Home > International, Other Organization > ေငြလဲႏႈန္းကိစၥ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ကူညီႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသး

ေငြလဲႏႈန္းကိစၥ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ကူညီႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသး

ေအးသီတာေက်ာ္
အတြဲ ၂၇ ၊ အမွတ္ ၅၄၁ ( ၂၈၊၁၀ – ၄၊၁၁ ၊ ၂၀၁၁) (MT)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (IMF) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အမ်ားေမွ်ာ္မွန္း ထားသလို ေငြလဲႏႈန္းကိစၥ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၌ တစ္စုံတစ္ရာ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ ဘက္က မည္မည္ရရ ဘာမွ်ေျပာမသြားခဲ့ေၾကာင္း IMF ႏွင့္ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့သူ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ေငြလဲႏႈန္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ကုန္သည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေျခအေနသတင္း အခ်က္အလက္ယူကာ ေလ့လာဆန္း စစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (သို႔မဟုတ္) ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထပ္မံလာေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေလးက ေျပာသည္။

“IMF က ႏွစ္စဥ္လာတယ္။ ဒီက အေျခအေနေတြေလ့လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကစကၠဴက်ားလို၊ မၿပီးေသးတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ လိုျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကားမွာလည္း သူတို႔ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဂ်ပန္မွာေငြလဲႏႈန္းသိပ္မာေနတာကိုလည္း သူတို႔ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ ေသးဘူး။ “ေငြလဲႏႈန္းကိစၥကို သူတို႔အရမ္း မလုပ္ရဲဘူး။ ဘယ္သူမွလုပ္လို႔မရဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ မရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဆန္ (တင္ပို႔သူ)အတြက္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၈၀၀ ႏႈန္းဆို လံုေလာက္တယ္။ ငါး(တင္ပို႔သူ)က်ေတာ့ က်ပ္ ၉၀၀ မွ ျဖစ္တယ္။ ဒါေဈးကြက္ကပဲ လုပ္သြားတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

IMF ၏ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ခြဲ (ဇ) အရ လာေရာက္သည့္ အဆိုပါ မစ္ရွင္အဖဲြ႕ႏွင့္အတူ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္အဖဲြ႕၀င္ မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ယခုမစ္ရွင္၏အႀကီးအကဲ မယ္ရယ္ ကာရာဆူလူက ယခုခရီးစဥ္သည္ အဓိ က အားျဖင့္ ေငြေၾကးစနစ္ဆုိင္ရာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို ရွာေဖြရန္သာျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ က်င့္ သုံးဆဲ မူေဘာင္မ်ားကို သိရွိနားလည္ ရန္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

IMF ၏ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ခြဲ (ဇ)အရ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြ လႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ရန္၊ တစ္ေျပးညီ မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးလုပ္နည္းလုပ္ ဟန္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသည့္ ေငြလဲ လွယ္စနစ္မ်ားကို မက်င့္ သုံးရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရသည္။

အဆိုပါအဖဲြ႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ ၿပီး ဗဟိုဘဏ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက႑စံုကို ေလ့လာခဲ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ရျခင္းမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ FEC ႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေဒၚလာတို႔ ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားအား တေပါင္းတည္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ အၾကံ ဉာဏ္ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

“ဒီႏွစ္က ထူးျခားတာကေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အစိုးရသစ္လည္းေျပာင္းသြားတယ္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိုလည္း ျမင္ သာထင္သာတဲ့၊ ပိုၿပီးေတာ့ ယုတိၱက်တဲ့၊ ေငြလဲႏႈန္းလုပ္လိုတဲ့ဆႏၵရွိတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရက ဒါကိုအသိေပးထားၿပီး ႀကိဳဆို တယ္နဲ႔တူတယ္”ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ပါေမာကၡဦးေမာ္သန္းကေျပာသည္။

၎က ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေစရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းထက္ ေငြေၾကးအာဏာ ပိုင္က ၀ယ္လိုအား ေရာင္းလိုအား မွ်တေစရန္ ထိန္းညႇိ သြားသင့္သည္ဟု ေျပာသည္။

“အမိန္႔ေပးၿပီး တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္လို႔မရဘူး။ စီးပြားေရး သေဘာတရားက ၀ယ္လိုအားနဲ႔ေရာင္းလိုအားေပၚတည္ၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ ဟာကို အမိန္႔ေပးလို႔ မရဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္ေတြက လည္း ဒါကိုသိလို႔ ေဒၚလာေဈးက်တာကို တက္ေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ မဟုတ္ လား”ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ကာလမ်ားက တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂၀ ရွိခဲ့သည္။ တစ္ ေဒၚလာယန္း ၁၀၀ တြင္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေအာက္တိုဘာလ စတုတၳပတ္တြင္ ဂ်ပန္ယန္းမွာ ၇၆ သာ ရွိသည္။

“ေဒၚလာရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ ႏႈန္းက မ႐ႈမလွျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိ ကားရဲ႕ စီးပြားေရးေပၚအေျခခံၿပီး ကမၻာနဲ႔ တစ္၀န္း ေဒၚလာ တန္ဖိုးက က်ေနတယ္။ တစ္ေဒၚလာ ၇၉၀ ေလာက္ရွိတာကို ၉၀၀ ဆိုၿပီး အတင္းသြားလုပ္လို႔ေတာ့ မရဘူး။ သဘာ၀အားကို သိပ္လြန္ဆန္လို႔ ေတာ့ မရဘူး။ အခိုက္အတန္႔ေလာက္ပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြလဲႏႈန္းအေျခအေနအတြက္ IMF ၏ အကူအညီသည္ အဓိကက်ၿပီး ေငြေၾကးအကူအညီမ်ဳိးထက္ အၾကံျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းကလည္း IMF ၏ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ခြဲ (ဃ) မစ္ရွင္ အဖြဲ႕သည္ ဗဟိုဘဏ္သို႔လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့သည္။

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements