Home > Books > အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား

အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား

‘ပထမဆံုးက ငါနဲ႔သေဘာ မတူရင္ငါ့ရန္သူဆိုတဲံ စိတ္ထားမထားနဲ႔’ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း DASSK Interview on the Voice Journal

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 14, 11, 2010 မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ ႏုိင္ငံေရးမိန္႔ခြန္း

Daw Aung San Suu Kyi and U S Policy Toward Burma Myanmar

Daw Aung San Suu Kyi’s International Awards, Honors & Appointments (1990-2010)

Meetings With Aung San Suu Kyi by Razali Ismail (2007)

Akazu Mizuha and Mimic Daw Aung San Suu Kyi the Fighting Peacock

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွလုံးသားပုံရိပ္မ်ား (ေမာင္ေမာင္၀မ္း) အပိုင္း ၁ – ၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဘီလ္ရစ္ခ်ဒ္ဆန္ စကား၀ုိင္း (၁မွ၁၀ထိ)

19, June 2008 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ၾကံမႈ

05, 06, 2004 (NCGUB) ဒီပဲယင္းႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံတုိက္ခုိက္မႈ ထပ္မံေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အစီရင္ခံျခင္း

ဒီပဲယင္း-အေရးအခင္း (NLD အား ေခ်မႈန္းမႈအက်ဥ္း)

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ-လြတ္ကင္းေရး-by-Daw-Aung-San-Su-Kyi

Brief-Bio-Dassk(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ၂၀၀၉ အထိ)

Daw-Aung-San-Su-Kyi သမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္း

Enemies of the Burmese Revolution Confidential Update 3 October 2010

Fax-No-SPDC-Missions.
List of the embassy of Myanmar in the world – ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ျမန္မာသံရံုးလိပ္စာမ်ား
Fax Numbers Naypyidaw Collected-Jun-09 
CIA-The-World-Factbook-Burma
Central Intelligence Agency The Work of a Nation. The Center of Intelligence Search
Myanmar-Armed-Forces Tatmadaw 2009 (From Wikipedia)
Nuclear  Activities in Burma (short version) DVB  May 25, 2010
အျပည့္အစုံသို႔ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ Burma-and-Nuclear-Proliferation-Policies-and-Perception (Andrew Selth)
အျပည့္အစုံသို႔ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း (USDA) (ခင္ေက်ာ္ဟန္။ ေရနံေခ်ာင္း)
ဒီပဲယင္း-အေရးအခင္း-NLD-အား-ေခ်မႈန္းမႈအက်ဥ္း
12-January-2004 Foreign Policy of the Union of Myanmar: A Brief Overview 
09-March-2006 Than Shwe Trip to India
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၲ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ ေဒါက္တာ ေအပီေဂ် အဗၺဒူလ္ကလမ္တို႕၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း အျပည့္အစုံသို႔ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ 
02-06-April-2006 Mg Aye Trip to Russia
ျပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအး၏ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂)ရက္ေန႔မွ (၆) ရက္ေန႔အထိ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံသို႔ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ 
၂၀၀၇-တတိယေလးလပတ္-ျပည္တြင္း-တင္ျပခ်က္မ်ား-ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႔၀ွက္
19-February-2008-Russia-Burma-Military-Leaders-Meeting-Rangoon-2008 
ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးအား ရွရွားဖက္ဒေရးရွင္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနမွ ၾကည္းတပ္ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ Lt.General Evnevich Valery G ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ဂါရ၀ျပဳစဥ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း
19-June-2008-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွ-စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ-လုပ္ၾကံမႈ
12-August 2008 Report of Iran Trip From Burmese Ministry of Foreign Affairs
အီရန္ႏိုင္ငံ တီဟီရန္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ဘက္မလုိက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔၏ ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း အျပည့္အစုံသို႔ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ 
15-September 2008 Interview With U Nyan Win and Mr. Larry Dinger 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးဦးဥာဏ္၀င္းအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံရုံးယာယီႏိုင္ငံ Mr.Larry Dinger လာေရာက္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း အျပည့္အစုံသို႔ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ 

Nov-21-Dec-02-2008 Trip to Koera and China Shwe Mann  
ကိုးရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔အထိ ေလ့လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီ၀င္ ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား

မဲဆႏၵနယ္မ်ား
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တိုင္းရင္းသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ဥပေဒ
ဖက္ဒရယ္ ေလ့လာျခင္း

အျခားအေထြေထြ စာအုပ္မ်ား

Advertisements
Categories: Books
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

– လႈပ္ခတ္ေနေသာမွတ္စုမ်ား (DVB) –

Categories

free counters

Advertisements