Home > Cabinet of Ministers, DASSK, Government > ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးႏႇင့္ပတ္သက္၍ အီးယူမႇ ပညာရႇင္မ်ားႏႇင့္ေဆြးေႏြး ဘ႑ာေရးႏႇင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္မႇတာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ တက္ေရာက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးႏႇင့္ပတ္သက္၍ အီးယူမႇ ပညာရႇင္မ်ားႏႇင့္ေဆြးေႏြး ဘ႑ာေရးႏႇင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္မႇတာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ တက္ေရာက္

Wednesday, 09 November 2011 09:20  (EMG)

b32_01

Mr. David Lipman (သံအမတ္ႀကီး၊ ဥေရာပသမဂၢ)၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးျမင့္ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပး)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးႏႇင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ႏႇင့္ ၈ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)(European Union, EU) မႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ား၊ ပညာရႇင္မ်ားႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရးႏႇင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမႇ တာ ၀န္ရႇိသူမ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အပါအ၀င္ သမၼတ႐ုံးအဖဲြ႕အၾကံေပး ပညာရႇင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရႇင္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏႇင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

အဆုိပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးႏႇင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလႇထြန္းက”ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈရႇိေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းစီးပြားေရး ပုိၿပီးတုိးတက္ေစဖုိ႔၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ေငြေၾကး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖုိ႔၊ ပုိၿပီးခ်မ္းသာေစဖုိ႔နဲ လူေတြရဲ႕သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိ စံစားခံစားႏုိင္ဖုိ႔ ဘက္စံုေထာင့္စံုကေန တာ၀န္ရႇိသူမ်ားအားလံုး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကး က႑ကုိလည္း ထိေရာက္ထက္ျမက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဥေရာပသမဂၢမႇ တာ၀န္ရႇိသူေတြ၊ ပညာရႇင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္နဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူေတြ၊ ပညာရႇင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြ ရင္းရင္းႏႇီးႏႇီးပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း အၾကံၪာဏ္အစီအမံေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ စီမံတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါသည္။

၎အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမႇ ထြက္ေပၚလာေသာ အၾကံၪာဏ္အစီအမံမ်ားကုိ အေျခတည္ၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကာလတုိ၊   ကာလရႇည္ နည္းလမ္းမ်ားႏႇင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအလုိက္ မူ၀ါဒခ်မႇတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမႇ ရရႇိခဲ့ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရႇိၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရႇိေၾကာင္း၊ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အေသးစား ေငြေၾကးဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရႇိၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီအတည္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အေသးစား ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းကုိလည္း ျမန္မာ့အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏႇင့္ ထင္သာျမင္သာရႇိမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏႇင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံ၏အစုိးရ ရ-သံုးေငြရႇင္းတမ္း မွ်ေျချဖစ္ေရးအတြက္ ၀င္ေငြတုိးတက္ရရႇိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ႏႇင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရႇိေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရႇိေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါသည္။

”အခုဒီပဲြက ဘဏ္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေငြေၾကးပုိင္း အခန္းက႑ေတြအေၾကာင္းပါ၀င္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ အရင္းအႏႇီးေစ်းကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္းကုိ အီးယူက လာေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း မကူညီႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီဘက္ကလည္း လက္ခံႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာ မရႇိဘူး။ အခုေတာ့ သူတုိ႔လည္း ကူညီမယ္၊ နည္းပညာပုိင္းကအစေပါ့။ ဒီကလည္း လက္ခံတယ္ဆုိေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမႇာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အပုိင္းပဲလုိပါတယ္။ ဒါက ပထမေျခလႇမ္းတစ္ရပ္ပါ။ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေတြ ထုိးတက္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးတစ္ဦးက သံုးသပ္ပါသည္။

အဆုိပါေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေၾကာင္းအရာငါးခု ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးႏႇင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးေနေသာ ေငြေၾကးက႑၏ အေရးပါမႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အရင္းအႏႇီးေစ်းကြက္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ခုိင္မာပီျပင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏႇင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏုိင္ေသာစြမ္းရည္တုိ႔ ျဖစ္ထြန္းေစေရးႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ဦးတည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ဟု ပညာရႇင္မ်ား႐ႈျမင္ထားၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အမႇန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရႇိရန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ထင္ျမင္သံုးသပ္ၾကပါသည္။

”၇ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးတာက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေျဖေလ်ာ့ေပးမႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ဖုိ႔လုိတဲ့ အပုိင္းေတြ။ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးတာက  အရင္းအႏီႇးေစ်းကြက္ထူေထာင္ၿပီး အရင္းအႏႇီး၊ စေတာ့ရႇယ္ယာေတြ ထုတ္ေရာင္းတဲ့အထိ သြားႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ဒီထဲမႇာ မနက္ကပဲ  အာရႇဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကပညာရႇင္ေရာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ပညာရႇင္တစ္ေယာက္ေရာ ေဆြးေႏြးသြား တာ ေကာင္းပါတယ္။ သူကေတာ့ သိပ္မေလာဖုိ႔နဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ အပုိင္းပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ အရင္းအႏႇီးေစ်းကြက္ လုိလား၊ မလုိလား ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ လုိတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမႇာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မႇာေတာ့ Risk ရႇိတယ္။ ခ်င့္ခ်ိန္ေတာ့ ခ်င့္ခ်ိန္ရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယႇဥ္ရင္ အမ်ားႀကီး အားနည္းေနတယ္။ ဂ်ီဒီပီ ရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရႇိတယ္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြေတာင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရႇိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုေဆာင္းမႈနဲ႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈျမင့္မႇ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္တာ ဆုိေတာ့ အရင္းအႏႇီး ေစ်းကြက္က လုိအပ္ေနတာေတာ့ အမႇန္ပါပဲ” ဟု ျမန္မာအေရႇ႕တုိင္းဘဏ္လီမိတက္မႇ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏႇင့္ Board Secretary ဦးစံသိန္းက ေျပာျပသည္။

ထုိ့ျပင္လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရင္းအႏႇီးေစ်းကြက္ ထြန္းကားေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နည္းပညာႏႇင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရႇိေနေသးေၾကာင္း၊ ယခု အီးယူအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မႇ နည္းပညာ အကူအညီေပးရန္ရႇိေၾကာင္းႏႇင့္ သက္ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မႇ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ အရည္အခ်င္းႏႇင့္ အရည္အေသြးပုိင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္သံုးသပ္ပါသည္။

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements