Home > Professionals, Public > ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို မူလလက္ရာမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားအၾကံျပဳ

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို မူလလက္ရာမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားအၾကံျပဳ

ထားထားခင္ အိမ္ျခံေျမစာတည္း

အတြဲ ၂၇ ၊ အမွတ္ ၅၄၁ ( ၂၈၊၁၀ – ၄၊၁၁ ၊ ၂၀၁၁) (MT)

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္တမ္းအၾကာျမင့္ဆံုးေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးကို ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကေတြ႕ရစဥ္။
ဓာတ္ပံု- ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဗိသုကာလက္ရာမ်ားပါ၀င္ေသာ သက္တမ္းရင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း ထက္ မူလလက္ရာမပ်က္ တည္တံ့ေနေစရန္သာ ဆက္လက္၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက အၾကံ ျပဳေျပာၾကားသည္။

“ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြကို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ လက္ရာေတြကို အခုေခတ္လူေတြ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ထားရွိသင့္တဲ့ ေရွးေဟာင္းလက္ရာအေဆာက္ အအံုတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိဖုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုး၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးစတာေတြ ေပါ့”ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဗိသုကာအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သက္တမ္း အရင့္ဆံုး ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး အေဆာက္အအံုသည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၁၂၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္က သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလိုက္ ေရွးမူလက္ရာ မပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း ယခုႏွစ္ဆန္းမွစတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။

“ေရွးေဟာင္းလက္ရာေတြပါ၀င္တဲ့ ဗိသုကာအေဆာက္အအံုေတြမွာ ထူးျခားတာက ေခတ္ကို တန္ဖိုးထားရမယ္။ ဒီလိုအေဆာက္ အအံုေတြက ေနာက္ထပ္မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါမ်ဳိး အေဆာက္အအံုေတြကို ထိန္းသိမ္းထား ၿပီးေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြ ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ျပသသင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးဆိုရင္ ေနရာေကာင္းတဲ့ အျပင္ အေဆာက္အအံု စူေည လည္း ေကာင္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္တယ္”ဟု ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ အေဆာက္အအံု မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္လက္ရာ မ်ားစုေ၀းရာ အဆိုပါ သက္တမ္းရင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္ေျခရွိရာ ထိုကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရန္ထက္ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ျခင္းသည္သာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း ၎တို႔က အၾကံျပဳသည္။

“ဗိသုကာအေဆာက္အအံုေတြကို ထိန္းသိမ္းထားတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ျပတိုက္အေနနဲ႔ေပါ့။ ဒါမွ အဲဒီေခတ္ရဲ႕ လက္ရာ၊ အေဆာက္ အအံုဖြဲ႕စည္းပံု၊ ခံ့ညားထည္၀ါမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ မွာျဖစ္သလို ေရွးေဟာင္းလက္ရာ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ျပခ်င္တယ္ ဆိုရင္ လည္း အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိသုကာအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က၎အျမင္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မူလဗိသုကာ အေမြ အႏွစ္လက္ရာမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္သြား ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို ငွားရမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားက ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎ဗိသုကာပညာရွင္က သံုးသပ္သည္။

“ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြ ကဟိုတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆး႐ံုလိုမ်ဳိး ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အေဆာက္အအံုဖြဲ႕ စည္းပံု ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္တယ္။ အေဆာက္အအံုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို လုပ္ငန္းနဲ႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တာ ထက္ အေဆာက္အအံုတည္တံ့ခုိင္ျမဲ ေအာင္ပဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားေစ ခ်င္တယ္။ ေျပာင္းလဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ မူလလက္ရာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္ တယ္”ဟု ၎အျမင္ကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျခင္းတြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား သည္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ ႏွင့္အညီ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားက တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ ထိုအေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ ထိုေခတ္က တတ္ကြ်မ္းခဲ့ေသာ ဗိသုကာပညာကို ျပသေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ၀ါရင့္ ဗိသုကာပညာရွင္က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒကို ႏိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနားလည္ လာေအာင္ အသိပညာေပးမႈမ်ား လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအင္အား၊ နည္းပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္ မ်ားစသည္ တို႔ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ၎က အၾကံျပဳသည္။

စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ သက္တမ္းရင့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေပါင္း ၁၈၉ လံုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements
Categories: Professionals, Public
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements