Home > Cabinet of Ministers, Government > အစားထိုးယာဥ္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ကားေရာင္းစင္တာမ်ား ဖြင့္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားတိုက္တြန္း

အစားထိုးယာဥ္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ကားေရာင္းစင္တာမ်ား ဖြင့္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားတိုက္တြန္း

ေအးသီတာေက်ာ္ႏွင့္ စုလိွုင္ထြန္း အတြဲ ၂၇ ၊ အမွတ္ ၅၄၁ ( ၂၈၊၁၀ – ၄၊၁၁ ၊ ၂၀၁၁) (MT)

ႏိုင္ငံျခားမွ အစားထိုးကားမ်ား မွာယူ တင္သြင္းရန္အခက္အခဲရွိႏိုင္မည့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၌၀ယ္ယူ ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိရာ ကားအေရာင္း စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဆႏၵ မေစာၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားက ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အေကာင္းဆံုးက အေရာင္းစင္တာ ေရာက္ရင္ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ကားကုိ ၀ယ္လို႔ရတယ္။ စိတ္ခ်ရတယ္” ဟု ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည့္ကားမ်ားကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေရာက္ လာေအာင္ တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ၀င္ေငြရရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္က သက္သက္သာသာ စီးေစခ်င္လုိ႔လုပ္တာ။ တခ်ဳိ႕စီးပြားေရးသမားေတြက အျမတ္ႀကီးစားလုပ္ေနၾကတယ္”ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

“အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္ၿပီးရင္ ၀ယ္သူေတြက ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကိဳက္သလို ေရြး၀ယ္ႏိုင္မယ္။ ေဈးကလည္း ေအာက္ထိုးက် သြားမွာပါ။ ဆႏၵမေစာ ၾကပါနဲ႔။ ပါမစ္ကိုလက္ထဲကိုင္ထားၿပီး ခဏေလးေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါ” ဟု စက္မႈ(၁)ႏွင့္ စက္မႈ(၂)၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား ၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ပါမစ္သက္တမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ကာလမ်ားကိုလည္း အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ သံုးလတိုးကာ လက္ခံေစာင့္ဆိုင္းေပး သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ကားအစီး ေရ ၂,၀၀၀ ေလာက္ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Used Car Sales Centre ျဖင့္ စတင္ခါ Showroom ဖြင့္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကားအသစ္ေတြနဲ႔ပါ ဖြင့္ ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစိုးသိမ္းက ေျပာသည္။

ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းလာသည့္စရိတ္ မ်ားေပၚတြင္မွ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ငါးရာ ခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အျမတ္တင္ရမည္ဟု သိရသည္။

တစ္ပတ္ရစ္ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ကုမၸဏီတိုင္းကုိ ဖြင့္ ခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ အေရာင္းစင္တာဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၆၀ ခန္႔ရွိၿပီး သတ္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမွာ ငါးခုခန္႔သာရွိေသးသည္ဟုသိရသည္။

တစ္ပတ္ရစ္ကား အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္မည့္ ကုမၸဏီတိုင္းသည္ စီးပြားေရး အက်ဳိးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ (လုပ္ငန္းလိုင္စင္) ထားရွိရ မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

စင္တာဖြင့္ရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ စီးပြားကူး သန္း ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေရာင္း ျပခန္းအတြက္ ကား အစီးေရ အနည္းဆံုး ၅၀ စီးထားရွိႏုိင္ သည့္ေနရာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္စာရင္းထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလ ာတစ္သိန္း ရွိထားရ မည္ျဖစ္ၿပီး ကားသေဘၤာေရာက္လာပါက အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ကို စိုက္ ထုတ္ရွင္းလင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ အမည္ေပါက္ရန္အတြက္ ကုန္လမ္းပို႔ ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကိုမူ ၀ယ္ယူသူကသာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

သက္တမ္းရင့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ အစားထိုး ယာဥ္တင္သြင္း ေရးအစီအစဥ္အရ သက္ တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ယာဥ္စုစုေပါင္း ၂၂,၄၀၉ စီးတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ယာဥ္ ၁၈,၈၄၄ စီးပါ၀င္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ ခ်ိန္မွ ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ၂၉ ရက္အတြင္း ယာဥ္ ၁၁,၄၃၈ စီးကို လက္ခံေပးခဲ့ၿပီး အစားထိုးယာဥ္ တင္သြင္းရန္ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ၄,၉၃၇ စီး ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သိရွိရ သည္။

အစားထိုးယာဥ္ တင္သြင္းရာတြင္ လူစီးယာဥ္အုပ္စု၀င္မ်ားအတြက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃,၅၀၀၊ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ျဖစ္ပါက ဘတ္စ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီး ေဒၚလာ ၁၅,၀၀၀ ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ျဖစ္ ပါက လိုက္ထရပ္ႏွင့္ ထရပ္ကားမ်ားကို ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳတင္သြင္း ခြင့္ျပဳထားသည္။

တင္သြင္းယာဥ္မ်ားကို ကနဦးမွတ္ပံု တင္လွ်င္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ခအျဖစ္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအလုိက္ လူစီးယာဥ္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘတ္စ္ကုန္တင္ယာဥ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ကာ ေဒၚလာ၊ သို႔ မဟုတ္ အက္ဖ္အီးစီျဖင့္ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အစားထိုး တင္သြင္းယာဥ္မ်ားကို ေရာက္ရွိ အကၡရာျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

ငါးႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းျပတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိ သည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ အစားထိုး လာသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ သံုးဘီးယာဥ္မ်ားသည္ ေလးဘီးယာဥ္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္အစားထိုးခြင့္မျပဳဟု သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီးလည္း ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ (ဈ၊ ည) အကၡရာႏွင့္ယာဥ္ မ်ားကို အစားထိုးရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္။

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements