Home > Local NGOs, Public > ျမရိပ္ညိဳေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျမရိပ္ညိဳေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ခ်ယ္ရီသိန္း
အတြဲ ၂၇ ၊ အမွတ္ ၅၄၁ ( ၂၈၊၁၀ – ၄၊၁၁ ၊ ၂၀၁၁) (MT)

ျမရိပ္ညိဳ (ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ) ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း တြံေတး၊ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဇကမၻာကုမၸဏီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေရႊက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ခင္ေရႊက ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားဘ၀ ျမႇင့္ တင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ၁၅ ရက္ေန႔ အစည္း အေ၀း၌ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေဒါက္တာခင္ေရႊအား ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းကို က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ မတည္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း အျဖစ္ ပညာေရး က႑တြင္သာမက က်န္းမာေရးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ က႑မ်ား ကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေရႊက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ စီးပြား ေရးက အေရးပါသလို ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေရးကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လစာဟာ သိပ္နည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကိုစီစဥ္ေပး ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပရင္း ေဖာင္ေဒး ရွင္းကိစၥ ျဖစ္လာတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အသိ အမွတ္ျပဳ ပုဂၢလိကေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုေပမယ့္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာခင္ေရႊက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘ၀ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကို လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ကူညီသြားရန္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ လူမႈဘ၀ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈဘ၀ကြာျခားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး ႏိုင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပညာေရးက႑တြင္ အေျခခံပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ ညေနေက်ာင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ အစိုးရ ၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၏ ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပး ျခင္း၊ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ ပ့ံေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေစ ျခင္း၊ ပညာရည္ခြ်န္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ မိဘမဲ့ကေလးႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလး မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္မ်ားကို စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ခ်င္း အတြက္ ငွားရမ္းေပးၿပီး မွ်ေ၀သံုးစြဲေစသည့္ဓေလ့ႏွင့္ စနစ္တက်သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား အခါအား ေလ်ာ္စြာ က်င္းပေပးျခင္း စသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးက႑တြင္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ မိခင္မ်ားအား က်န္းမာေရးအသိ ေပးျခင္း၊ မီးဖြားစရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အခမဲ့ မီးဖြား ေပးျခင္း၊ အခမဲ့ေဆးေပးခန္း ႏွင့္ မီးဖြားေဆာင္မ်ားအတြက္ ေငြပေဒ သာပင္မ်ား မတည္ျခင္းႏွင့္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားကုိလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေဒါက္တာ ခင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

Advertisements
Categories: Local NGOs, Public
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements