Home > Economic, IMF, International, Other Organization > IMF ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ျမန္မာ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံး

IMF ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ျမန္မာ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံး

By featured, ရန္ပိုင္ on November 2, 2011 (Irrawaddy)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းစနစ္ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးအတြက္ လာေရာက္ေလ့လာေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕(IMF)မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္ ယမန္ေန႔က ၿပီး ဆုံး သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

(ဓာတ္ပံု – AP)

IMF Article VIII 2011 Missionအဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ေငြေၾကးဖလွယ္မႈမ်ား၏ ျပႆနာ ဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ အစုိးရပုိင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) မွ အဖြဲ႕၀င္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထား သည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အကူအညီေပးရန္ အစုိးရက ေတာင္းခံ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ IMF အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအား ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း စနစ္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ ကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ အရာရွိတဦးကုိ ကုိးကားၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ ျမန္မာတုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ေလ့လာေရးသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ တင္ျပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ IMF အဖြဲ႔၏ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၈ ပါ ၀တၱရားမ်ားကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေငြယူ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သာမာန္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲပုိ႔မႈမ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း၊ တေျပးညီမဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးဖလွယ္မႈမ်ား က်င့္သုံးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထားရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၊ ျပည္တြင္းသုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထုတ္ ေ၀ ထားေသာ FEC ၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ၀င္ေငြ(Export earning) စသျဖင့္ သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တေဒၚလာလွ်င္ အစိုးရ သတ္မွတ္ႏႈန္းမွာ ၆ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျပင္ပ ေပါက္ေစ်းမွာ ယေန႔ တေဒၚလာလွ်င္ ၇၈၂ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး  FEC ၇၈၀ က်ပ္၊ ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္ ၀င္ေငြမွာ ၈၂၂ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးကမူ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ IMFအဖြဲ႕ထံမွ လုပ္ထုံး လုပ္ နည္း ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိသာမက ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံရရွိရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာ ဆုိ သည္။

“ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတခု သတ္မွတ္လုိက္လုိ႔ ေငြေစ်းတအားတက္သြားတာတုိ႔ က်သြားတာတုိ႔ဆုိရင္ ထိန္းညွိဖုိအတြက္ ဘယ္သူက ထုတ္ေရာင္းေပးတာ ၀င္၀ယ္ေပးတာလုပ္မလဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ခံရွိဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္”ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ေငြေၾကး အကူအညီႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ရယူႏုိင္ေရး အတြက္ IMF၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္သည္။

IMF အဖြဲ႔၏ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၈ ကို အာဆီယံႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 

ဆက္စပ္ သတင္း။      ။ ေငြလဲႏႈန္း၊ IMF ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရႈပ္ထုပ္

———————————————-

ေငြလဲႏႈန္း၊ IMF ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရႈပ္ထုပ္

By featured, ရဲနည္ on October 21, 2011 *(Irrawaddy)

ျမန္မာ့ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္ေရး အကူအညီေပးဖို႔ ကမၻာ့ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျမန္မာျပည္ကိုလာၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ပုဂၢလိက ဘဏ္တခုအတြင္း က်ပ္ေငြမ်ား ေရတြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – REUTERS)

ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ၾကမယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုလို လမ္းပြင့္လာေအာင္ အႀကံေပးခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးျမင့္အပါအဝင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရး စနစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဟာ ဘက္ေပါင္းစံု စိန္ေခၚခ်က္ေတြေအာက္မွာ ဝန္ပိေနတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လုိက္တဲ့အခါ လူအမ်ားစိတ္ထဲ ျဖတ္ခနဲ ဝင္လာတာကေတာ့ အတက္အက်ၾကမ္းေနတဲ့ ျမန္မာ့ေငြလဲႏႈန္းထား ကိစၥပါပဲ။

ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တရၾကမ္းခုန္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ပို႔ကုန္က႑ ခ်ည့္နဲ႔လာခဲ့ ရတဲ့အျပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အလဲလဲၿပိဳကြဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တဖန္ျပန္ ထူေထာင္မယ့္ အားထုတ္ခ်က္တုိင္း ကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ က အေမရိကန္တေဒၚလာကို က်ပ္ေငြ တေထာင္ေက်ာ္ ေစ်းေပါက္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္အတြင္း ၇၀၀ ရာေက်ာ္ ေအာက္ ျဗဳန္းဆို ေရာက္သြားတဲ့အခါ သမၼတက ရွားရွားပါးပါး မိန္႔ခြန္းေျပာပါတယ္။ တုိင္းျပည္သံုး က်ပ္ေငြ ျမင့္တက္ လာတာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို အထိနာေစတယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး အေထာက္အကူေပး သမားေတြကို ဖိတ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ကို ေျပာခဲ့တာပါ။

ဒါ့အျပင္ ပို႔ကုန္သမားေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို ကူညီတဲ့အေနနဲ႔ အစိုးရက ပို႔ကုန္ ၇ မ်ိဳးအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆန္၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ႏွမ္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ေျပာင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းနဲ႔ ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကို ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သလို အဲဒီပစၥည္းေတြအေပၚ ကုန္သြယ္ခြန္ေကာက္ခံတာကိုလည္း ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီအထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္္။ ဒါေပမယ့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး အတက္အက် ၾကမ္းတာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္က႑ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနရဆဲပါ။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ရုတ္တရက္ခုန္တက္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာတဝန္း စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္တာေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းသြားတဲ့အျပင္ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္သြားတာ၊ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ တြင္းထြက္ သယံဇာတေတြ ေရာင္းေကာင္းခဲ့တာ၊ စီးပြားေရးသမားေတြက အရပ္သားအစိုးရ မေျပာင္းလဲခင္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကလက္ လႊဲတဲ့အခါမွာ ေျမကြက္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုေတြကို အလုအယက္ဝယ္ခဲ့ တာေတြေၾကာင့္ အစိုးရလက္ထဲ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြေတြ တုိးပြားလာလို႔ လို႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီအခါ ပုိ႔ကုန္က ျပန္ဝင္လာတဲ့ ေငြတန္ဖိုးဟာ ထုတ္ကုန္စရိတ္ကို ျပန္ကာမိေအာင္ အလံုအေလာက္ မရႏိုင္ေတာ့လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိတ္လိုက္ရႏုိင္တဲ့ အရႈံးေပၚမယ့္ အဆင့္အထိ ေငြလဲႏႈန္းက ေရာက္သြားရင္ တုိင္းျပည္ဆူပူမယ့္ အႏၱရာယ္ရွိမယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက စိုးရိမ္လာၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြ၊ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ေတြကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ မယွဥ္ႏုိင္ေတာ့ရင္ အမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အလဲထိုးခံထိမယ့္ အေျခအေနကိုလည္း ေထာက္ျပပါတယ္။

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အက်ိဳးဆက္ေတြဟာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ဆရာဦးျမင့္က သူ႔စာတမ္း ထဲမွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ့အႀကံျပဳခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္က အေလးဂရု ျပဳခဲ့တာက ေကာင္းေသာ အစပ်ိဳးခ်က္ပါ။ တရားဝင္ ေငြလဲႏႈန္း တေဒၚလာ ၆ က်ပ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္အစားထိုး FEC ကိုပါ ဖ်က္သိမ္းမယ္လို႔ အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ လက္ေတြ႕လည္းမက်၊ ျပည့္စံုမႈလည္းမရွိတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ လမ္းခြဲရမွာ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ဝတၱရားပါ။ ဒါေပမယ့္ စနစ္တက် မလုပ္ရင္ ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံု ျဖစ္မွာမို႔ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရ ယႏၱယားမွာ တာဝန္ယူေနတဲ့ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေခတ္မီကၽြမ္းက်င္သူေတြ မဟုတ္ၾက တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႕ေတြဆီ ခ်ဥ္းကပ္အကူအညီ ေတာင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြ၊ ႏုိင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ၊ စီးပြားေရးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္က ထည့္သြင္းထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏ၊ အမ်ိဳးသား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး စတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေနျပည္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူေတြက စာရင္းမွန္ တင္ျပရမွာပါ။ အိမ္ေထာင္စု အသံုးစရိတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ကိန္းဂဏန္းေတြ အပါအဝင္ စီးပြားေရး က႑အလုိက္ တိုးတက္မႈႏႈန္း အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ကနဦးအဆင့္သာ ရွိပါေသးတယ္။

ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္တဲ့ အထိကိုေတာ့ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသးပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရက ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွာရွိတဲ့ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေပးရမယ့္ အေႂကြးေတြ ေလွ်ာ္ပစ္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေမရိကန္က IMF မွာ ဗီတို အာဏာကိုင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး တိုးတက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေငြလံုးေငြရင္း ထုတ္မေခ်းလည္း ျပႆနာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြ အေျမာက္အျမားရွိတယ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာနဲ႔ တျခားသယံဇာတ ေရာင္းရေငြေတြက မနည္းဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အဲဒီေငြကို အသံုးျပဳလို႔ရတယ္လို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံသား စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာင္တာနယ္လ္က ဆိုပါတယ္။

ေငြလဲႏႈန္းထားကို ေစ်းကြက္ျပဌာန္းခ်က္အတုိင္း ႏႈန္းရွင္ လုပ္လုိက္ရင္ ဗ်ဴရိုကေရစီေလ်ာ့က်သြားမယ္၊ ေစ်းကြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုရသြားမယ္၊ ၆ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ဗန္းျပၿပီး ျခစားေနတာေတြကိုလည္း ကာကြယ္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ သူက ဆိုပါတယ္။

တကယ္လည္း ေစ်းကြက္ျပဌာန္းခ်က္ ႏႈန္းထားအတုိင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အလုပ္ျဖစ္ေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာေနၿပီျဖစ္လို႔ အဲဒီအတုိင္း တရားဝင္ေျပာင္းလုိက္ရင္ ထိခိုက္မႈ သိပ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ ေငြလဲႏႈန္းစနစ္ တခုတည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ လိုၿပီး က်န္တဲ့ အေျခခံအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ယူဆရင္ မွားလိမ့္မယ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပႆနာေတြထဲက အဆိုးရြားဆံုးေတြ ျဖစ္တဲ့ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ စီးပြားေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေရး၊ ခ်စားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၱယား စတဲ့ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ေျဖရွင္းရလိမ့္မယ္လို႔ ေရွာင္တာနယ္လ္က ဆိုပါေသးတယ္။

ျမန္မာျပည္စီးပြားေရး စနစ္ဟာ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာတင္စိုး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေရးခဲ့တဲ့ စာတမ္းထဲမွာေတာ့ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းယူၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၆၀ အေစာပိုင္းကာလ မ်ားက စလို႔ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္တဲ့၊ မတည္ၿငိမ္တဲ့၊ စိုက္လိုက္မတ္တပ္ မျဖစ္တဲ့၊ လုပ္ခ်င္တဲ့ အခါမွ ထလုပ္တတ္တဲ့၊ တရားေသ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့၊ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတဲ့၊ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္လို႔ မရတဲ့၊ မေသခ်ာ မေရရာတဲ့၊ အရည္အေသြးထက္ အေရအတြက္ကိုပဲ ဦးစားေပးတဲ့၊ အစီအစဥ္မက်တဲ့၊ ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေတြနဲ႔ အႀကံေပးမႈေတြကို အလြဲသံုးစား လုပ္တတ္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္သာ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုခ်င္တာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီဆိုရင္ ရာစုႏွစ္ တဝက္ေက်ာ္ေလာက္ အရိုးစြဲေနတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြကို အရင္ဆံုးပယ္ဖ်က္ပစ္မွ ရမွာပါ။ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထား ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာဟာ အေကာင္းဘက္ကို ဦးလွည့္လိုက္ရံုေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements