Home > Legislature, lower House > ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

မ်ဳိးသန္႔ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၄ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ) ။       ။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူကို ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မျဖစ္ရဟု ကန္႔သတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း အပါအဝင္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း” ဥပေဒမူၾကမ္းကို
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကာသပေတးေန႔က အတည္ျပဳလုိက္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း” ဥပေဒေဟာင္းတြင္ ပါတီဝင္မ်ား သည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ား မဟုတ္ရဟု ကန္႔သတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သလို ပါတီတခုသည္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ အနည္းဆံုးသံုးေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားခ်က္ကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး
ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီသစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဟုလည္း ျပင္ဆင္လိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ ဖြြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို “ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည္” ဟူေသာ စကားရပ္ အစား “ေလးစား လိုက္နာရမည္” ဟုလည္း ျပင္ဆင္လိုက္သည္။
nationlotdaw
ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို သေဘာမတူသျဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး လုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ေသာ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီကို ဦးတည္၍ ျပင္ဆင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒကို
ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔က အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ သမၼတ႐ုံးသုိ႔ ေပးပို႔အၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးလွ်င္ ဥပေဒ
အျဖစ္ ထြက္ရွိလာမွာ ျဖစ္သည္။

အန္အယ္ဒီပါတီ အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒကို ေလ့လာကာ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ေရး စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးခင္က ေဝၚလ္စထရိသတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေရး ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ အေတာ္ကိုပဲ တည္မွီေနပါတယ္။  တခ်ဳိ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို ေျပာင္းထားတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့မူၾကမ္းကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အခု
ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ အဲဒါကိုအတည္ျပဳလိုက္တာနဲ႔ က်မတို႔အေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္၊ မတင္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္က ေဝၚလ္စထိရိသတင္းေထာက္ကို ေျပာၾကားထားသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ ရက္ ၆၀ အခ်ိန္ေပးထားခ်ိန္တြင္ အန္အယ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔မွာ ေနအိမ္တြင္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားျဖင့္ ရွိေနခဲ့သည္။

ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရး ပါတီတြင္း၊ ပါတီျပင္ပင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေထာင္က်ေနသူ ပါတီဝင္မ်ားကို ထုတ္ပစ္ရမည့္ အျဖစ္ကို မလိုလားေၾကာင္း ဆႏၵျပဳသူက မ်ားခဲ့သည္။ ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့
ႏႈတ္ထြက္ကာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုဟု ထူေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ လူေပါင္း တသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးခ့ဲရေသာ နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္း တိုက္ၿပီးကာစ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးထားသည့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆႏၵခံယူရာ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အတည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ေလးစားလိုက္နာရမယ္ဆိုတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတင္ မကဘူး၊ ဘယ္ဥပေဒမဆို ထုတ္ျပန္ၿပီးရင္ ျပည္သူ လူထုက ေလးစားလိုက္နာရမယ္။ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔က်ေတာ့ ဒါၾကီးကို မထိရဘူး၊ ထိလို႔မရဘူး ဆိုေတာ့ ဒါက မလိုအပ္ဘူးေလ။ အဲဒီလို အသံုးအႏႈန္းႏွစ္ခုက ကြာတယ္” ဟု အန္အယ္ဒီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၩိမသို႔
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

Advertisements
Categories: Legislature, lower House
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements