စည္းစနစ္ရွိရမည္။ အျပန္ပန္းတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနဟန္ ထင္ရေစကာမူ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ရဲဝန္႔ေနရမည္။ အားနည္းဟန္ေဆာင္ထားကာ စြမ္းအား ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းရမည္။

စနစ္က်ျခင္း ႏွင့္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ျခင္းသည္ တပ္စုဖဲြ႕မႈ အေပၚ မူတည္သည္။ ရဲရင့္ျခင္း ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ အေျခအေနအေပၚ မူတည္သည္။ စြမ္းအား ေတာင့္တင္းျခင္း ႏွင့္ အားနည္းျခင္းသည္ ေနရာယူဖဲြ႕စည္းျခင္း အေပၚ မူတည္သည္။ (အခ်က္အျခာေျမကို ေျခကုတ္ရယူထားႏိုင္ပါက ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ေသာ စစ္သည္မ်ားပင္ ရဲဝံ့လာၾကသည္)

ရန္သူကို ေရြ႕လ်ားေစရန္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၍ မိမိအလို၊ အႀကဳိက္ ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ ေနရာသို႔ လာေရာက္ေစရန္ ဖန္တီးရမည္။

စစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္ေသာ တပ္မႉးတဦးသည္ အေျခအေနရရွိသမွ်အတြင္း ေအာင္ပဲြကို ရယူ ဖန္တီးတတ္သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားထံ မိမိလိုလားခ်က္ (အေျခအေန)မ်ား ေတာင္းဆိုေနျခင္းမရွိ။

အေျခအေန အခါအခြင့္ကို အသံုးခ် အျမတ္ထုတ္တတ္ေသာ တပ္မႉးေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးတတ္သည္။

မလုပ္ႏိုင္စြမ္းသူကို တာဝန္ႀကီးေလးစြာမေပးအပ္။ ႀကံရည္ဖန္ရည္ မရွိသူထံမွ လုပ္ငန္းၿပီး ေျမာက္မႈကို မေတာင္းဆိုအပ္။ ေတာ္သူကို တန္သေလာက္ တာဝန္ေပးအပ္ ခ်ီးေျမႇာက္ အပ္သည္။

အေျခအေနအတိုင္း ရပ္တည္တတ္သူကုိ ေနရာခ်လွ်င္ သစ္လံုး၊ ေက်ာက္တံုးကို ေျမညီ ျပင္တြင္ ခ်သကဲ့သို ရွိမည္။ မညီညာေသာ ေျမျပင္တြင္ ခ်ပါက လႈပ္ရွား၊ ေရြ႕လ်ားမည္။ သစ္တံုး၊ ေက်ာက္တံုးသည္ ေျမျပင္ႏွင့္ ေထာင့္က်ရာ၌ အပ္ပါက တည္ၿငိမ္ေနမည္။ လံုးဝန္းရာ၌ အပ္ပါက လိမ့္မည္။

စြမ္းရည္ ဉာဏ္ရည္ရွိေသာ တပ္မႉးေကာင္းမ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါက လံုးဝန္းေသာ ေက်ာက္တံုးသည္ ဆင္ေျခေလ်ာတေလ်ာက္ လိမ့္ဆင္းေရြ႕လ်ားသကဲ့သို႔ တိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူေနာက္ကပ္လ်က္ ထပ္ခ်ပ္မကြာ တိုက္ခိုက္၍ အၿပီးတိုင္ ႏွိမ္နင္းေျခမႈန္းသည္။

၆ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုက္ပဲြ ဆင္ႏႊဲရာတြင္ စစ္ေျမျပင္သို႔ အလ်င္ေရာက္ရွိ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ သူသည္ သက္သာေသာအေနအထားျဖင့္ အနားယူ အားျဖၫ့္ရင္း တဖက္ ရန္သူအား အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ရရွိသည္။ ေနာက္က်ဝင္ေရာက္ရသူကား ကမန္းကတန္း အလ်င္စလို ရွိတတ္သည္။ ခရီးပမ္းျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း အျပင္ အေမာတေကာ အေျခအေနျဖင့္ တိုက္ပဲြဝင္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အတတ္ပညာႂကြမ္းက်င္သူ တပ္မႉးသည္ လက္ဦးမႈကို ရယူသည္။ အေျခ အေန ဖန္တီးခြင့္ကို အျခားတဖက္က မရရွိႏိုင္ေစရန္လည္း ဟန္႔တားတတ္သည္။

အခ်ဳိ႕က ရန္သူ႔တပ္ကို မိမိလိုလားေသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ရွိသည္အထိ ေသြးေဆာင္ ျမႇဴဆြယ္ေခၚယူသည္။ အက်ဳိးရွိမေယာင္ထင္မွတ္ၿပီး သူ႕သေဘာဆႏၵျဖင့္ ဝင္လာေစရန္ ဆဲြေဆာင္တတ္သည္။ မိမိ မေရာက္ေစလိုေသာ ေနရာကို ရန္သူ မခ်ဥ္းကပ္ရဲေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ ကာကြယ္ထားသည္။

ရန္သူ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေနခိုက္ အလုပ္ေပးၿပီး တပ္ပန္းေအာင္လုပ္ပါ။ အစား ေကာင္း စားေနရပါက ငတ္မြတ္ေစရန္ ပိတ္ဆို႔ပါ။ အနားယူေနပါက အနားမရေစရန္ အလုပ္ေပးပါ။ ႏႈိးဆြ ရန္စပါ။

ရန္သူ အလ်င္စလို အေဆာတလ်င္ ျဖစ္ေစမၫ့္ ေနရာမွ မိမိတပ္မ်ားကို ဘြားကနဲ ေပၚလာ ပါေစ။ ရန္သူ က မေမွ်ာ္လင့္ထာေသာ ေနရာသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္သြားပါ။

ခရီးမဖင့္ေႏွးပဲ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ မပင္မပန္း ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လမ္းခရီး၌ ရန္သူမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရန္သူ ကာကြယ္ သိမ္းပိုက္မထားေသာ ေနရာကို ဦးစားေပး တိုက္ခိုက္ရယူရန္ ေသခ်ာစြာ မွတ္သားပါ။ ရန္သူ မတိုက္လာေလာက္သၫ့္ေနရာကို ခံစစ္ဆင္ရန္ သိမ္းပိုက္ထားပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုးစစ္အတတ္ပညာ ႂကြမ္းက်င္သူသည္ ရန္သူ မည္သၫ့္ေနရာတြင္ ခံစစ္ဆင္ မည္ကို မသိေစရန္ လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ ခံစစ္အတတ္ပညာတြင္ ႂကြမ္းက်င္သူက ရန္သူ မည္သၫ့္ေနရာကို တိုက္ခိုက္ရမည္မွန္း မေဝခဲြႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။

ေျခရာေကာက္၍ မရေစရန္ အေထာက္အထား ရွာေဖြမရေစ၇န္ ပါးနပ္ေသာ ပရိယာယ္ျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ က်စ္လစ္သည္။ ရန္သူ အဓိပၸာယ္ေဖာ္၍ မရႏိုင္ေစသည္အထိ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔္ေၾကာင့္ ရန္သူ က မိမိအား မတြက္ဆႏိုင္။ သို႔ျဖစ္၍ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ႂကြမ္းက်င္သူ သည္ ရန္သူ၏ ကံၾကမၼာကို ကိုင္တြယ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္သည္။ သာလြန္ေသာ အင္အားကို စု႐ံုး၍ ရန္သူ အားနည္းခ်က္အား မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတြင္ တိုက္ပဲြဆင္ ေအာင္ျမင္ေစသည္။

ရန္သူသည္ ျမင့္မားေသာ နံရံတံတိုင္းမ်ား၊ ၿမဳိ႕႐ိုးခံတပ္မ်ား၊ က်ဳံးမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ပင္ ခုခံ ကာကြယ္ေစကာမူ၊ မိမိထိုးစစ္ဆင္လိုက္သၫ့္အခါ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေစရမည္။

မိမိေရွာင္လႊဲလိုေသာ တိုက္ပဲြကို ရန္သူက မတိုက္ရဲေစရ။ ရန္သူ သြားလိုရာကို ေသြဖီသြား ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

မိမိ၏ အင္အား၊ တပ္တည္ ကို ရန္သူမသိေစရန္ ဖံုးကြယ္ထားၿပီး မိမိက ရန္သူ၏ အေနအထားကို ေကာင္းစြာ သိရွိေစလ်က္ ရန္သူၿပဳိကြဲေစရန္ စူးစူးစိုက္စိုက္ အင္အား စုၿပဳံ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရမည္။ မိမိတပ္က တစုတစည္းတည္း အင္အား ထုထည္ႀကီးမားၿပီး ရန္သူ ၿပဳိကဲြသြားေသာအခါ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ေျခမႈန္းရမည္။ သာလြန္ေသာ အင္အားျဖင့္ စြမ္းအား ရွိသမွ် တိုက္ခိုက္ပါက ရန္သူကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အက်ဥ္းအၾကပ္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေစလ်က္ အ႐ႈံးေပးေစမည္။

ရန္သူက မိမိ မည္သၫ့္ဖက္ စစ္မ်က္ႏွာမွ ထိုးေဖာက္မည္ကို မသိေစရ။ ထိုသို႔ မိမိႀကံရြယ္ ခ်က္ကို ရန္သူက မသိရွိေသာအခါ ရန္သူအဖို႔ ေနရာမ်ားစြာ၌ စစ္မ်က္ႏွာ ျဖန္႔ခဲြ၍ အသင့္ ျဖစ္ေစရန္  ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္သူအေနျဖင့္ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ရေသာ ေၾကာင့္ မိမိအတြက္ စိတ္ႀကဳိက္ေနရာကို ေသခ်ာစြာ ေရြး၍ တိုက္ေသာအခါ ရန္သူ႔အင္အား အနည္းငယ္ကိုသာ မိမိ ပိုင္ႏိုင္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မၫ့္ အခြင့္အေရးကို ရ၏။

ေရွ႕တန္းကို ရန္သူအင္အားျဖၫ့္ထားလွ်င္ သူ၏ ေနာက္ပိုင္းသည္ အားနည္းမည္။ ေနာက္ တန္းကို အင္အားေကာင္းေစရန္ ျပင္ဆင္ထားရလွ်င္ ေရွ႕ပိုင္းသည္ က်ဳိးေပါက္လြယ္မည္။ လက္ဝဲဖက္စစ္မ်က္ႏွာကို ရန္သူက အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါက လက္ယာဖက္သည္ ၿပဳိကဲြ လြယ္မၫ့္ အေနအထားရွိသည္။ လက္ယာဖက္ အားေတာင့္ေစရန္ စုဖဲြ႕ျပင္ဆင္ ထားပါက လက္ဝဲေတာင္ပံသည္ အားနည္းေနလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ ဘက္ေပါင္းစံု ေနရာတိုင္း၌ အသင့္ ျပင္ဆင္ထားပါက အမွန္ပင္ ေနရာတိုင္း၌ အားနည္းခ်က္ ဟာကြက္မ်ား ရွိေနမည္။

မိမိ အင္အားနည္းေသာ္ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ရမည္။ မိမိက အင္အား မ်ားျပားပါက ရန္သူက အသင့္ျပင္ဆင္စုဖဲြ႕ ျဖန္႔က်က္ ျပန္႕က်ဲ ျပင္ဆင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရ မည္။

မည္သၫ့္ အခ်ိန္၊ ေနရာ တြင္ စစ္ပဲြကို တိုက္ခိုက္ရမည္ကို သိထားပါက မိုင္ေပါင္း မည္မွ် ေဝးကြာေစကာမူ စစ္ေျမျပင္သို႔ ခ်ီတက္ရမည္။ စစ္ပဲြေနရာကိုလည္း မသိ၊ တိုက္ပဲြအခ်ိန္ကို လည္း မသိပါက မိမိတပ္အခ်င္းခ်င္း မကူႏိုင္မကယ္ႏိုင္ ျဖစ္တတ္သည္။ တိုက္ပဲြဆင္ႏဲႊမၫ့္ အခ်ိန္ ေနရာ ကို ေရြးခ်ယ္တတ္သူသည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ပညာကို ႂကြမ္းက်င္သူ ျဖစ္သည္။

ေယြတပ္ေတာ္သည္ အင္အား မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားလွၿပီ ဟု ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးရလာဒ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေဒသအလိုက္ ရန္သူထက္ အင္အား ပိုမို သာလြန္ စုစည္းႏိုင္လွ်င္ လံုေလာက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ပဲြသည္ ဖန္တီးယူႏိုင္သည္ ဟု ဆိုရမည္။ ရန္သူက အင္အား မ်ားေျမာင္ သည္ျဖစ္ေစကာမူ ရန္သူအား ရင္ဆိုင္ တားဆီးႏိုင္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူ၏ စီမံခ်က္ကို မိမိက သိရွိရမည္။ မည္သၫ့္ စစ္မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု ေရြးခ်ယ္တတ္ရမည္။

ရန္သူကို ႏႈိးဆြ ေသြးတိုးစမ္းလ်က္ ၎၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အဆင္၊ သြင္ျပင္ကို ေလ့လာဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ရမည္။

ရန္သူ၏ တပ္အခင္းအက်င္း စုဖဲြ႕ထားပံုကို နားလည္ရမည္။ အဆံုးသတ္ ဆံုးျဖတ္ေပးမၫ့္ တိုက္ပဲြစစ္ေျမျပင္ကို မိမိက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ရန္သူကို အကဲစမ္းရမည္။ မည္သၫ့္ေနရာတြင္ တပ္ထုအင္အား နည္းသည္ မ်ားသည္ကို စူးျဖင့္ထိုး၍ နမူနာၾကၫ့္သကဲ့သို႔ သိရွိႏိုင္ရန္ ေထာက္လွမ္းရမည္။

ရန္သူ၏ အသြင္သ႑န္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းျခင္း မရွိပဲ မိမိတပ္ကို ျဖန္႔ခဲြေနရာခ်ျခင္း မျပဳရ။ မိမိေနရာယူစီမံပံုကို ရန္သူ၏ အတြင္းနက္ေအာင္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္သၫ့္ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိ တို႔ပင္ မစပ္စုႏိုင္ေစရ။ မိမိ တပ္ျဖန္႔ပံုကို ရန္သူ မသိသမွ် စီမံခ်က္ မဆဲြႏိုင္ပဲ ရွိေစရမည္။

ေအာင္ပဲြရယူရန္ မိမိစီမံပံုကို ပံုေဖာ္ေနေသာ္လည္း လူအမ်ားက နားမလည္ေစရ။ မခန္႔မွန္း တတ္ေစရ။ အျပင္ပန္းအျမင္တြင္ ဘာမွန္းမသိရေအာင္ ဖံုးကြယ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရမည္။ ေအာင္ပဲြ ကို ဘယ္လိုဖန္တီးမည္ကို မည္သူမွ် မရိပ္မိေစရ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ပဲြတခု ဆြတ္ခူးရရွိၿပီးပါက ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံ၍ အလားတူ နည္းကို မသံုးရ။ အေျခအေန ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္လိုက္ေလ်ာမၫ့္ အျခားေသာ မေရတြက္ႏိုင္သၫ့္  နည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ တံု႔ျပန္ရမည္။

စစ္ေရးဗ်ဴဟာ အေျခခံမူသည္ ေရ ႏွင့္ တူသည္။ စီးဆင္းေနေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ ျမင့္ရာ ကို ေရွာင္ကြင္း၍ နိမ့္ရာသို႔ လ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းသြားေလ့ ရွိသကဲ့သို႔ စစ္တပ္ တတပ္သည္ လည္း စစ္တိုက္ေသာအခါ အင္အားႀကီးမားေသာေနရာကို ေရွာင္ရွားကာ အင္အားခ်ၫ့္နဲ႕ ေသာ ေနရာကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ရမည္။ အမာကိုေရွာင္၊ အမြကို တိုက္ရမည္။

ေရသည္ ေျမျပင္၏ အေနအထား ပံုသ႑န္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ယင္း၏ ပံုသ႑ာန္ကို ရွိေစသကဲ့သို႔ စစ္တပ္တခုသည္လည္း ရန္သူ၏ အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ မိမိ၏ ေအာင္ ျမင္မႈကို ဖန္တီးရယူရမည္။

ေရသည္ တိက်ေသာ ပံုသ႑ာန္မရွိ။ ထိုနည္းတူ စစ္မႈေရးရာတြင္လည္း တရားေသခ်မွတ္ ထားႏိုင္ေသာ အေျခအေနမရွိ။ ပံုေသ ဆုပ္ကိုင္ထား၍ မရ။

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာအတတ္တြင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာလႊမ္းမိုးမႈ၊ ရာသီဥတု၊ ေျမျပင္၊ ေခါင္းေဆာင္ကြပ္ကဲမႈ၊ သြန္သင္ျခင္း(ၾသဝါဒ) ဟု အေျခခံ ၅ ရပ္ မွလြဲ၍ အျခား မည္သၫ့္ အရာမွ် သာလြန္ႏိုင္ျခင္း မရွိ။ ရာသီဥတု ၄ မ်ဳိး မွအပ အျခားမရွိ။ ေန႔တာ တိုျခင္း ရွည္ျခင္း ရွိမည္။ လဆန္းျခင္း ဆုတ္ျခင္း ရွိမည္။

[အေျခခံ ၅ မ်ဳိးအား ေရ၊ မီး၊ ေျမ၊ သစ္၊ သံ(သတၲဳ) ဟု လည္း ေဖာ္ျပသည္။]

၇ စစ္ကစားျခင္း

ပံုမွန္အားျဖင့္ စစ္တပ္တခုကို တာဝန္တရပ္ေပးအပ္မည္ဆိုလွ်င္ အုပ္စိုးသူဘုရင္မင္း က စစ္သူႀကီးကို တာဝန္လႊဲအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သူႀကီးက တပ္တာဗိုလ္ပါ စုေ၀းသည္။ လူထုကို လိုအပ္သလို စစ္ဆင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးသည္။ ၎သည္ တပ္ကို ပကတိ အေျခအေန ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္စပ္ တပ္စဲြရသည္။

စစ္ကစားျခင္း အတတ္ပညာထက္ မည္သၫ့္အရာကမွ် သာလြန္ခက္ခဲျခင္းမရွိ။ စစ္ကစား ျခင္းအရာ၌ ခက္ခဲသည္ဆိုျခင္းသည္ တိမ္းေစာင့္ေကြ႕ေကာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို တိုက္႐ိုက္ေျဖာင့္ေစရန္ ေဖာက္လုပ္ရမၫ့္ ကံဆိုးျခင္းမ်ားကို အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမၫ့္ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို အသံုျပဳ ခ်ီတက္ေစရမည္။ ရန္သူကို ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း လ်က္ ရန္သူ၏ မူလ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ေစရမည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိက ရန္သူထက္ အလ်င္ စစ္ေျမျပင္၌ ေနရာယူႏိုင္မည္။ မိမိကမူ အျမန္ဆံုး၊ အေစာဆံုး ေရာက္ႏွင့္ေစရမည္။ အတိုဆံုးလမ္းကို သံုးသင့္ပါက သံုးရမည္။ ဤအခ်က္ကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်တတ္လွ်င္ တိုက္႐ိုက္ ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ စစ္မဟာ ဗ်ဴဟာကို နားလည္ႂကြမ္းက်င္လိမ့္မည္။

စစ္ကူစားရာတြင္ အက်ဳိး ႏွင့္ အႏၲရာယ္သည္ ဒြန္တဲြလ်က္ရွိသည္။

မိမိ၏ ေထာက္ပံ့ေရးတပ္၊ ခဲယမ္းတပ္မ်ားအပါအဝင္ တပ္ေတာ္စုဝင္အားလံုးကို တစုတေဝး တည္းခ်ီတက္ေစပါက ေႏွးေကြးၿပီး ခရီးမတြင္ႏိုင္။ ရန္သူထက္ ေနာက္က်မည္။ အျမတ္ မရႏိုင္။

ေလးလံေႏွးေကြးေသာ တပ္မ်ားကို ခ်န္ထားရစ္ၿပီး လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးေသာ တပ္မ်ားကိုသာ စစ္ေျမျပင္သို႔ အျမန္ခ်ီတက္ေစလ်င္မူ ရန္သူထက္ေစာစြာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရိကၡာ၊ ခဲယမ္း ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ အလွမ္း အဆက္ ျပတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္မည္။ အႏၲရာယ္ ရွိသည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေသာ သန္မာသၫ့္တပ္မ်ားက ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္သေရြ႕ခ်ီတက္ေစကာ အေျမႇာက္ တပ္၊ ၀န္တင္တပ္မ်ားအား စခန္းေထာက္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ခ်ီတက္လိုက္ပါေစပါကလည္း ခရီးရွည္လ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္ေျမျပင္သို႔ မိမိေရာက္လိုေသာ အခ်ိန္ေရာက္ရန္ ဆယ္ပံု တပံုသာ ေသခ်ာလိမ့္မည္။

လီ ငါးဆယ္ အကြာအေဝးခရီးမ်ဳိးကို အျပင္းခ်ီတက္မည္ဆိုပါက တပ္မႉး ႏွင့္ တပ္ဦးသည္ မိမိတပ္၏ အင္အား ထက္ဝက္ခန္႔သာ လိုက္ပါႏိုင္လိမ့္မည္။ လီ ၃၀ အကြာအေဝးသို႔ ခ်ီတက္မည္ဆိုပါက သံုးပံု ႏွစ္ပံုမွ်သာ အစုအစည္းမပ်က္ ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

အကယ္၍ တပ္ေတာ္စုတခုလံုး၌ ေလးလံေသာ စစ္ပစၥည္း၊ ရိကၡာ၊ ဝန္စည္စလွယ္မ်ား မပါပဲ ခ်န္ရစ္ထားမည္ဆိုပါက အစားအစာ ႏွင့္ အရံပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္။

ေတာင္မ်ား၊ ေတာမ်ား၊ ခက္ခဲေသာ လြင္ျပင္မ်ား၊ ရႊ႔ံ႕ႏြံ၊ ႏံုးေျမ၊ စိမ့္ေျမ ႏွင့္ အင္း၊ အိုင္မ်ား အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာမသိသူသည္ တပ္ေတာ္စုတခုလံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ ကြပ္ကဲစီမံ ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္၊ ေျမျပင္အေျခအေန ႏွင့္ ပထဝီဝင္ ကို ႂကြမ္းက်င္ရမည္။

ေဒသခံလမ္းျပကို အသံုးမခ်ႏိုင္ပါက သဘာဝေျမအေနအထားကို အက်ဳိးရွိရွိ သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္။ (ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ ရွိရန္ လိုအပ္သည္။)

အိမ္နီးနားခ်င္း တိုင္းျပည္၏ သေဘာထား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲျခား နားမလည္ပဲ မဟာမိတ္ မဖဲြ႕သင့္ေပ။

အမွန္အားျဖင့္ စစ္သည္ လွၫ့္စားျခင္း၌ အေျချပဳသည္။ ေျပာင္လြယ္ျပင္လြယ္ရွိရွိျဖင့္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အေျခအေနအေပၚ အျမတ္ထုတ္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရမည္။ တပ္ကို အျမန္ ျဖန္႔ခဲြႏိုင္၊ စုစည္းႏိုင္ရမည္။ ထိုသို႔ စစ္ကစားႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္မႈ၊ ကြပ္ကဲမႈ၊ ပါးနပ္လိမၼာမႈ တို႔ျဖင့္ ျပၫ့္စံုရမည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ဆင္ရာ၌ လ်င္ျမန္ရမည္။ ေလကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္ရမည္။ အေႏွးခ်ီတက္ရာ၌ ေတာအုပ္ကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ရမည္။ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ စီးနင္းရာ၌ မီးကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေလာင္ႂကြမ္းေစရမည္။ ခုခံရာတြင္ ေက်ာက္ေတာင္ေက်ာက္သားပမာ ခုိင္မာရမည္။ ပုန္းကြယ္ရာ၌ ရန္သူမျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ အေမွာင္မိုက္ပမာ ဖံုးကြယ္ရမည္။ အငိုက္ဖမ္းတိုက္ ခိုက္ရာ၌ မိုးၿခဳံးသကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစရမည္။

နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမ်ားကို လုယက္လွ်င္ တပ္ကို ခဲြေဝေပးရမည္။ နယ္ေျမတခုကို သိမ္းပိုက္ ေအာင္ျမင္ပါက အက်ဳိးအျမတ္တို႔ကို မွ်ေဝေပးရမည္။ စစ္သည္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြ လန္းဆန္း ေစရန္ ခ်ီးျမႇင့္ရမည္။

အေျခအေနကို ေစ့စပ္စြာ ခ်ိန္ဆပါ၊ ထို႔ေနာက္ တပ္ကိုေရႊ႕ပါ။ မခ်ီတက္မီ သတင္းစံုစြာ ေထာက္လွမ္းရမည္။

တိုက္႐ိုက္နည္း ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ခ်ဥ္းကပ္နည္း အတတ္ပညာကို နားလည္သူသည္ ေအာင္ပဲြ ခံမည္။ ယင္းအခ်က္သည္ စစ္ကစားျခင္း အတတ္ပညာ၏ အၫႇာျဖစ္သည္။

စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်မ္းတို႔၌ ပါရွိသကဲ့သို႔ တိုက္ပဲြၾကား၌ ေအာ္ေခၚသံ၊ အမိန္႔သံတို႔ကို မၾကားႏိုင္။ စစ္စည္ စစ္ေမာင္း၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ခရာတို႔ကို အသံုးျပဳရမည္။ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြား ေနစဥ္႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲအၾကား၌ တပ္တတပ္ ႏွင့္ တတပ္ ခဲြျခား၍ မရႏိုင္၊ အလံ တံခြန္ မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။

ဤကဲ့သို႔ စစ္စည္၊ စစ္ေမာင္း၊ အလံ၊ တံခြန္ တို႔ကို စစ္ေျမျပင္၌ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တပ္ဖဲြ႕တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အညီအၫြတ္ရွိ၏။ ရဲရင့္၏။ တပ္မကၽြံေစရ။ တဖဲြ႕ တဦး က သူရဲေဘာေၾကာင္စြာ မစြန္႔ခြာေစရ။ ယင္းသည္ ူစနစ္တက် တာ၀န္ေပးအပ္ ကြပ္ကဲ ႀကီးၾကပ္ျခင္းနည္း ျဖစ္သည္။

ညတိုက္ပဲြတြင္ မီးတုတ္၊ မီးတိုင္၊ မီးေမာင္း ႏွင့္ စစ္စည္ စစ္ေမာင္းတို႔ကို သံုးစဲြရမည္။ ေန႔တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ အလံတံခြန္တို႔ကို အေျမာက္အမ်ား သံုးစဲြရမည္။ မိမိတပ္မ်ားအား အျမင္အားျဖင့္၊ အၾကားအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြ လႊမ္းမိုးေစသည္။

စစ္တပ္တခုသည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခိုင္မာေနရမည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ၎တို႔၏ စစ္သူႀကီး၏ ရဲရင့္မႈ၊ သတၱိ၊ ဗ်တၱိ စြမ္းရည္ ျပၫ့္စံုမႈမ်ားမွ ကူးစက္ ရယူသည္။

နံနက္ျခင္းေစာေစာတြင္ စစ္သည္တို႔ တက္ႂကြသည္။ ေန႔လည္တြင္ ေပ်ာ့ေျပာင္းလာမည္။ ညေနခင္းတြင္ အိမ္ျပန္ရန္ စိတ္ေစာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အတတ္ပညာ ေသခ်ာစြာ နားလည္တတ္ေျမာက္သၫ့္ တပ္မႉးသည္ ရန္သူ တပ္ ထက္ျမက္ တက္ႂကြေနခ်ိတ္တြင္ မတိုက္။ ေရွာင္က်ဥ္သည္။ ရန္သူ ပင္ပန္းေနမၫ့္၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနမၫ့္ အခ်ိန္မ်ဳိးကို ေရြး၍ တိုက္တတ္ရသည္။ ဤအခ်က္သည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာကို အသံုးခ်နည္း တခုျဖစ္သည္။

အခ်ိန္အခါကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ရန္သူ အအုပ္အစည္းမဲ့ခ်ိန္ကို ေရြး၍ ေျခမႈန္းရမည္။ စိတ္တည္ၾကည္ေနခ်ိန္ သြားတိုက္ပါက ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ခုခံေနလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကို အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္သူက အေဝးမွ ပင္ပန္းတႀကီး ေျပးလႊားခ်ီတက္လာစဥ္ မိမိတပ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိေနရမည္။ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ရန္သူကို မိမိက အနားယူၿပီး လမ္းဆန္း တက္ႂကြစြာ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ရန္သူကို ငတ္မြတ္ေစရမည္။ မိမိတပ္ကို အစာဝေစရမည္။ ဤအခ်က္သည္ ကာယ ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

အလံတခြန္ တလူလူျဖင့္ အအုပ္အစည္းမပ်က္ ခ်ီတက္ေနေသာရန္သူအား ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရ။ စုဖဲြ႕တပ္ခ် ေနရာယူထားေသာ တပ္ကို ရင္ဆိုင္မတိုက္ရ။ ဤအခ်က္ သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္၍ ဆံုးျဖတ္နည္းတရပ္ျဖစ္သည္။

ရန္သူက ကုန္းျမင္၌ တပ္စဲြထားလွ်င္ လွန္မတိုက္ရ။ ေတာင္ကုန္းမွ ဆင္းလာေသာ ရန္သူ ကိုလည္း အနိမ့္မွ မခံရ။

ထြက္ေျပးဟန္ေဆာင္ေသာ ရန္သူေနာက္သို႔ အေလာသံုးဆယ္ ထပ္ခ်ပ္မလိုက္ရ။

ေပါ့ပါးသြက္လက္ေသာ ထက္ျမက္ေသာ ရန္သူတပ္ကို မတိုက္ခိုက္ရ။

ရန္သူခ်ေသာ ငါးစာကို မဟပ္မိေစႏွင့္။

သူ႔ေနရပ္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားေသာ တပ္ကို ထပ္ေက်ာ့လာရန္ သြားမတိုက္ရ။

ရန္သူကို ပတ္လည္ပိတ္ဆို႔ပါက ကယ္ေပါက္ ခ်န္ထားရမည္။

ရန္သူကို ပင္လယ္ေနာက္ခံထားေစလ်က္ ပိတ္ဆို႔မတိုက္ရ။ ဆုတ္လမ္းမဲ့သျဖင့္ ဆင္ကန္း ေတာတိုး တိုက္လာပါက မိမိတပ္ အထိနာမည္။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တပ္မ်ားကို စစ္ကစားျခင္း နည္းစနစ္တခုျဖစ္သည္။

ကိန္းရွင္ ကိုး ခု

စစ္သူႀကီးသည္ ဘုရင္ထံမွ အမိန္႔ရရွိပါက စစ္အင္အား စုစည္းရမည္။ လူထုကို စည္႐ံုးရမည္။ စစ္တပ္ကို ႀကီးၾကပ္ျပင္ဆင္ရမည္။

အနိမ့္ အျပန္႔ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေနရာ ၌ တပ္စခန္းမခ်ရ။

မဟာမိတ္ တပ္မ်ား ႏွင့္ လမ္းဆံု၊ လမ္းခြ၊ ၿမဳိ႕ျပေနရာမ်ဳိး၌ ေပါင္းဆံုပါ။

တသီးတျခား ျဖစ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားရခက္ခဲေသာေျမ အေနအထားတြင္ တပ္ခ် ရပ္နားျခင္းမျပဳရ။

ေခ်ာင္ပိတ္မိၿပီး အ႐ံႈးခံရမၫ့္ ေျမ မ်ဳိးတြင္ မိမိက ေရာက္ရွိေနလွ်င္ ပရိယာယ္သံုးပါ။

အေသခံရေတာ့မၫ့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အစြမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္ေဖာက္ထြက္ပါ။

မလိုက္အပ္သၫ့္ လမ္း အခ်ဳိ႕ရွိသည္ကို သိရမည္။ မတိုက္အပ္သၫ့္ တပ္ အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ မေျခမႈန္းရမၫ့္ ၿမဳိ႕ အခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ မယွဥ္ၿပဳိင္အပ္ေသာ ေျမအေနအထား အခ်ဳိ႕ ရွိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းဘုရင္၏ အမိန္႔ပင္မွန္ေသာ္လည္း မလိုက္နာႏိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိမည္။ လိုက္နာရန္ မလိုေသာ အေျခအေနကို ခဲြျခားနားလည္သိရွိရမည္။

အက်ဳံးဝင္ေသာအခ်က္မ်ားအနက္ မိမိအက်ဳိးအျမတ္ရမၫ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သူသည္ တပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ စုဖဲြ႕ရမည္ ဟု ေကာင္းစြာနားလည္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသူသည္ မိမိကၽြမ္းဝင္ေသာ ေျမအေနအထားပင္ျဖစ္ေစကာမူ အက်ဳိးရွိရွိ သံုးတတ္မည္မဟုတ္ေပ။

အေျခအေန ကိုးမ်ဳိးကို တြက္ခ်က္၍ အေျခအေနႏွင့္ဆီေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္မၫ့္ နည္းဗ်ဴဟာ ကို မက်င့္သံုးတတ္သူသည္ တပ္ကို အက်ဳိးရွိေစရန္ မသံုးတတ္ေပ။

ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ စစ္အတတ္ပညာကို တတ္ေျမာက္ေသာ တပ္မႉးသည္ ၎၏ တပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ စုစည္းတိုက္ခိုက္ရာတြင္ အေျခအေန အခြင့္သာမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္း မသာမႈမ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သံုးသပ္ရမည္။

အခြင့္အေရးသာသည္ဟု တြက္ဆလွ်င္ စီမံခ်က္ကိုေရးဆဲြရမည္။ အခြင့္မသာေသးေၾကာင္း ေတြ႔ပါက အခက္အခဲမ်ားကို ခဲြျခား စိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရမည္။

မိမိအား ရန္လိုေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ဳိးကို အထိုက္အေလ်ာက္ ဒဏ္ခတ္ရမည္။ ပ်က္စီးေစ ရန္ နည္းမ်ဳိးစံု ျဖင့္ ဖ်က္စီးပစ္ရမည္။

၎တို႔အား အစဥ္ဒ ဒုကၡေပးထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္ပိုတို႔ျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနပါေစ။ မိမိက ဖြင့္ေပးေသာ ခြင္အတြင္း ငန္းငန္းတက္ ဝင္ေရာက္လာေစရန္ မက္လံုးေပးလိုက္ပါ။

ရန္သူ လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ ေနျခင္းထက္ ရန္သူ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ လိမ့္မည္။ အသင့္ရွိရမည္ ဟူေသာ သေဘာထားေပၚတြင္ ရပ္တည္ရမည္ ဟု စစ္ဥပေဒက ျပဌာန္းသည္။ ရန္သူက တိုက္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟု ယူဆခ်က္ေပၚ မူတည္ျခင္းမျပဳရ။ တိုက္ ခိုက္လာပါက ေအာင္ျမင္စြာကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္မည္ဟု ႀကဳိတင္မွတ္ယူရမည္။

တပ္မႉးအား ဆိုးက်ဳိးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စ႐ိုက္အရည္အေသြး ၅ ခု ရွိသည္။

အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေပါ့ဆလွ်င္ အသက္ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။

သူရဲေဘာေၾကာင္လွ်င္ ရန္သူလက္တြင္း က်တတ္သည္။

စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ ဆံုးျဖတ္တတ္လွ်င္ အလြဲလြဲအမွားမွားျဖင့္ ရန္သူလွၫ့္စား ဖ်ားေယာင္းမႈ ကို ခံရတတ္သည္။

ဂုဏ္ပကာသန မက္ေမာမိလွ်င္ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳျခင္းခံရတတ္သည္။

သနားၾကင္နာလြန္ကဲလွ်င္ မၾကာခဏ စိတ္ညစ္ၫူးရတတ္သည္။

ဤ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျပစ္ ၅ မ်ဳိးေၾကာင့္ စစ္ေရးအစီအမံ ပ်က္စီးေစတတ္သည္။

တပ္ပ်က္၍ တပ္မႉး က်ဆံုးျခင္းတြင္ ထိုတပ္မႉးသည္ အထက္ပါ အမွားတခုခုကို လြန္ကဲစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေလးေလးနက္ နက္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရမည္။

၉ စစ္အင္အားစု႐ံုးျခင္း

ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္သြားလွ်င္ ေတာင္မ်ားကို ေရွာင္၍ ေတာင္ၾကားအတိုင္း ခ်ီတက္ပါ။ ကုန္းျမင့္တြင္ စခန္းခ်တပ္စဲြပါ။ ေနေရာင္ရေသာဘက္၌ အေျချပဳပါ။

ေတာင္ေစာင္းအဆင္းအတိုင္း ရန္သူကို အထက္စီးမွ တိုက္ပါ။ ရန္သူကို ေမာ့လွန္ၿပီး မတိုက္ရ။

ေတာင္ေပၚတိုက္ပဲြတြင္ ေျမျပင္အေျခအေနကို ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္၍ အခြင့္သာေစရန္ အသံုးခ်ပါ။

ျမစ္တခုကို ျဖတ္ၿပီးတိုင္း ကမ္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ စခန္းမခ်ရ။

ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးခ်ီတက္လာေသာ ရန္သူအား မိမိတပ္က ျမစ္ထဲဆင္းမတိုက္ရ။ ရန္သူတပ္ တဝက္ ကုန္းေပၚေရာက္မွ တိုက္ျခင္းက ပို၍ အက်ဳိးရွိသည္။

မိမိဖက္သို႔ ရန္သူကူးလာမည္ကို မလိုလားျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ခ်င္ ခိုက္ခ်င္ေဇာျဖင့္ ျမစ္ကမ္းတြင္ ရင္ဆိုင္မတိုက္ရ။ ေနေရာင္ရွိေသာ ျမစ္ညာတြင္ ေနရာယူပါ။ ျမစ္အေၾကတြင္ ေနရာမယူရ။

ျမစ္နားတဝိုက္ ေျမျမင့္ရာမွ ေနရာယူ၍ တိုက္ရမည္။

ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးရာတြင္ မိမိတပ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာျဖတ္ရမည္။ အခ်ိန္မရွည္ၾကာ မေႏွာင့္ေႏွး ေစရ။ မိမိတို႔ ေလွ ေဖာင္ တို႔ကို ရန္သူ၏ ျမစ္ညာဖက္တြင္ ေနရာယူထားရမည္။ ႐ႊံ႕ၫြံ ထူေသာ ေျမမ်ဳိးတြင္ ျမက္ရွိေသာ ေျမ၊ သစ္ပင္မ်ားေနာက္တြင္ရွိေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ တပ္ကို ေနရာယူပါ။

တပ္ႏိုင္သမွ် ေျမအေနအထား အျမင့္တြင္ တပ္စဲြပါ။

ေျမျပန္႔ေျမအေနအထားတြင္ တိုက္ပဲြဆင္ရလွ်င္ မိမိစစ္ကစားရန္ အေရးသာေသာ ေနရာတြင္ တပ္စဲြပါ။ ညာဖက္ ေနာက္ဖက္ တြင္ ကုန္းျမင့္ေတာတန္းရွိပါေစ။ အႏၲရာယ္က ေရွ႕မွာသာရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း လံုၿခဳံမႈ ရွိပါေစ။

ဤ နည္းပရိယာယ္မ်ားသည္ ေျမအေနအထား ေပၚမူတည္၍ ေရွး တ႐ုတ္ဧကရာဇ္မ်ား စစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ လႈပ္ရွားစစ္ကစားနည္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေတာင္ေပၚတုိက္ပဲြ ဆင္ႏႊြဲမည္ဆိုပါက ေျမနိမ့္ထက္ ကုန္းျမင့္ပိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အရိပ္က်ေသာ ေနရာထက္ ေနေရာင္ရေသာ ေနရာကိုလည္းေကာင္းေရြးခ်ယ္ပါ။ သို႔မွသာ မိမိစစ္တပ္၏ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ တပ္စခန္းသည္လည္း ပိုမို ခိုင္မာမည္။ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွလည္း ကင္းေဝးမည္။ သို႔မွသာ ေအာင္ပဲြ ကို ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ကုန္း၊ ေတာင္ပူစာ၊ ေရေျမာင္း၊ တမံ စသည္တို႔ႏွင့္နီးကပ္ပါက ေနေရာင္ရေသာ ဖက္တြင္ ေနရာယူပါ။ ရန္သူ႕ ျမစ္ အထက္ပိုင္းတြင္ ေနရာယူပါ။ ရန္သူသည္ ျမစ္ေအာက္ ပိုင္းတြင္ ရွိပါေစ။

ဤနည္းသည္ ေျမအေနအထား၏ အကူအညီကိုယူျခင္း ျဖစ္ၿပီး မိမိတပ္အတြက္ အက်ဳိး ေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းမည္။

ေရစီးသန္ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ နက္ရႈိင္းေသာ စမ္း၊ မတ္ေစာက္က်ဥ္းၾကပ္ေသာ ေတာင္ၾကား၊ နက္႐ႈိင္းေသာ လွ်ဳိေျမာင္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း၊ သြားရလာရခက္ေသာ ေနရာမ်ား၊ သဘာဝ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊ သဘာဝ ပိုက္ကြန္မ်ား စသၫ့္ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ား ျဖတ္သန္းေနရစဥ္တြင္ လ်င္ျမန္ႏိုင္သေရြ႕ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္ေရြ႕လ်ားရမည္။ ထိုေနရာမ်ဳိးမွ အျမန္ဆံုး အေဝးဆံုးသို႔ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုေနရာမ်ဳိးကို မိမိက အေဝးမွ ေရွာင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရန္သူကို ထိုေဒသအတြင္း ပို႔လႊတ္ပါ။

တပ္ခ်ရာ လက္တကမ္းအကြာ၌ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကန္၊ အင္း၊ အိုင္၊ ေရစပ္ကိုင္းေတာမ်ား၊ ျမက္႐ိုင္းေတာမ်ား ထူထပ္စြာဖံုးအုပ္ေနသၫ့္ ရြံ႕ၫြန္ေတာမ်ား၊ သစ္ေတာဖံုးေနသၫ့္ ေတာင္ေၾကာမ်ား အကယ္၍ ရွိေနပါက သတိႀကီးစြာျဖင့္ ရွင္းလင္းပါ။ ရန္သူအား ၿခဳံခိုတိုက္ ခိုက္ရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ သူလွ်ဳိမ်ား ပုန္းေအာင္းကင္းေထာက္ သၫ့္ ေနရာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာမ်ားကို တိုက္ကင္းမ်ားလွၫ့္ကာ ေစ့စပ္စြာ ရွင္းလင္း ရမည္။

ရန္သူက မိမိအနီးသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္သက္စြာ ပုန္းေအာင္းေနပါက ရန္သူ သည္ ေျမအေနအထားေကာင္းတခုကို ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္ အေဝးတေနရာမွ တိုက္ပဲြေခၚေနလွ်င္ မိမိအား စစ္ျမႇဴေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တြင္ တပ္ခ် ဟန္ျပ ေနပါက မိမိအား က်ဳံးသြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္သည္။ လြင္ျပင္တြင္ ဟန္ျပထား ေသာ္လည္း အေရးသာမၫ့္ ေျမေနရာေကာင္း၌ ဖံုးကြယ္တပ္ျဖန္႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေတာအုပ္အတြင္း သစ္ပင္မ်ားလႈပ္ရွားေနျခင္းသည္ ရန္သူ ခ်ီတက္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေတာတြင္းတြင္ အတားအဆီမ်ား အေျမာက္အမ်ားခ်ထားပါက လွၫ့္စားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစံုတရာျဖစ္လိမ့္မည္။

ငွက္မ်ား ႐ုတ္တရက္ လန္႔ပ်ံေသာ္ ရန္သူက မိမိအား ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ေတာ့မည္။

ေတာတရိစၧာန္မ်ား ႐ုတ္တရက္ ထိတ္လန္႔တၾကား ေျပးသြားေသာ္ မိမိအား ရန္သူက ႐ုတ္တရက္ တိုက္ခိုက္ေတာ့မည္။ သတိရွိရမည္။

အေဝးလြင္ျပင္က်ယ္တြင္ ဖုန္မ်ား အလိပ္လိုက္ လြင့္ပ်ံလာပါက ရန္သူ႔စစ္ရထားမ်ား ခ်ီတက္လာေၾကာင္း သိရမည္။ ဖုန္မ်ား ျမင့္မားစြာမတက္ပဲ နိမ့္ၿပီး ျပန္႔က်ယ္ေနပါက ေျခလ်င္တပ္မ်ား ခ်ီတက္ ခ်ဥ္းကပ္လာေၾကာင္း သိရွိရမည္။ ဖုန္မ်ား ဟိုတကြက္ သည္တကြက္ ျပန္႔က်ဲျခင္းသည္ ရန္သူ တပ္ျဖန္႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာအႏွံ႔အျပား ဖုန္မ်ား ေရြ႕လ်ားေနပါက ရန္သူ စခန္းခ် ရပ္နားေနေၾကာင္း ၾကၫ့္ကင္း က သိရမည္။

ရန္သူသံတမန္က က်ဳိးႏြံစြာဆက္ဆံလာေသာ္လည္း ဆက္လက္ စစ္ျပင္ေနပါက ရန္သူ ေနာက္တဖန္ စစ္ခ်ီလာဦးမည္။

ရန္သူ သံတမန္တို႔ ခက္ထန္ေမာက္မာေနေသာ္လည္း ရန္သူ႔တပ္ လႈပ္ရွားပံု ကပ်ာကယာ ရွိေသာ္ မၾကာမီတပ္ဆုတ္ေတာ့မည္။

ရန္သူ သံတမန္တို႔ ခ်ဳိသာစြာ ေျပာဆိုသည္မ်ာ အပစ္ရပ္ရန္ လိုလားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႀကဳိတင္နားလည္မႈ မယူပဲ ေခတၱခဏ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲရန္ ကမ္းလွမ္းလာျခင္းသည္ မိမိအား အေကာက္ႀကံလိမ့္မည္။

စစ္ရထားမ်ား ေတာင္ပံျဖန္႔၍ ေရွ႕ခ်ီေနရာယူလာပါက တိုက္ပဲြအတြက္ ရန္သူသည္ တပ္ျဖန္႔ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္ဖဲြ႕မ်ား လ်င္ျမန္စြာခ်ီတက္လ်က္ရွိေနၿပီး စစ္ရထားမ်ား တန္းစီထားပါက က်ယ္ျပန္႔ ေသာ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ကာ ရင္ဆိုင္မၫ့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။

ရန္သူ႔တပ္ အခ်ဳိ႕က ေရွ႕တက္၍ အခ်ဳိ႕က ေနာက္ဆုတ္ေနလွ်င္ မိမိအား ဖ်ားေယာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္သူစစ္သည္တို႔ လွံတံကို ေထာက္မွီေနၾကပါက ရိကၡာျပတ္ျခင္းလကၡဏာျဖစ္သည္။

ေရရွာထြက္ေသာ စစ္သည္မ်ား ေရမခပ္မီ ေရေသာက္ၾကပါက ရန္သူ႕တပ္တြင္ ရိကၡာျပတ္ ျခင္း လကၡဏာျဖစ္သည္။

ရန္သူသည္ အျမတ္ထြက္မၫ့္ တိုက္ကြင္းတိုက္ကြက္ကို အခြင့္အေရး ရေသာ္လည္း မယူလိုက္ႏိုင္ျခင္းသည္ စစ္ပန္းေနျခင္း၊ တိုက္လို ခိုက္လိုစိတ္ က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရန္သူ႔စခန္းအထက္ ႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ ငွက္မ်ား စုၿပဳံရပ္နားေနပါက စခန္းတြင္လူမရွိေတာ့။

ညအခ်ိန္ တပ္လန္႔ပါက ရန္သူ စိတ္ေခ်ာက္ျခားေနေၾကာင္း သိရမည္။

ရန္သူတပ္မ်ား ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနပါက တပ္မႉး၏ အမိန္႔ကို မေလးစားၾကေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလံ တံခြန္မ်ား ေနရာအႏွံ႔ ေရြ႕လ်ားေနပါက ပုန္ကန္ရန္ ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္။

အရာရွိမ်ား စိတ္ခက္ထန္ေနပါက ထိုတပ္၏ စစ္သည္မ်ား စစ္ပန္းေနၾကေၾကာင္းျပသည္။

ရန္သူသည္ စစ္ျမင္းတို႔ကို ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေႂကြးသည္။ စစ္သည္တို႔က ကၽြဲ၊ ႏြား တို႔ကို သတ္စားသည္။ စားအိုးစားခြက္တို႔ကို ပစ္ထားသည္ ဆိုပါက စခန္းသို႔ ျပန္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေတာ့၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့၍ ထင္ရာစိုင္းေတာ့မည္။ သို႔မဟုတ္ အေသခံ တိုက္ေတာ့မည္၊ အဆံုးသတ္တိုက္ပြဲကို ျပင္ဆင္ေနၿပီ ဟု သိရမည္။

တပ္တြင္း စုဖဲြ႕ငယ္ အမ်ားအျပား တီးတိုး ေျပာဆိုေနၾကပါက ေခါင္းေဆာင္အား ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ေနၿပီဟု သာမန္အားျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။

ရန္သူ႔တပ္အတြင္း ဆုေပးမႈမ်ား လိုသည္ထက္ ပိုလာပါက တပ္မႉး အႀကံကုန္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ အျပစ္ေပးမႈမ်ား မ်ားလာပါက စစ္စည္းကမ္းပ်က္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အရာရွိသည္ တပ္သားမ်ားအား တင္းတင္းမာမာ ဖိႏွိပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တြန္႔ဆုတ္သြား ပါက အဆိုပါတပ္၏ စည္းကမ္းပ်က္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရမည္။

ရန္သူ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခ်ိန္တြင္ ရန္သူ၏ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားဆဲျဖစ္ပါက အခ်ိန္ဆဲြ၍ မတိုက္ရ။ အခ်ိန္ဆဲြ၍လည္း မဆုတ္ခြာရ။ အေျခအေနကို ႀကဳိတင္၍ ျပၫ့္ျပၫ့္စံုစံု သတင္းေထာက္ လွမ္း ရယူထားရမည္။

စစ္တြင္ အေရအတြက္တခုတည္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္၊ အေရအတြက္ မ်ားတိုင္း စစ္၏ စြမ္းအားမဟုတ္။ စစ္အင္အား အေရအတြက္အားကိုးျဖင့္ စစ္မခ်ီရ။

ရန္သူ၏အေျခအေန၊ အင္အား၊ စြမ္းရည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လက္နက္ စသည္တို႔ကို မွန္ကန္ တိက်စြာ သတင္း ရယူရမည္။ ယင္းေနာက္မွ ရန္သူထက္ သာလြန္ေသာ မိမိအင္အားကို စုဖဲြ႕၍ ခ်ီတက္ေခ်မႈန္းရမည္။ ဤနည္းမွအပ အျခားမရွိေပ။ သတင္းအခ်က္အလက္ မစံုလင္ပဲ ရန္သူအား အထင္ေသး၍ ခ်ီတက္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူ၏ ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံရမည္။

တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ေလးစားယံုၾကည္မႈကို မရမီ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ဳိးကို မနာခံတတ္ေပ။ အမိန္႔ မနာခံေသာ္ တာဝန္ေပး၍ မရ။ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မိမိအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ သစၥာေစာင့္သိ ၾကေသာ္လည္း အျပစ္ကို ထိေရာက္စြာမေပးတတ္ပါက တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ တာဝန္ကို ေၾကပြန္စြာ က်ဳိးပမ္းထမ္းေဆာင္းမည္မဟုတ္၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သာ ရွိလိမ့္မည္။

အမိန္႔ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တသမတ္တည္း ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္ပါက အက်ဳိး ထိေရာက္သည္။ အမိန္႔နာခံမႈ ေကာင္းမြန္သည္။ ေလ့က်င့္ရာတြင္ အမိန္႔မ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္ မညီၫြတ္ပါက အမိန္႔နာခံမႈ ႏွင့္ ေလးစားမႈကို မခံရ။

အမိန္႔ကို အစဥ္တစိုက္ ေလးစားနာခံၾကၿပီး တပ္မႉး တပ္သား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စြာ ဆက္ဆံ ၾကလွ်င္ ေၾကနပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

၁၀ စစ္ေျမျပင္အေျခအေန

သဘာဝအေနအထားအရ စစ္ေျမျပင္အေျခအေန ၆ မ်ဳိး သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

(က)      ဝင္ထြက္ သြားလာ လြယ္ကူေသာေျမ

(ခ)        ေထာင္ေျခာက္ေျမ

(ဂ)        စစ္ေရးအရ အေရးမပါေသာ ေျမ

(ဃ)      အက်ဥ္းအၾကပ္ေျမ

(င)        အခ်က္အျခာေျမ

(စ)        အေဝးေျမ

ဝင္ထြက္သြားလာ လြယ္ကူေသာ စစ္ေျမျပင္သည္ ရန္သူႏွင့္ မိမိအတြက္ စစ္ခ်ီ၊ စစ္ကစား ရန္ လြယ္ကူေသာ ေနရာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနေရာင္ရေသာ ကုန္းေျမအေနအထား ကို လက္ဦးမႈ ရယူ သိမ္းပိုက္ထားရမည္။ မိမိ၏ ေထာက္ပံ႔ေရးလမ္းေၾကာင္းကို လံုၿခဳံစြာ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရမည္။ ဤ အခ်က္မ်ား ျပၫ့္စံုသာလြန္သူက စစ္ေျမျပင္တြင္ အခြင့္အေရး သာလြန္သည္။

ေထာင္ေျခာက္ေျမ သည္ အဝင္လြယ္ေသာ္လည္း အထြက္ခက္ေသာ ေျမမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စြန္႔လႊတ္ရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ဤ စစ္ေျမျပင္ မ်ဳိးတြင္ ရန္သူက အသင့္အေနအထား ရွိမေနပါက မိမိက အလြယ္တကူ ေျခမႈန္းႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ရန္သူက စနစ္တက် ျပင္ဆင္ခုခံ၍ မိမိက ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရပါက မိမိ အထိနာ မည္။ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားမည္။ အက်ဳိးမဲ႔ေသာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေရးအရ အေရးမပါေသာ ေျမ သည္ ရန္သူအတြက္ေရာ မိမိအတြက္ပါ ႏွစ္ဖက္အတြက္ အက်ဳိးထူး မရႏိုင္ေသာ ေျမျဖစ္သည္။ ဤ ေျမျပင္မ်ဳိးသည္ ရန္သူက အခြင့္ေကာင္းေပး၍ စစ္ျမႇဴေသာ္လည္း ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရန္ မသင့္။ ထြက္တိုက္မၫ့္အစား မိမိက ဆုတ္ေပး သင့္သည္။ တန္ျပန္ စစ္ျမႇဴရသည္။ ရန္သူ႔တပ္ တဝက္ခန္႔ လိုက္လာေသာ္ ေခ်မႈန္းလိုက္ပါ။

အက်ဥ္းအၾကပ္ေျမ ဆိုသည္မွာ ေတာင္ၾကားလမ္းကဲ့သို႔စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္။ မိမိက ဦးစြာ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ပါက ရန္သူအား အင္အားေတာင့္တင္းစြာ အပိုင္အႏိုင္ ဆီးႀကဳိတိုက္ခိုက္ ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ရန္သူ၏ေနာက္သို႔မလိုက္ရ။ အကယ္၍ ရန္သူက အင္အား နည္းပါးစြာ ျဖင့္ ေတာင္ၾကားလမ္းကို သိမ္းပိုက္ထားပါက ရန္သူထက္သာလြန္ေသာ အင္အားျဖင့္ မိမိက ဝင္ေရာက္စီးနင္းႏိုင္သည္။

အခ်က္အျခာေျမ သည္ မတ္ေစာက္ေသာ၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါး စစ္ေျမျပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေနေရာင္ရေသာ ကုန္းျမင့္ေပၚ၌ ေနရာယူလ်က္ ရန္သူကို ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ မိမိက လက္ဦးမႈ ရွိစြာ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ပါက ရန္သူအား ဆဲြေဆာင္ပါ။ မိမိက ေနရာဖယ္ေပးၿပီး ရန္သူ႔ ေနာက္သို႔ မလိုက္သင့္။

ရန္သူႏွင့္ အကြာအေဝး အေတာ္အလွမ္းကြာေသာ အေဝးစစ္ေျမျပင္မ်ဳိး၌ အင္အား ညီမွ်ေနခ်ိန္တြင္ တိုက္ပဲြေခၚရန္ ခက္ခဲသည္။ ရန္သူက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာတြင္ မိမိက ဝင္ေရာက္စစ္ကစားရပါက မိမိအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္ ရႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ သဘာဝေျမအေျခအေနမ်ားအလိုက္ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ ဥပေဒသ မ်ား ျဖစ္သည္။ ရာထူးတာဝန္ႀကီးမားေသာ တပ္မႉးႀကီးမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ စဥ္းစားရမၫ့္ စစ္ေျမျပင္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူး သတိထား ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ ႏႈိင္းဆရမၫ့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

စစ္ပဲြတြင္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးျခင္း၊ အမိန္႔မနာခံျခင္း၊ တပ္ပ်က္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ဖဲြ႕စည္းပံုပ်က္ျခင္း၊ စစ္ေျမျပင္မွ ကစဥ့္ကလ်ဲထြက္ေျပးရျခင္းမ်ားသည္ တပ္မႉး၏ မွားယြင္း မႈေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ သဘာဝအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။

အျခားအေျခအေနမ်ား ညီမွ်ေနခ်ိန္တြင္ အင္အား ဆယ္ဆရွိေသာ တပ္ကို သြားတိုက္ပါက အ႐ႈံးသာ အေျဖထြက္မည္။

တပ္သားမ်ားအားေကာင္းေသာ္လည္း တပ္မႉးမ်ားအားနည္းပါက အမိန္႔နာခံမႈ ကင္းမဲ့မည္။

တပ္မႉးမ်ား ထက္ျမက္ၾကေသာ္လည္း တပ္သားမ်ား အားနည္းပါက တပ္ပ်က္မည္။

တပ္မႉးႀကီးမ်ားက ေဒါသတႀကီးျဖင့္ ရန္သူအား မုန္းတီးစိတ္ျဖင့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရန္သူ၏ အေၾကာင္းကို ဂဃနဏ မသိပဲ အထက္အမိန္႔ကို မေစာင့္မဆို္င္း ရန္သူအား ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ပါက တပ္ပ်က္မည္။

စစ္သူႀကီး ၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာနိမ့္ပါးျခင္း၊ စည္းကမ္းေလ်ာ့လ်ဲျခင္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား ျပတ္သားမႈမရွိျခင္း၊ စနစ္တက် တာဝန္ခဲြေဝမႈမရွိျခင္း၊ တပ္စုဖဲြ႔ ျဖန္႔က်က္မႈသည္လည္း စနစ္တက် မရွိခဲ့လွ်င္ ထိုစစ္တပ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု ပ်က္သည္။

ရန္သူ၏ အင္အားကို မခန္႔မွန္းတတ္ပဲ ရန္သူ အင္အားမ်ားျပားေသာေနရာကို မိမိ၏ အင္အား အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လန္းဆန္းေနေသာ ရန္သူ႔တပ္ကို မိမိတပ္မွ ထက္ျမက္ အားေကာင္းေသာတပ္မ်ား ကို အသံုးမျပဳပဲ အားအင္ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ တပ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ပါက မိမိတပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ဲ ထြက္ေျပးရလိမ့္မည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္တပ္တခု စစ္႐ႈံးေစေသာ အမွားမ်ားျဖစ္၍ စစ္သူႀကီးသည္ ယင္းအမွားမ်ား မရွိေစရန္ ေသခ်ာက်နစြာ စစ္ေဆး သံုးသပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

ေျမျပင္အသြင္သည္ စစ္ပဲြအတြက္ ႀကီးမားစြာ ေထာက္ကူသည္။ ႂကြမ္းက်င္ေသာ စစ္သူႀကီးသည္ စစ္ပဲြေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ ရန္သူ၏ အေျခအေနမွန္ကို သံုးသပ္ျခင္း၊ စစ္ေျမျပင္အေနအထားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ သံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို အေလ့အက်င့္ ျပဳရသည္။ ဤ အရာမ်ားအား အေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတျဖင့္ သံုးသပ္၍ စစ္ဆင္ပါက ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ပဲြကို ရယူႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အ႐ႈံးကို သာ ေသခ်ာမည္။

အေျခအေနကို တြက္ဆျခင္း၌ ေအာင္ပဲြကို ေသခ်ာေနခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ ဘုရင္က စစ္ပဲြ မစတင္ေသးရန္ အမိန္႔ေပးလာေသာ္လည္း စစ္သူႀကီးသည္ စတင္တိုက္ခိုက္ရန္သာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အေျခအေနသည္ ေအာင္ပဲြမေသခ်ာေသးခ်ိန္၌ ဘုရင္က တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးေသာ္လည္း စစ္သူႀကီးက လိုက္နာရန္မလိုအပ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္းအတြက္ မငဲ့ကြက္ပဲ ၊ ဆုတ္ခြာသင့္ ခ်ိန္တြင္ ႐ႈံ႕ခ်ျပစ္တင္မႈကို စိုးရြံ႕ျခင္းကင္းကင္းျဖင့္ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ဆုတ္ခြာေသာ္လည္း လူထုအား ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ၎၏ သက္ဦးဆံပိုင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ သာ စိတ္အား ထက္သန္သူ စစ္သူႀကီးသည္သာ ရတနာ ႏွင့္ အလားတူသည္။

စစ္သည္မ်ားအား ခ်စ္ေသာ တပ္မႉး၏ေနာက္၌ စစ္သားမ်ားသည္ ငရဲေရာက္သည္အထိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လိုက္ပါသည္။ ထိုတပ္မႉးအတြက္ ထိုစစ္သည္မ်ားသည္ အသက္ေပး၍ အတူတကြ တိုက္ခိုက္သည္။

တပ္မႉးသည္ ငယ္သားမ်ားကို ခ်စ္ေသာ္လည္း ေနရာတာဝန္ မေပးတတ္၊ အမိန္႔ကို လိုက္နာေစျခင္း မျပဳႏို္င္၊ ကြပ္ကဲထိန္းသိမ္းမႈလည္း မဲ့ပါက ထိုတပ္သည္ ပ်က္စီးသည္။

မိမိတပ္၏ အေကာင္းဆံုး တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခ်ိန္ကို သိေသာ္လည္း ရန္သူအား မိမိတိုက္ခိုက္ႏိုင္ မၫ့္ အားနည္းျခင္း ရွိ မရွိ မသိပါက မိမိ ၏ ေအာင္ပဲြသည္ တဝက္သာ ေသခ်ာေသးသည္။

ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ပါက အထိနာသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္လည္း မိမိတပ္က အႏိုင္ယူႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိ ေသခ်ာေပါက္ မသိရွိႏိုင္ပါကလည္း ေအာင္ပဲြ တဝက္သာ ေသခ်ာ သည္။

ရန္သူ၏ အေျခအေနသည္ မိမိက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အခါ ရွိခ်ိန္တြင္ မိမိ တပ္ကလည္း စြမ္းရည္ျပၫ့္ရွိေနေသာ္လည္း စစ္ေျမျပင္အေနအထားကို မခဲြျခားတတ္ပါက ေအာင္ပဲြခံရန္ တဝက္သာ ေသခ်ာသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ရန္ မသင့္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပဲြအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၌ အမွားအယြင္းကင္းေစသည္။  လႈပ္ရွားမႈတိုင္းအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အလွ်ံပယ္ရွိေနေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း သိရွိသူ၏ ေအာင္ပဲြကို မည္သၫ့္အခါမွ် မၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေပ။ ေျမ ႏွင့္ ဥတု ကိုပိုင္ႏိုင္သူအတြက္ စစ္ေအာင္ႏိုင္မႈ သာလွ်င္ ရွိသည္။

၁၁ အေျခအေန ၉ မ်ဳိး

စစ္ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို လူစုခဲြသၫ့္ စစ္ေျမျပင္ ၊ စစ္ဦးစစ္ေျမျပင္ ၊ အခ်က္အခ်ာ စစ္ေျမျပင္ ၊ စပ္ၾကားစစ္ေျမျပင္ ၊ ဗဟိုခ်က္က် စစ္ေျမျပင္ ၊ အႏၲရာယ္စစ္ေျမျပင္ ၊ ခက္ ခဲေသာ စစ္ေျမျပင္ ၊ အေရးမသာႏိုင္ေသာ စစ္ေျမျပင္ ၊ သတ္ကြင္း ဟု ခဲြျခားႏိုင္ သည္။

(1. dispersive, 2. frontier, 3.key, 4.communicating, 5.focal, 6.serious, 7.difficult, 8.encircled, 9.death.)

ရန္သူက က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သျဖင့္ ေဒသေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား၊ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ နယ္စားပယ္စားမ်ားက မိမိတို႔နယ္နိမိတ္အတြင္းမွ ခုခံတိုက္ခိုက္ရေသာ စစ္ေျမျပင္မ်ဳိး ကို လူစုခဲြသၫ့္ စစ္ေျမျပင္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။

ရန္သူ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ တိုက္ခိုက္ေသာ စစ္ေျမျပင္မ်ားသည္ စစ္ဦး စစ္ေျမျပင္မ်ားျဖစ္သည္။

အခ်က္အျခာ စစ္ေျမျပင္ ဆိုသည္မွာ ထိုေျမကိုသိမ္းပိုက္ရရွိသူ မည္သူမဆို အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ေစေသာ၊ စစ္ပဲြကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္။

စပ္ၾကားစစ္ေျမျပင္သည္ ရန္သူေရာ မိမိပါ ႏွစ္ဖက္ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုခ်က္က်စစ္ေျမျပင္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တခုအား အျခား တိုင္းျပည္ ၃ ခုေလာက္က ပိတ္ဆို႔ဝန္းရံထားပါက ထိုတိုင္ျပည္အား ဗဟိုခ်က္က်သည္ ဟု ဆိုရမည္။

အႏၲရာယ္ စစ္ေျမျပင္ ဆိုသည္မွာ ရန္သူ၏ နယ္ေျမအတြင္းပိုင္းသို႔ နက္႐ႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္လည္တြင္ ရန္သူ၏ နယ္ေျမမ်ားခ်ည္းသာ ရွိေနေသာ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္သည္။

ခက္ခဲေသာ စစ္ေျမျပင္ ဆိုသည္မွာ သဘာဝအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ လွ်ဳိ ေျမာင္ ေခ်ာက္ ကမ္းပါး မ်ား၊ ရႊံ႕ၫြံ ႏံုး စိမ့္ေျမမ်ား၊ ၿခဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္း၊ ခလုပ္ကန္သင္း မ်ားရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းသၫ့္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္။

အေရးမသာႏိုင္ေသာ စစ္ေျမျပင္ သည္ ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက မိမိသာ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရမၫ့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၊ ေတာင္ၾကား ေျမျပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ရန္သူအင္အား အနည္းငယ္မွ် ျဖင့္ မိမိအင္အား အမ်ားအျပားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ေနရာ မ်ဳိးျဖစ္သည္။

သတ္ကြင္း ဆိုသည္မွာ မိမိတပ္မ်ားက ရဲရင့္ လ်င္ျမန္စြာ တဟုတ္ထိုး တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ပါမွ ရွင္သန္ႏိုင္မၫ့္ စစ္ေျမျပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

မိိမိနယ္စပ္ေဒသရွိ လူစုခဲြသၫ့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရန္သူကို အေလာတႀကီး မတိုက္ရ။ စစ္ဦးစစ္ေျမျပင္၌ ရပ္တန္႔မေနရ။

အခ်က္အျခာေျမကို သိမ္းပိုက္ထားေသာ ရန္သူကို မတိုက္ရ။ စပ္ၾကားေျမတြင္ မိမိတပ္မ်ား မျပန္႔က်ဲေစရ။

ဗဟိုခ်က္က် ေျမျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းကို မဟာမိတ္ျပဳရမည္။ အႏၲရာယ္စစ္ေျမျပင္တြင္ လူထုအား မႏွိပ္စက္ရ။

ခက္ခဲေသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ တိုက္စစ္အရွိန္ မက်ေစရ။ တိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူကို ဖိ၍ တိုက္ပါ၊ ၫႇပ္ပူးၫႇပ္ပိတ္ တိုက္ပါ။ မိမိအတြက္မူ အလ်င္ျမန္ဆံုး ေဖာက္ထြက္ပါ။

လူစုခဲြသၫ့္စစ္ေျမျပင္တြင္ မိမိတပ္မ်ား ညီၫြတ္ခိုင္မာေစရန္ စည္း႐ံုးရမည္။

စစ္ဦး စစ္ေျမျပင္တြင္ တပ္မ်ား အခ်ိတ္အဆက္မိေစရမည္။

အခ်က္အျခာေျမကို လက္ဦးမႈရွိရွိ သိမ္းပိုက္ထားရမည္။

စပ္ၾကားေျမတြင္ စနစ္တက် ခံစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဗဟိုခ်က္က်ေျမမွ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ရမည္။

အႏၲရာယ္စစ္ေျမျပင္တြင္ ေထာက္ပ့ံေရးုလမ္းေၾကာင္းကို စနစ္တက် စီမံရမည္။

အေရးမသာႏိုင္ေသာ အပိတ္စစ္ေျမျပင္၌ ဝင္လမ္း ထြက္လမ္း တို႔ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရမည္။

သတ္ကြင္းကဲ့သို႔ စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္သည္မ်ားအား မိမိအသက္ဆက္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးတိုက္ခိုက္ရမည္။

စစ္ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားအလိုက္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္သံုးရ သည္။ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ တပ္ကို စု႐ံုး၊ ျဖန္႔ခဲြမႈ ျပဳရမည္။ စစ္ကစားျခင္းကို လ်င္လ်င္ျမန္ ျမန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ စစ္သူႀကီး၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ သည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေျမျပင္ ၉ မ်ဳိးကို စစ္သူႀကီးသည္ သတိႀကီးစြာ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ရမည္။

ရန္သူ ၏ တပ္ဦးတပ္ဖ်ား ႏွင့္ ေနာက္တန္းေနာက္ခ်န္ တပ္တို႔ ၏ ဆက္သြယ္ေရးကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ တပ္မ ႏွင့္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ေစရန္ တားဆီးျခင္း၊ ရန္သူ၏ တိုက္ေရးေကာင္းေသာတပ္မ်ားက အားနည္းေသာ တပ္မ်ားကို မကူညီႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ရန္သူ႔ တပ္မႉး တပ္သားၾကား ကြပ္ကဲစုစည္းႏိုင္မႈ မျပဳႏိုင္ရန္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳႏိုင္သူသည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္အတတ္ပညာကို တတ္ေျမာက္သူ ဟု ေရွးဦး (တ႐ုတ္) စစ္က်မ္းမ်ားက ဆိုသည္။

ရန္သူတပ္မ်ား ျပန္က်ဲေနပါက ျပန္လည္ မစုစည္းႏိုင္ေစရန္ တားဆီးရမည္။ စုစည္းေန ေသာ္ ရန္သူ႔တပ္မ်ာကို ႐ႈပ္ေထြးေစရန္ တိုက္ခိုက္ရမည္။

အက်ဳိးရွိႏိုင္မည္ဆိုပါက မိမိအင္အားကို တစုတေဝးျပဳ၍ ခ်ီတက္လႈပ္ရွားရမည္။ အက်ဳိးမရွိ ပါက ရပ္နားကာ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ျဖန္႔ခဲြ လႈပ္ရွားရမည္။

ဖဲြ႕စည္းမႈစနစ္တက်ျဖင့္ စစ္ျပဳလာေသာ တပ္ေတာ္စုႀကီးတရပ္အား ရန္သူ၏ အျမတ္ႏိုးဆံုး အရာကို မိမိက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ထားလိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိဆႏၵကို လိုက္နာေစႏိုင္သည္။

လ်င္ျမန္ျခင္းသည္ စစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ ရန္သူအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးမီ အခြင့္အခါ ေကာင္းကို ဆုပ္ကိုင္ပါ။ ရန္သူ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရန္သူ မေမွ်ာ္လင့္ ေသာေနရာကို တိုက္ခိုက္ပါ။

တိုက္စစ္ ထိုးစစ္တြင္ ရန္သူ႔နယ္နိမိတ္အတြင္း နက္႐ႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေလေလ မိမိတပ္ ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပိုေကာင္းလာေလေလျဖစ္ၿပီး ခုခံသူမ်ား က မိမိအား မေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေတာ့ေပ။

မိမိတပ္ရိကၡာအလ်ံပယ္ရရွိႏိုင္မၫ့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာေဒသကို အမိအရ သိမ္းပိုက္ရမည္။

စစ္သည္တို႔ စြမ္းအားျပၫ့္ေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြခိုင္မာေစရန္ ဂ႐ုျပဳရမည္။ မလိုအပ္ပါ က အပင္ပန္းမခံေစရ။ အာဟာရျပၫ့္ဝေစရန္ ေႂကြးေမြးပါ။ မိမိစစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရန္သူ မေတြးတတ္ႏိုင္ေစရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရမည္။ သိပ္သည္း က်စ္လစ္ရမည္။

စစ္စခန္းမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေသာ္လည္း ရွင္သန္ရန္လမ္းမရွိ၊ ေျပးမၫ့္အစား ရန္သူကို ရဲဝံ႔စြာ အေသခံရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္။ တပ္မႉးတပ္သားအားလံုး စုစည္းစြာျဖင့္ အစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ရမည္။ ေသမည္ကို မေၾကာက္၊ ထြက္ေျပးရန္မေတြးေသာအခါ ရဲစြမ္း သတၱိလည္း ျပၫ့္ဝသည္။ ရန္သူ႔နယ္ေျမအတြင္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာ တြင္လည္း လက္တကမ္းတိုက္ပဲြမ်ားတြင္ သတၱိဗ်တၱိျပၫ့္စံုစြာျဖင့္ တိုက္ပဲြဝင္ႏိုင္ၾကသည္။

ထိုအခါ အမိန္႔ေပး တြန္းအားေပးရန္မလိုအပ္ေတာ့ပဲ ရဲစြမ္းသတၱိရွိစြာ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ တပ္မႉး၏ ဆႏၵကို အလိုအေလ်ာက္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ေတာင္းဆို ရန္ မလိုအပ္ေတာ့။ ယံုၾကည္မႈလည္း ျပၫ့္ဝလာၾကသည္။

(ဆြန္ဇူး၏) အရာရွိမ်ား ႂကြယ္ဝျခင္းမရွိသည္မွာ ခ်မ္းသာျခင္းကို မုန္းတီးျခင္းမဟုတ္၊ အသက္ရွည္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္လည္း အသက္ရွည္ျခင္းကို မႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။

စစ္ခ်ီမိန္႔ ေပးေသာေန႔တြင္ စစ္သည္မ်ားသည္ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ငိုေကာင္းငိုလိမ့္မည္။

ထြက္ေျပး၍ မလြတ္ႏိုင္ ဟု အေျခအေနမွန္ကို သိရွိၾကပါက သူရဲေကာင္းပီပီသသ ရဲဝံ႔စြာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ခ်ီတက္သြားၾကမည္။

စစ္တပ္သည္ ခ်ိန္ ေတာင္တန္းမွ ႐ႈိက္က်န္ ဆင္ပစ္ေႁမြကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ရမည္။ ထိုေႁမြသည္ အၿမီးကို ႐ိုက္ေသာ္ ေခါင္းက၊ ေခါင္းကို ႐ိုက္ေသာ အၿမီးမွ၊ ခါးကို ႐ိုက္ေသာ္ ေခါင္းေရာ အၿမီးကပါ အႏၲရာယ္ ျပန္ျပဳသည္။

ေျခသည္တပ္သည္ ဤနည္းကို က်င့္သံုးႏိုင္ရမည္။ ရန္ဖက္ျဖစ္ေသာ ဝူ နယ္သား ႏွင့္ ယူး နယ္သားတို႔ပင္ ျမစ္ကိုေလွငယ္ျဖင့္ျဖတ္ကူစဥ္ မုန္တိုင္းမိေသာအခါ အခ်င္းခ်င္း ကူညီၾက သည္။ စစ္သည္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီတတ္သည္။ စစ္တပ္သည္ စုေပါင္းတိုက္ခိုက္ ေဆာင္ရြက္တတ္ရမည္။

ရန္သူမရွိ၊ အႏၲရာယ္မရွိလွ်င္ အခ်င္းမ်ား မယံုၾကည္သူတို႔သည္ အႏၲရာယ္အၾကား၌ အျပန္အလွန္ စည္းလံုးညီၫြတ္ၾကေလ့ရွိသည္။

စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ သတၱိအရာ၌ နမူနာယူအပ္ေသာ ညီၫြတ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ေပး ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။ တိုက္ပဲြ၏ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုး ရရွိေစရန္ စစ္ေျမျပင္ အေျခအေနကို လွ်ပ္တျပက္ အသံုးခ်ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ စစ္ ကစားရာတြင္လည္းေကာင္း မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရမည္။

စိတ္တည္ၿငိမ္ရန္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ရန္၊ တရားမွ်တရန္ ႏွင့္ စည္းကမ္းအရာ စံျပနမူနာျဖစ္ေစရန္ အခ်က္မ်ားသည္ တပ္မႉးတို႔၏ မူလလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို မိမိ၏ စီမံခ်က္ လံုး အသိမေပးရ။

တပ္တြင္း စုန္း၊ နတ္၊ ပေယာဂ၊ စိတ္နယ္လြန္ စသည္မ်ား မေရာယွက္ေစရ။ မလိုလားအပ္ ေသာ သံသယမ်ား မရွိေစရ။

နည္းလမ္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈ ရွိေရး၊ လံုၿခဳံေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။

မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ရန္သူ မခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ တပ္ခ်ထားျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ခ်ီတက္ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။

တပ္ကို တစုတစည္းစုဖဲြ႕၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းျခင္း မ်ဳိးကို စစ္သူႀကီးသည္ လိုအပ္ပါက လုပ္ရမည္။

ရန္သူ႔နယ္နိမိတ္အတြင္း နက္႐ႈိင္းစြာထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လ်က္ မည္သၫ့္အႏၲရာယ္ကို မဆို ဦးေဆာင္ရင္ဆိုင္လ်က္ ခ်ီတက္ႏိုင္ရမည္။ တပ္ထုတခုလံုးသည္ ၎၏ လက္ၫႇဳိးၫႊန္ ရာ ျဖစ္ေစရမည္။

တတ္သိႂကြမ္းက်င္ေသာ စစ္သူႀကီးသည္ ေလွ ေဖာင္၊ စားအိုး စားခြက္ တို႔ကို ဖ်က္စီးေစ၍ သိုးေက်ာင္းသားက သိုးအုပ္ကို ေမာင္းႏွင္သကဲ့သို႔ တပ္ကို ခ်ီ၏။ ထို႔ေနာက္ အရပ္မ်က္ႏွာ ကို ေျပာင္းလဲခ်ီေစသည္။ မည္သူကမွ် ၎၏ ဦးတည္ခ်က္ လားရာကို မသိႏိုင္။

ဆံုရက္၊ ဆံုရပ္ ၌ တပ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းေစၿပီး ဆုတ္လမ္း တံတား တို႔ကို ေလွကားကို ဖ်က္သကဲ့သို႔ ဖ်က္ဆိးေစသည္။

လက္နက္ကိုင္အင္အားစု၏ အႀကီးအမႉးျဖစ္သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရန္မသင့္။

(က)      သံတမန္အတတ္ပညာ

(ခ)        ေရ ေျမ ေတာ ေတာင္၊ သဘာဝ ရာသီဥတု၊ ယင္းတို ၏ စစ္မႈေရးရာကို အေထာက္အကူေပးမႈ၊ ပထဝီဝင္ ႏွင့္ မိုးေလဝသ စသၫ့္ပညာရပ္မ်ား။

(ဂ)        နယ္ေျမ ေဒသခံအတြင္းမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထိုက္သူ အႀကံေပး ႏွင့္ လမ္းျပမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

မိမိထက္ အင္အားႀကီးမားသာလြန္ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ျပဳရလွ်င္ ယင္းတို႔၏ အင္အားကို တစုစည္္းတည္း စု႐ံုးႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု သံုးပါ။ မိမိ မဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္ ရန္သူ ရင္းႏွီးမႈမရွိရန္ တားဆီးပါ။

ရန္သူ၏ မဟာမိတ္မ်ား အင္အား ႀကီးမားခြင့္မေပးရ။ ၎တို႔အား ရန္သူႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မိမိအား မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေစရန္ ဟန္႔တားထားရမည္။ ရန္သူကို ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခားေစရန္ မိမိအစြမ္းအစကို ျပသႏိုင္ရန္ မိမိအင္အားကို အျမင့္မားဆံုး တည္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ရန္သူ၏ ၿမဳိ႕ျပမ်ား ႏွင့္တကြ နယ္ပယ္မ်ားကို ပါ သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည္။

ထံုးစံအရ မရွိခဲ့ဖူးေသာ ဂုဏ္ျပဳမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရမည္။ တပ္ေတာ္စုႀကီးအား လူတဦးတည္းပမာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္။

တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မိမိလိုလားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ စီမံရမည္။ မလိုအပ္သည္မ်ား အသိမေပးရ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈ၊ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြင္း တပ္ကို ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ခ်ီတက္ေစရမည္။ သတ္ကြင္းအတြင္းသို႔ပင္ ပို႔လႊတ္ပါက အသက္ဆက္႐ုန္းကန္ထြက္လာလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္း တပ္သည္ ႐ႈံးပဲြကို ေအာင္ပဲြအျဖစ္ ေရွာင္တခင္ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္ဆင္ေရးတိုင္း၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ရန္သူျဖစ္ေစလိုေသာ လိုလားခ်က္အတိုင္း မိမိက လိုက္ပါေနရဟန္ ဇတ္ ကျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတပ္မ်ားကို အင္အားတစုတစည္းျဖင့္ အဟုန္ျပင္းစြာ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ပါက လီ တေထာင္အကြာအေဝးရွိ ရန္သူစစ္သူႀကီးကိုပင္ သတ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ စစ္ပညာျပၫ့္ဝ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ႂကြမ္းက်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ မူတည္သည္။

အမွန္တကယ္ စတင္စစ္ျပဳခ်ိန္မွစ၍ နယ္စပ္ကူးျဖတ္မႈမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ပါ။ သံတမန္မ်ား အား ခြင့္မျပဳရ။ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။

ရန္သူက အခြင့္အလမ္းတစံုတရာေပးလာပါက မလြတ္တမ္းအရယူ အျမတ္ထုတ္ပါ။ ရန္သူ တန္ဖိုးထားေသာအရာကို လက္ဦးမႈရယူပါ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ။

စစ္ဥေပဒ အဆိုအမိန္႔မ်ားအရ ရန္သူ၏အေျခအေနအရ အေျခအေနေပးသၫ့္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ တိုက္ခိုက္ပါ။

ပထမပိုင္းတြင္ ရွက္တတ္ေသာ အပ်ဳိစင္ကဲ့သို႔ ကႏဲြ႕ကလ်ျပဳပါ။  ရန္သူဖက္မွ အတင့္ရဲစြာ ျပဳမူလာ၍ ဟာကြက္ေပၚလာမွ ယုန္တေကာင္၏ လ်င္ျမန္ျခင္းျဖင့္ တဟုန္ထိုး အငိုက္ဖမ္း တိုက္ခိုက္ကာ အၿပီးတိုင္ေျခမႈန္းရမည္။

၁၂   မီးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း

မီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ငါးမ်ဳိးမွာ လူသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္းမ်ား၊ စစ္သံုးတန္ဆာပလာ ကရိယာမ်ား၊ အေဆာက္အဦ၊ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား ႏွင့္ လက္နက္မ်ားအား မီးတိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မီးျဖင့္တိုက္ခိုက္ရန္ ပစၥည္း ပစၥယ လိုအပ္သည္။

မီးေလာင္ေစေသာ အရာမ်ားကို အရံသင့္ျပဳရမည္။

အခ်ိန္ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရာသီ ႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္ ေသခ်ာေသာ ေန႔ရက္ကို အတိအက် တြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္ရမည္။

အခ်ိန္သည္ ေျခာက္ေသြ႔ပူျပင္းေသာ ရာသီမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေန႔ရက္ မ်ားမွာ ေလျပင္းေလေပြ တိုက္ခတ္ေလ့ရွိေသာ ေႏြဦးေပါက္၊ ေႏြရာသီ၊ ေဆာင္းဦးေပါက္ ႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ တို႔ျဖစ္သည္။

မီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ၾကၫ့္ေန ရန္လိုအပ္သည္။

ရန္သူစခန္း မီးစဲြေလာင္ခ်ိန္ လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ ဝင္ေရာက္ေျခမႈန္းရမည္။ သို႔ေသာ္ ရန္သူတပ္မ်ား ျပာယာခတ္မေနပဲ တည္ၿငိမ္စြာရွိေနပါက အခ်ိန္ကို ေစာင့္၍ တိုက္ရမည္။

ျမင့္တက္လာေသာ မီးရွိန္ႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ပါက ေအာင္ျမင္ရန္ေသခ်ာသည္။ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရမည္။

ရန္သူစခန္းကို အျပင္မွ မီး႐ိႈ႕တိုက္ခိုက္ပါက ရန္သူထံမွ စတင္တိုက္ခိုက္သည္အထိ ေစာင့္ ဆိုင္းေနရန္ မလိုအပ္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိမွ စတင္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ရမည္။

မီးကို ေလညာမွ႐ႈိ႕ပါ။ ေလေအာက္မွ မ႐ႈိ႕ပါႏွင့္။

ေန႔တြင္ ေလတိုက္ပါက ညတြင္ ေလၿငိမ္တတ္သည္။

စစ္တပ္သည္ မီးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ၅ မ်ဳိးကို သိရွိ အသံုးခ်ရမည္။ အစဥ္အၿမဲ ႏိုးၾကားရ မည္။

ရန္သူကို မီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါဝင္ရမၫ့္ တပ္ဖဲြ႕မႉးသည္ ဉာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ရမည္၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို သံုး၍ တိုက္ခိုက္သူသည္ စြမ္းအင္ ႀကီးမားသည္။

ေရ အတားအဆီးသည္ ရန္သူကိုအထီးက်န္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ စစ္လက္နက္မ်ားကို ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေစႏိုင္။

တိုက္ပဲြမ်ားေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ တိက်ရမည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန အခြင့္အေရးကိုလည္း အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ရမည္။ စြန္႔စားၿပီး အခြင့္အေရးရသမွ်ကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးျပဳလ်က္ ေအာင္ျမင္သူအား ဆုလာဘ္ ရာထူး ေပးရမည္။

ေမွ်ာ္ျမင္မႈတရား ႏွင့္ ျပၫ့္စံုေသာ ဧကရာဇ္မင္းသည္ စီမံခ်က္ကို ေစ့စပ္တိက်စြာ ေပါင္းစပ္ ေရးဆဲြၿပီး အရည္အခ်င္းျပၫ့္ဝေသာ စစ္သူႀကီးအား တာဝန္ေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစ သည္။

တိုင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မျဖစ္လွ်င္ မလုပ္ေဆာင္ရ။ စစ္မေအာင္ႏိုင္လွ်င္ စစ္တပ္ အင္အားကို အသံုးမခ်ရ။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ဖြယ္မရွိ၊ အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အခ်က္အျခာ အေျခ အေနမေရာက္ေသးလွ်င္ မတိုက္ခိုက္ရ။

ဧကရာဇ္မင္း သည္ ေဒါသေၾကာင့္ စစ္မေၾကညာသင့္၊ စစ္သူႀကီးသည္လည္း မုန္းတီးမႈျဖင့္ စစ္ကို မတိုက္သင့္။ ေဒါသျဖစ္သူသည္ အခ်ိန္တခုတြင္ ်ာ္ရႊင္ႏိုင္သည္။ ဝမ္းနည္းသူသည္ အခ်ိန္တခုတြင္ ေၾကနပ္ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျခမႈန္းခံရေသာ တိုင္းျပည္ေဒသသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္၊ တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ အလြယ္တကူ ျပန္မတည္ေဆာင္ႏိုင္။ ေသေၾကသူ မ်ားသည္လည္း အသက္ျပန္မရွင္လာႏုိင္ေတာေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ မင္းဧကရာဇ္သည္ ႀကီးမားေသာဉာဏ္ပညာျဖင့္ စစ္ကိုဆင္ႏႊဲရန္ သတိျပဳရမည္။ စစ္သူႀကီးေကာင္းတို႔သည္ ဂမူး႐ႉးထိုးမျပဳပဲ စစ္အတြက္ အစဥ္ သတိရွိစြာ ႏိုးၾကားမႈျဖင့္ စစ္တပ္ အင္အားေတာင့္တင္းေနေစရမည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္လံုၿခဳံမည္။

၁၃ သူလွ်ဳိ

စစ္သည္အင္အား တသိန္းရွိ စစ္တပ္ႀကီးကို ဖဲြ႕စည္းကာ အလြန္ေဝးကြာေသာ စစ္ေျမျပင္ သို႔ ေစလႊတ္ရျခင္းေၾကာင့္ ဘုရင္ ႏွင့္ ျပည္သူမွာ ေန႔စဥ္ ေရႊစေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ရသည္။ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူတို႔ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲၾကသည္။ မိသားစုဝင္ ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္တို႔ ေန႔စဥ္ အလုပ္အကိုင္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးသည္။

အဆံုးသတ္ေအာင္ပဲြမရမခ်င္း ရန္သူႏွင့္ ေရရွည္စစ္ပဲြဆင္ႏႊဲရျခင္းသည္ ရန္သူ၏ အေျခ အေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းေထာက္လွမ္းရာ၌ ရာထူးေပးရန္၊ ဆုလာဘ္ ေပးကမ္းခ်ီးေျမႇာက္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူရန္ လက္တြန္႔ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ သည္။ ထိုသို႔ေသာသူသည္ ေအာင္ပဲြႏွင့္ အလွမ္းေဝးၿပီး မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိ ေစေသာေၾကာင့္ စစ္သူႀကီး မခန္႔သင့္ေပ။

အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ျပၫ့္စံုေသာ မင္းဧကရာဇ္ ႏွင့္ စစ္သူႀကီးတို႔သည္ သာမန္လူတို႔ထက္ ထူးကဲစြာ ႀကိဳတင္သိရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူကို အခ်ိန္အခါမေရြး ေအာင္ျမင္စြာ ေျခမႈန္း တိုက္ခိုက္ ႏိုင္သည္။

ႀကိဳတင္သိရွိျခင္းကို ေကာင္းကင္က ေပးအပ္ျခင္းမရွိ၊ မည္သၫ့္ နတ္ဆရာတို႔မွလည္း မေပး၊ ထိုင္၍ စဥ္းစားခန္႔မွန္းေနယံုျဖင့္မရ။ ရန္သူအေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိသူက သတင္း ပို႔မွသာျဖစ္မည္။

ေဒသခံသူလွ်ဳိ၊ အတြင္းသူလွ်ဳိ၊ ဘက္ေျပာင္းသူလွ်ဳိ၊ အေသခံသူလွ်ဳိ၊ မင္းေစဆက္သား ဟု သူလွ်ဳိ ၅ မ်ဳိး ရွိသည္။

ရန္သူ႔သတင္းေပါင္းစံုကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စုေဆာင္းေနေသာ ထို သူလွ်ဳိမ်ားကို မည္သူမွ် မသိႏိုင္၊ ထိုသူမ်ားသည္ မင္းဧကရာဇ္အစိုးရ၏ ရတနာတပါး ျဖစ္သည္။

ေဒသခံသူလွ်ဳိ မ်ားသည္ ရန္သူ႔ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ေသာ စီးပြားေရးသမား၊ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္စား အလႊာအမ်ဳိးမ်ဳိး မွ လူ အမ်ဳိးမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။

အတြင္းသူလွ်ဳိ မ်ားသည္ ရန္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္၊ နန္းေတာ္  အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အထက္တန္းအရာရွိမွ မင္းေစ အထိ အတြင္း မိမိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေစလႊတ္ထားသူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ဘက္ေျပာင္းသူလွ်ဳိ ဆိုသည္မွာ ရန္သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား မိမိဖက္သို႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ဘက္ေျပာင္းလာေစရန္ ဆဲြေဆာင္လက္ အသံုးခ်ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

အေသခံသူလွ်ဳိ မ်ားသည္ ရန္သူကို လွၫ့္စားရန္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သၫ့္ အေၾကာင္းအရာ တခုကို ရန္သူသိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းပရိယာယ္ျဖစ္သည္။ ရန္သူက ဖမ္းဆီးရမိ ၿပီး ေသသၫ့္တိုင္ ၫႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေသာ္လည္း သတင္းမွားကိုသာ ေျပာဆိုရန္ျဖစ္သည္။

မင္းေစဆက္သားသူလွ်ဳိ မ်ားသည္ သာသနာျပဳ၊ ကုန္သည္၊ လူမႈေရးအသင္း၊ သံတမန္ စသည္ျဖင့္ အေရၿခဳံတခုခုျဖင့္ ရန္သူသတင္းကိုရယူၿပီး ရန္သူ႔နယ္ေျမမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ကာ သတင္းမ်ား ျပန္လည္ေပးပို႔သည္။

စစ္တပ္အတြင္း အျခားေသာတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားထက္ သတင္းေထာက္လွမ္းသူသူလွ်ဳိက တပ္မႉး ႏွင့္ ပိုမို နီးစပ္သည္။ သူလွ်ဳိမ်ားေလာက္ မည္သူမွ် ဆုလာဘ္ မရႏိုင္။ သတင္းစုေဆာင္း ေထာက္လွမ္းျခင္းေလာက္ မည္သၫ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကမွ် အေရးမႀကီး၊ အတြင္းမက်ေပ။

သူလွ်ဳိလုပ္ငန္းကို အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးေသာ၊ ပါးနပ္ေသာ၊ တဖက္သူကို နားလည္ေသာ၊ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ေသာ သူကိုသာ တာဝန္ေပးရမည္။ သိမ့္ေမြ႕၊ က်စ္လစ္ၿပီး အကင္းပါးသူမ်ား သူမ်ားသည္သာ ရန္သူ၏ သတင္းမွန္ကို ရယူႏိုင္မည္။

သူလွ်ဳိလုပ္ငန္းသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ၿပီး အသံုးမခ်ႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသမရွိေပ။

အကယ္၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါက္ၾကားခဲ့ပါက၊ ရန္သူလက္သို႔ သတင္း မေရာက္မီ ခ်က္ခ်င္း လိုက္လံ ႏႈတ္ပိတ္ရွင္းလင္းပါ။

သာမန္အားျဖင့္ ရန္သူစစ္တပ္ကို စီးနင္းရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕တခုကို စီးနင္းရန္ လည္း ေကာင္း၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ လည္းေကာင္း တပ္မႉး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ၊ အျခားအရာရွိ မ်ား၊ ဧၫ့္ႀကဳိ၊ ကင္း စသည္မ်ားကို ျပၫ့္စံုစြာ စုေဆာင္းရန္လိုအပ္သည္။ သူလွ်ဳိိအား ထို အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပၫ့္စံုစြာ သတင္းေပးပို႔ရန္ အမိန္႔ေပးရမည္။ ထိုသတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ တိက်ႏိုင္သမွ် တိက်ျပၫ့္စံုရမည္။

ရန္သူသူလွ်ဳိမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ရန္သူသူလွ်ဳိမ်ားကို တန္ျပန္သူလွ်ဳိ မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ရမည္။ ထိုသူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အထူးသတိထားရမည္။ ႏွစ္ဖက္လႊ သူလွ်ဳိမ်ားကို အသံုးခ်ကာ သတင္းရယူရမည္။

၎တို႔ကို အသံုးခ်၍ ရန္သူနယ္အတြင္း ေဒသခံ ႏွင့္ အတြင္း သူလွ်ဳိမ်ား ေမြးျမဴရမည္။

ထိုသူတို႔ထံမွရရွိေသာသတင္းမ်ား၌ အေျချပဳကာ ရန္သူအား သတင္းမွားေပးရမည္။

အျခား သူလွ်ဳိအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း အေျခအေန အခြင့္အေရးအရ ရန္သူ႔သတင္း စုေဆာင္းေပးပို႔ရန္ ေစခိုင္းရမည္။

မင္းဧကရာဇ္သည္ ထို သူလွ်ဳိမ်ားထံမွ သတင္းမ်ားကို မွန္ကန္တိက်စြာ ရရွိေနျခင္းျဖင့္ ရန္သူအေၾကာင္း ခေရေစ့တြင္းက် သိေနမည္။

ယင္ မင္းဆက္ တန္ခိုးႀကီးမားရျခင္းသည္ စီအာ မင္းတြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ သူလွ်ဳိ အိခ်ီ ေၾကာင့္ ဟုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိ မင္းဆက္ တန္ခိုးႀကီးခဲ့ျခင္းမွာ ယင္ မင္း ၏ သူလွ်ဳိ လူဝမ္း ေၾကာင့္ ဟုလည္းေကာင္း တ႐ုတ္ရာဇဝင္တြင္ မွတ္တမ္းရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မင္းဧကရာဇ္ ႏွင့္ စစ္သူႀကီးတို႔သည္ ထက္ျမက္ေသာ သူလွ်ဳိမ်ားကို သံုးပါက ႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ပဲြမ်ားကို ရလိမ့္မည္။ သူလွ်ဳိလုပ္ငန္းသည္ စစ္ေရးတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ ၎တို႔၏ အစြမ္းအစေပၚမူတည္၍ တပ္မႀကီးက စစ္ကစားရသည္။

မူရင္းဆိုဒ္။   ။ http://wintinthan.wordpress.com/ဆြန္ဇူး-၏-ေသနဂၤဗွဴဟာ/

Advertisements
Categories: Sun Tzu
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements